ANEXĂ din 25 ianuarie 2019 privind autorizaţia de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 bis din 4 februarie 2019 Notă Conținută de Hotărârea Guvernului nr. 24 din 25 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2019.

  Anexă

  AUTORIZAŢIE DE MEDIU

  Ca urmare a cererii adresate de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Polonă nr. 65, sectorul 1, înregistrată iniţial cu nr. 65837 din 31 octombrie 2014 la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, actual Ministerul Mediului, a completărilor ulterioare transmise, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2310/2016 pentru delegarea competenţei derulării anumitor etape din procedura de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

  AUTORIZAŢIA DE MEDIU

  pentru funcţionarea Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti din localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, care prevede organizarea desfăşurării activităţii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafaţă de 23.273,40 mp, astfel:

  1. a) construcţii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafaţă de 8909 mp;

  2. b) teren liber, alei şi căi de acces în suprafaţă de 14.364,4 mp;

  în scopul producerii de fascicule de combustibil nuclear CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear, FC.

  Documentaţia conţine:

  1. a) Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de Societatea Naţională

   ,,NUCLEARELECTRICA" S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti.

  2. b) Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul pentru conformare prevăzut de autorizaţia de mediu a FCN Piteşti, emisă prin Hotărârea Guvernului nr. 1061/2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti, întocmit de Societatea Naţională

   ,,NUCLEARELECTRICA" S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti.

  3. c) Program de măsuri/acţiuni ICN-FCN.

  4. d) Program de monitorizare a radioactivităţii mediului, PMRM, ICN-FCN.

  5. e) Tabel cu proceduri de protecţia mediului, radioprotecţie şi gospodărirea deşeurilor din FCN.

  6. f) Bilanţ de mediu Nivel I + Raport cu privire la Bilanţul de mediu Nivel I;

  7. g) Bilanţ de mediu Nivel II + Raport cu privire la Bilanţul de mediu Nivel II;

  8. h) Raport sinteza cu privire la Bilanţul de mediu Nivel I şi Bilanţul de mediu Nivel II;

  9. i) Notificare întocmită în conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare;

  10. j) Adresa APM Argeş nr. 10980/22.05.2018 privind încadrarea din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO - amplasamentul nu este încadrabil din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO;

  11. k) Proces verbal încheiat în data de 08.02.2017 la verificarea condiţiilor de funcţionare şi conformare a activităţii supuse autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurator, înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş cu nr. 3013/09.02.2017;

  12. l) Decizia nr. 322 din 30.05.2018 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de "Producere de combustibil nuclear tip CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear - CAEN 2446" desfăşurată în Mioveni, str. Câmpului nr. 1, judeţ Argeş.

  şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

  1. a) Certificat de Atestare a dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Seria M03, nr. 7488/18.07.2002 eliberat de Ministerul Industriei şi Resurselor.

  2. b) Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş la data de 09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare 11016037/29.09.1998.

  3. c) Certificat constatator nr. 665927/29.09.2017 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

  4. d) Decizia etapei de încadrare nr. 9084/10.11.2010 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”.

  5. e) Autorizaţie de construire nr. 713/05.11.2010 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”.

  6. f) Decizia etapei de încadrare nr. 631/05.07.2011 emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru proiectul „Amenajare spaţiu formare coloane”.

  7. g) Autorizaţie de construire nr. 342/14.07.2011 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spaţiu formare coloane”.

  8. h) Clasarea notificării nr. 12094/25.07.2011 eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloane de pastile”.

  9. i) Autorizaţie de construire nr. 457/08.09.2011 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloane de pastile”.

  10. j) Decizia etapei de încadrare nr. 1099/07.11.2011 eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”.

  11. k) Autorizaţie de construire nr. 544/17.11.2011 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”.

  12. l) Decizia etapei de încadrare nr. 953/14.09.2012 eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru proiectul „Amenajare spaţiu maşină de rectificat RFC 125 si instalatii anexe”.

