ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 12 iunie 2003
privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Persoanele fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România, pot beneficia de subvenţionarea dobânzii la creditele ipotecare acordate de către bănci şi sucursalele băncilor străine autorizate sa funcţioneze în România, denumite în continuare bănci, pentru prima locuinta construită prin intermediul programelor promovate şi derulate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe.
  (2) Creditele ipotecare se acordă solicitanţilor aflaţi în evidenta Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu respectarea normelor interne de creditare ale băncilor, în condiţiile legii.
  (3) Creditele ipotecare care se acordă în condiţiile alin. (2) se exprima în euro, corelat la rata de schimb leu-euro practicată de bănci.


  Articolul 2

  Rambursarea creditelor ipotecare şi plata dobânzii aferente se vor efectua în rate lunare, conform graficului stabilit de bănci.


  Articolul 3

  Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, va acorda o subvenţie de până la 4 puncte procentuale din rata dobânzii plătite de beneficiarii creditelor ipotecare care achiziţionează locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie prin legea bugetului de stat anual.


  Articolul 4

  Cetăţenii şi instituţiile de credit din ţările membre ale Uniunii Europene vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă după data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 5

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi le va supune aprobării Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 12 iunie 2003.
  Nr. 53.
  ------------