HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 30 decembrie 2020privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1326 din 31 decembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Pentru anul 2021 se stabilește un contingent de 50.000 de lucrători străini nouadmiși pe piața forței de muncă din România.
  (la 12-08-2021, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 1.133.
  ----