  13. m) Autorizaţie de construire nr. 378/30.10.2012 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spaţiu maşină de rectificat RFC 125 şi instalaţii anexe”.

  14. n) Decizia etapei de încadrare nr. 954/14.09.2012 eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru proiectul „Construire instalaţie de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare FC – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”.

  15. o) Autorizaţie de construire nr. 335/01.10.2012 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Construire instalaţie de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare FC – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”.

  16. p) Clasarea notificării nr. 22691/17.12.2014 eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş pentru proiectul „Refacere platformă auto şi alei de acces”.

  17. q) Autorizaţie de construire nr. 32/05.02.2015 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Refacere platformă auto şi alei de acces”.

  18. r) Clasarea notificării nr. 6789/28.04.2015 eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş pentru proiectul „Execuţie sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinţi la arhiva FCN Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 şi depozitul de combustibil nuclear proaspăt”.

  19. s) Autorizaţie de construire nr. 178/26.06.2015 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Execuţie sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi la arhiva FCN, Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 şi depozitul de combustibil nuclear proaspăt”.

   ş) Acord de mediu nr. 1/07.01.2016 emis de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilaţie şi platformă de răcitori (lucrare de ventilaţie şi climatizare Hala IV)” şi Procesul verbal de verificare a condiţiilor din acordul de mediu nr. 1/07.01.2016 încheiat în data de 05.10.2016.

  20. t) Autorizaţie de construire nr. 15/21.01.2016 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilaţie şi platformă de răcitori (lucrare de ventilaţie şi climatizare Hala IV)”. ţ) Adresa nr. 18556/TD/13.10.2017 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea.

  21. u) Adresa nr. 608691 din 14.05.2018, cu privire la verificarea încadrării obiectivului în prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş.

  22. v) Comanda nr. 484/26.05.2017 - servicii dispunere deşeuri de substanţe/amestecuri periculoase, ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase.

  23. w) Protocol de colaborare nr. 835/05.11.2009 pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice.

  24. x) Contract de vanzare-cumparare nr. 904/17.09.2015 + Act adiţional nr. 1 privind valorificarea deşeurilor din FCN.

  25. y) Contract de prestări servicii nr. 626/12.07.2016, privind serviciile de prelucrare materiale nucleare neconforme conţinand uraniu natural, încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A.

  26. ``) Act adiţional nr. 1 la Acordul cadru de prestări servicii nr. 79/06.02.2015 încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A. la data de 21.10.2016.

  27. aa) Contract de prestări servicii nr. 1046/20.10.2017, privind servicii de compactare şpan de zircaloy-4 şi ambalarea brichetelor rezultate, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN.

  28. bb) Acord cadru nr. 350/21.03.2014 servicii tratare ape radioactive rezultate din procesele de fabricaţie pastile UO2, control pulberi şi pastile, de la Sucursala FCN Piteşti, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN.

  29. cc) Acord cadru de servicii nr. 79/06.02.2015 privind servicii de depozitare prin dispunere finală a deşeurilor solide radioactive neincinerabile, contaminate cu uraniu natural, încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A., CNU S.A..

  30. dd) Acord cadru nr. 552/16.06.2017 pentru servicii de tratare a deşeurilor solide radioactive provenite din activitatea FCN Piteşti, în interiorul zonei de bilanţ de material a FCN Piteşti, potrivit strategiei, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN.

  31. ee) Contract de servicii nr. 452/14.04.2014 pentru servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor.

  32. ff) Contract sectorial de servicii nr. 81/07.02.2018 pentru service auto.

  33. gg) Contract nr. 325/31.01.2013 privind prestare servicii salubrizare.

  34. hh) Comanda nr. 468/23.05.2017 privind servicii dispunere uleiuri uzate.

  ii) Protocol de colaborare nr. 1066/08.10.2008 privind colectarea deşeurilor provenite din surse de iluminat.

  1. jj) Regulamentul de exploatare a Staţiei de Epurare nr. 1179/22.01.2014 al Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti.

  2. kk) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN- TRANSPORT-02/2014 emisă de CNCAN la 18.12.2014 pentru transportul materialelor radioactive.

  3. ll) Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 18-035/18.09.2018 emisă de CNCAN pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear.

  4. mm) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/287/2016 pentru deţinerea de informaţii nepublicate în cadrul Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" emisă de CNCAN la 29.11.2016.

  5. nn) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/001/2018 emisă la 31.01.2018 de CNCAN pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse deschise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, instalaţii nucleare de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deşeuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente şi dispozitive prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive.

  6. oo) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/002/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018 pentru utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante şi instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante.

  7. pp) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/003/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018 pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, şi deşeuri radioactive.

  8. qq) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/004/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018 pentru prelucrarea materiilor prime nucleare.

  9. rr) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/005/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018 pentru producerea combustibilului nuclear.

  10. ss) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/006/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, depozitarea temporară a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear de tip CANDU-6 şi a deşeurilor radioactive.

   şş) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/007/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, privind furnizare materii prime

   nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6, deşeuri radioactive, a materialelor de interes nuclear şi materiale cu dublă utilizare.

  11. tt) Autorizaţie de securitate la incendiu, sistem de protecţie fizică, nr. 3114316/18.10.2013, eliberată de I.S.U. Argeş.

   ţţ) Autorizaţie de securitate la incendiu, hala V şi extindere hala V+corp de legătură, nr. 564/15/SU-AG/29.04.2015, eliberată de I.S.U. Argeş.

  12. uu) Declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3, nr. 353/1677921/02.04.2007, emisă de Agenţia Naţională Antidrog.

  vv) Autorizaţie sanitară nr. 269/29.11.2016 emisă de Direcţia de Sănătate Publică Argeş.

  ww) Certificat pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008.

  xx) Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005.

  1. yy) Rapoarte de încercare pentru monitorizarea factorilor de mediu: sol, apă uzată, aer,vegetaţie.

  2. ```) Fişe cu date de securitate pentru substanţele chimice utilizate în desfăşurarea activităţii pe amplasament.

   aaa) Certificat de desemnare nr. FCN ODD 06/2017, emis de CNCAN la data de 24.10.2017 pentru desemnarea ca organism dozimetric a Laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear.

   Prezenta autorizaţie de mediu se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

   1. 1. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   2. 2. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteşti, denumită în continuare FCN Piteşti, se realizează respectând legislaţia în vigoare emisă de CNCAN, respectiv Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 221/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive, reprezentată prin NTR - 01 şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 222/2017 pentru aprobarea Normei privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive, reprezentantă prin NTR - 02.

   3. 3. Se va urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi publice.

   4. 4. Orice defecţiune sau avarie apărută în desfăşurarea activităţii care are ori poate avea un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa autorităţilor competente pentru protecţia mediului, conform Protocolului de comunicare încheiat între autoritatea centrală

    pentru protecţia mediului şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., denumit în continuare Protocol de comunicare; se va acţiona potrivit procedurilor prevăzute în planurile de alarmare şi intervenţie.

   5. 5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limită aprobate în autorizaţia de mediu va fi notificată autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului şi se va acţiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.

   6. 6. Se vor respecta programele de prelevare şi monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător pentru parametrii înscrişi în actele de reglementare.

   7. 7. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   8. 8. Modificările şi/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităţi, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii de mediu, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.

   9. 9. Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificării.

   10. 10. În termen de 60 de zile de la data prezentei autorizaţii de mediu se va revizui Protocolul de comunicare.

  Prezenta autorizaţie este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.

  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, în condiţiile legii.

  1. I. Activitatea autorizată

   1. 1. Dotări: clădiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate.

    Din punct de vedere funcţional clădirile/platformele aferente fabricii se pot grupa după cum urmează:

    Pavilion Administrativ este o clădire cu patru niveluri, subsol+parter+2 etaje, având suprafaţa construită de 1.461 mp, legat prin două corpuri de legătură de halele de producţie, Halele I, II, III, şi ,Hala IV, şi spaţii cu următoarele destinaţii:

    1. a) subsol: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, spălătorie echipamente de protecţie, ateliere deservire activităţi de întreţinere, instalaţie de separare a şlamului prin centrifugare, punct termic, punct pentru situaţii de urgenţă, zonă depunere beriliu, Be, grupuri sanitare şi vestiare.

    2. b) parter: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, punct control acces personal, punct medical de prim-ajutor, punct de urgenţe medicale, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.

    3. c) etajul 1: laboratoare, ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.

    4. d) etajul 2: laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal, sală de instruire, sală protocol, proiectare, bibliotecă, arhivă şi birouri.

     Clădiri tehnologice, Spaţii de producţie, în care îşi desfăşoară activitatea Secţia Pastile şi Secţia Asamblare, compuse din halele I, II, III, IV, V, anexele acestora, corpurile de legătură dintre Pavilion şi hala IV, Pavilion şi halele I, II, III, Extindere hală V, ecluzare produs finit hala V, SAS, tunel transfer coloane, pastile, şi hala prelucrări mecanice, HPM.

     Secţia Pastile având suprafaţa construită de 2137 mp, care include:

     1. a) hala I: operaţii de condiţionare/presare combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 şi obţinere de combustibil nuclear sub formă de pastile crude de UO2;

     2. b) anexe hala I:cameră alimentare roll-compactor, depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere proaspătă de UO2, depozit material nuclear neconform, staţie producere azot;

     3. c) hala II: operaţia de sinterizare a combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2;

     4. d) hala III: operaţii de rectificare, spălare-uscare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO2;

     5. e) anexe hala III: cameră presare, cameră formare coloane, camere depozitare pastile rectificate, cameră depozitare pastile de capăt;

     6. f) corp de legătură: parter: cameră depozitare pastile balast, cameră depozitare coloane, cameră arhivă probe, cameră depozitare cărucioare cu coloane formate, laboratoare control calitate; subsol: staţie colectare deşeuri lichide radioactive, centrală de ventilaţie pentru halele I, II, III şi anexe (ventilaţie generală şi ventilaţie tehnologică radioactivă) şi pentru laborator analize chimice (ventilaţie tehnologică), staţia electrică, instalaţie de recirculare apă de răcire).

    Secţia Asamblare fascicule de combustibil nuclear având suprafaţa construită de 2494 mp, compusă din:

    1. a) hala de prelucrări mecanice: fabricaţia şi controlul de calitate a dopurilor din aliaj de zirconiu şi a patinelor din sârmă de Zircaloy-4;

    2. b) hala IV: fabricaţie teci de Zircaloy-4;

    3. c) anexe hala IV: realizare elemente structurale de zircaloy-4: grile, patine şi distanţieri din tablă, boxă gaze inerte: Heliu şi Argon;

    4. d) anexă tehnică ventilaţie hala IV;

    5. e) extindere hala V: parter: operaţii de formare a fasciculelor de combustibil nuclear şi de încărcare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO2 în teci de zircaloy-4; subsol: sistem de uscare aer comprimat;

    6. f) hala V: operaţii de asamblare, control şi ambalare fascicule de combustibil nuclear;

    7. g) SAS hala V: preluarea produsului finit;

    8. h) corp de legătură între hala IV şi pavilionul administrativ: subsol - staţia de colectare şi evacuare ape reziduale, parter - ecluză şi culoar de trecere personal spre tunel transfer coloane şi extindere hala V, birouri, atelier SDV- uri.

    Depozite, magazii şi garaje având suprafaţa construită de 1762 mp: depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2, 33,6 mp; depozit de fascicule de combustibil nuclear proaspăt, 70 mp; depozite de substanţe şi amestecuri periculoase, 66 mp, depozit de uleiuri, 34 mp, magazie/atelier tâmplărie, staţie de încărcare acumulatori electrocare, staţie de compresoare, spaţii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, metan, gaz P10,, acetilenă, 10,34 mp,, depozit central de fascicule de combustibil nuclear, 155 mp,, magazie laminate, magazie materiale şi piese de schimb, depozit de zircaloy, 192 mp; depozit central de materiale, 642 mp).

    Platforme/Parcuri rezervoare având suprafaţa construită de 1055 mp:

    1. a) platformă, acoperită şi îngrădită, pentru depozitarea temporară, 346 mp, ce cuprinde: zonă pentru stocarea temporară a pieselor metalice contaminate cu U natural, înainte de dezmembrare, zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform, U natural şi U sărăcit, zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, incinerabile, filtre de ventilaţie, contaminate cu U natural, zonă pentru stocarea temporară a şpanului de zircaloy-4 compactat, necontaminat, zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive

     ,neincinerabile, contaminate cu U natural, zonă pentru stocarea temporară a diferitor obiecte şi materiale necontaminate, depozit uleiuri uzate, substanţe şi amestecuri periculoase.

    2. b) platformă, acoperită şi îngrădită, pentru incineratorul ecologic EIS 2030, echipament cu activitate suspendată - în conservare, platformă pentru colectarea deşeurilor municipale şi asimilabile, deşeurilor valorificabile din metal, sticlă, plastic, lemn etc., 130 mp.

    3. c) staţie producere hidrogen împreună cu parcul de rezervoare de hidrogen, 369 mp.

    4. d) parc rezervoare, 67 mp.

    5. e) platformă rezervoare solvent organic, 13 mp: două rezervoare pentru solventul organic uzat, încărcat cu uraniu natural, - capacitate de aproximativ 3 m3 fiecare.

    6. f) platforme răcitoare, 130 mp.

     Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizează cu instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele cuprinse în autorizaţiile specifice activităţii de producţie a combustibilului nuclear emise de CNCAN.

     Mijloace de transport

     Fabrica de Combustibil Nuclear efectuează următoarele tipuri de transporturi:

     1. a) transport persoane - autoturisme, 8 bucăţi, autobuze, 5 bucăţi, microbuze,2 bucăţi;

     2. b) transport materiale radioactive - 1 autotractor Iveco cu semiremorcă Schmitz, 2 bucăţi ;

     3. c) transport intern deşeuri lichide radioactive, FCN-ICN - autotractor cu cisternă, 1 bucată;

     4. d) transport intern pe platforma FCN, manipulare/ridicare - motostivuitor, electrocar, electrostivuitor, platformă ridicatoare, 8 bucăţi.

    Pentru efectuarea transporturilor de materiale radioactive - TMR, combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2, materiale nucleare neconforme cu uraniu natural, fascicule de combustibil nuclear, deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu natural, FCN Piteşti deţine autorizaţie de transport eliberată de CNCAN.

    NOTĂ:

    Pe platforma FCN nu se efectuează reparaţii/revizii la autovehiculele din dotare, aceste activităţi se realizează la sediul firmelor autorizate (tip service), pe bază de contract prestări servicii.

   2. 2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

    image

    Cantităţile de materii prime şi materiale estimate, necesare în procesul tehnologic pentru realizarea unei producţii de 12.000 FC/an, (întreaga capacitate de producţie), sunt:

    1. a) combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu, UO2, în cantitate de 250 tone/an, ambalată în butoaie de 220 l;

    2. b) tablă, bare, sârmă şi tuburi zircaloy, beriliu metalic, grafit, diferite tipuri de gaze, cum ar fi hidrogen, azot, heliu, argon, substanţe clasificate din categoria precursorilor de droguri, oxid de zirconiu.

    Materiile prime şi materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Piteşti, iar depozitarea substanţelor periculoase şi a precursorilor se realizează în spaţii special amenajate.

   3. 3. Utilităţi: apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume)

    Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi dreptul de funcţionare a folosinţei de apă pentru întreaga platformă nucleară ICN-FCN este atribuit Sucursalei Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti a Regiei Autonome Tehnici pentru Energia Nucleară, denumită în continuare ICN Piteşti, ca titulară a

    autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 39/26.02.2016, emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea Piteşti.

    Autorizaţia de gospodărire a apelor reglementează cerinţele comune şi individuale necesare funcţionării obiectivelor industriale de pe întreaga platformă ICN-FCN cu privire la:

    1. a) alimentarea cu apă în scop potabil, industrial şi pentru stingerea incendiilor;

    2. b) evacuarea apelor: ape uzate menajere, ape uzate tehnologice şi a apelor pluviale;

    3. c) debite şi volume de apă evacuată autorizate;

    4. d) indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate;

    5. e) alte date care intră în responsabilitatea ICN Piteşti.

    Debitele de apă necesare funcţionării FCN Piteşti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate din activitatea şi incinta FCN Piteşti, precum şi deversările de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Piteşti sunt reglementate printr-un contract de prestare de servicii încheiat cu ICN Piteşti.

    Alimentarea cu apă a FCN Piteşti se realizează din gospodăria de apă potabilă de pe platforma ICN-FCN, amplasată în incinta ICN Piteşti şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 mc fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare, apa este distribuită în scop potabil prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 4 pompe şi o pompă de incendiu într-o reţea de distribuţie de tip ramificat prin care se ajunge în reţelele din incinta FCN Piteşti. Alimentarea cu apă în scop industrial este asigurată din gospodăria de apă brută tratată necesară folosinţelor de pe întreaga platformă ICN-FCN, aflată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare cu V = 1.000 mc fiecare. Distribuţia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 6 pompe şi a unei reţele de distribuţie de tip ramificat în reţelele FCN Piteşti.

    Apa necesară pentru stingerea incendiului se asigură din gospodăria de apă pentru acest tip de folosinţă, amplasată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din volumul intangibil de 500 mc asigurat în cele două rezervoare de înmagazinare apă potabilă.

    Consumul anual de apă potabilă şi de incendiu este de cca 12.000 mc/an, iar cel de apă în scop industrial este de cca 2.000 mc/an.

    Fabrica deţine staţie de demineralizare a apei şi instalaţie de recirculare a apelor tehnologice de răcire.

    Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Piteşti se face prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră, separat de reţelele de canalizare industrială, sistem care deversează apele uzate menajere prin intermediul unui colector general, L = 2,2 km şi Dn = 300 mm, în staţia de epurare a apelor uzate - linia de epurare ape menajere, din incinta ICN Piteşti.

    Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma ICN-FCN-ANDR. În funcţie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reţeaua de canalizare industrială, L = 1.873 m şi Dn = 250 mm, fie către staţia de epurare, fie dirijate către Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive, denumită în continuare STDR, a ICN Piteşti.

    Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta ICN Piteşti asigură colectarea, depozitarea temporară şi controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Piteşti deversează controlat efluenţi care conţin uraniu natural către staţia de epurare. Evacuarea în reţeaua de canalizare se realizează numai în schimbul I, în baza unui raport de măsurare conform căruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare.

    Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.

    Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 3 mg U/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-ICN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic şi amoniac, urmată de decantare, filtrare şi uscare rezultă fosfatul de uranil solid şi uscat, care se returnează la FCN. Activitatea are la bază contracte subsecvente la acordul cadrul nr. 350/21.03.2014 încheiat între Societatea Naţională Nuclearelectrica SA - Sucursala FCN Piteşti şi Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Institutul de Cercetări Nucleare, ICN, Piteşti.

    Capacitatea SCDLR-FCN este de 60 m3. În condiţii normale de operare se colectează aproximativ 30 mc/lună.

    Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie între 1 şi 3 mgU/l se transferă la STDR-ICN sau Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR

    - FCN, după analizarea situaţiei de către responsabilul cu radioprotecţia.

    Apele uzate cu conţinut radioactiv sub concentraţia de 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la SCEAR-FCN în 3 rezervoare de 60 m3. Aici se realizează controlul privind încadrarea conţinutului de uraniu şi a pH-ului în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Stafiei de Epurare a ICN- Piteşti, după care apele uzate sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN.

    Volumul anual de ape uzate menajere şi industriale evacuat în staţia de epurare a ICN Piteşti este de cca 10.000 mc/an.

    Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de reţele de canalizare apă pluvială şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi situat pe platforma ICN-FCN. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin cu V = 1.750 mc aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.

    Încălzirea spaţiilor şi necesarul de apă caldă pentru consum menajer se realizează cu agent termic furnizat de către ICN Piteşti, prin intermediul unui

    punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spaţiu cu suprafaţa de 133,25 mp.

    Dotările punctului termic sunt: două schimbătoare de căldură pentru furnizarea agentului termic, un schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de răcire.

    Apa caldă de consum este realizată suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcătuit din 30 de panouri care utilizează ca mediu de transfer etilenglicolul.

    FCN Piteşti are în dotare o staţie de producere a hidrogenului şi staţie electrică de transformare şi distribuţie proprie, dotată cu transformatori uscaţi de tip Schneider.

    Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţelele ICN Piteşti.

   4. 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii Combustibilul nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 este furnizată

    de furnizori calificaţi, Compania Naţională a Uraniului - S.A. - Sucursala Feldioara sau CAMECO CANADA şi este recepţionată la FCN Piteşti printr-un control tehnic de calitate complex care serveşte procesului tehnologic de fabricaţie a pastilelor, urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO2.

    Procesul tehnologic de fabricaţie a coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO2 este o tehnologie specifică metalurgiei pulberilor şi cuprinde în principal următoarele procese: condiţionarea pulberii, respectiv precompactare, granulare, amestecare lubrifiant; presarea pulberii condiţionate pentru obţinerea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2; sinterizarea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2; rectificarea şi spălarea-uscarea combustibilului nuclear sub formă de pastile sinterizate; controlul calităţii lotului de pastile rectificate; formarea coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile rectificate; controlul calităţii lotului de coloane şi transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule combustibile.

    Fabricarea elementelor structurale, cum ar fi dopuri, grile, patine, distanţieri, teci, se realizează din semifabricate de zircaloy şi alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, ştanţare, brazare.

    Elementele de combustibil nuclear se obţin în final din tecile grafitate şanfrenate, coloanele de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO2 şi dopurile de zircaloy prin operaţii de sudură dop-teacă în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profilează la capete şi se debavurează prin operaţii mecanice de aşchiere în vederea realizării asamblării finale.

    Fasciculul de combustibil nuclear, denumit în continuare FC, se obţine prin asamblarea barelor combustibile într-un sistem special, marcat ulterior pe grilele de capăt pentru a fi identificat după utilizare sub forma combustibil uzat.

    Controlul final pentru fiecare fascicul combustibil în parte vizează caracteristici dimensionale şi de masă, precum şi teste speciale.

    Depozitarea fasciculelor de combustibil se face în spaţii speciale, controlate.

   5. 5. Produsele şi subprodusele obţinute: cantităţi, destinaţie

    Capacitatea de producţie curentă a FCN Piteşti este de cca. 12.000 FC/an, fiind determinată de capacitatea de producţie a celor două cuptoare de sinterizare tip HARPER existente în fluxul de fabricaţie, în medie 46 FC/zi.

    Producţia curentă de fascicule de combustibil nuclear a FCN este determinată de necesarul de alimentare a reactoarelor nucleare ale CNE Cernavodă.

    În anul 2018, FCN Piteşti va produce şi transfera la CNE Cernavodă un număr de 10.800 fascicule de combustibil nuclear cu uraniu natural.

    Fluxul tehnologic al FCN constă în activităţi de procurare materii şi materiale, recepţie, lansare-urmărire, execuţie componente, subansamble, produs finit - fascicul de combustibil nuclear.

    Produse rezultate: combustibil nuclear sub formă de pastilă UO2, grilă, dop, patină, distanţieri subţiri şi groşi, teacă brazată, teacă grafitată, element de combustibil nuclear, fascicul de combustibil nuclear.

   6. 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

    Unitatea nu deţine centrală termică proprie.

   7. 7. Alte date specifice activităţii Nu este cazul.

   8. 8. Programul de funcţionare: ore/zi, zile/săptămână, zile/an

    Programul de funcţionare este diferenţiat în cadrul fabricii, corespunzător necesităţilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu excepţia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată, astfel:

    1. a) Secţia pastile - halele I şi III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi, luni-vineri;

    2. b) hala II - sinterizare, 24 de ore/zi, continuu;

    3. c) Secţia asamblare FC - halele IV şi V, 16 ore/zi, luni-vineri.

  2. II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

   1. 1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare, pe factori de mediu

    1. 1.1. Protecţia calităţii apelor

     1. a) Staţia de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive este situată în cadrul Secţiei Pastile. În această staţie sunt colectate deşeurile lichide radioactive provenite de la:

      instalaţia de centrifugare; reţeaua de colectare ape contaminate, provenite din apele de spălare/decontaminare suprafeţe de lucru din halele I, II şi III şi de la laboratoarele de analize chimice. Prin intermediul instalaţiei de centrifugare este separat şlamul de rectificare din apele provenite de la operaţia de rectificare a pastilelor sinterizate de combustibil nuclear.

      Şlamul de rectificare rezultat este trimis periodic la CNU SA Sucursala Feldioara pentru recuperarea uraniului în baza unui contract de prestări servicii.

      În cadrul SCDLR se realizează evaluarea pentru concentraţia de uraniu şi pH a fiecărui rezervor. Deşeurile lichide radioactive colectate la SCDLR care au concentraţia de uraniu mai mare de 3 mg U/L sunt transferate la STDR - ICN pentru recuperare uraniu, produsul rezultat fiind fosfatul de uranil solid. Dacă deşeurile lichide radioactive au concentraţia de uraniu între 1 şi 3 mg U/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situaţiei de către responsabilul cu radioprotecţia, iar dacă concentraţia este 1 mgU/L sunt transferate la SCEAR-FCN.

     2. b) Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, este situată în cadrul Secţiei Asamblare şi este compusă din 3 rezervoare, fiecare având capacitatea de 60 m3, başa de colectare prevăzută cu senzor de umplere şi 3 pompe, respectiv 2 pompe pentru deversarea efluenţilor lichizi către Staţia de Epurare - ICN având debitul de 45 m3/h şi o pompă de golire a başei cu debitul de 20 m3/h.

     Rezervoarele se curăţă de două ori pe an. Şlamul rezultat se transferă la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.

     În SCEAR-FCN se realizează controlul privind încadrarea pH-ului şi a concentraţiei de uraniu în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Stafiei de Epurare – ICN. Parametrii de ieşire ai efluenţilor lichizi radioactivi: concentraţia de uraniu 0,9 mg U/L şi pH = 6,5 -- 8,5;

     Parametrii necesari evacuării apelor uzate industriale prin reţeaua de canalizare industrială sunt înscrişi în anexa nr. 1 la Regulamentul de Exploatare al Stafiei de Epurare, elaborat de ICN, şi reprezintă condiţiile de deversare în cadrul SE-ICN.

     Limitele derivate de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi în SE-ICN sunt precizate şi în autorizaţiile emise de CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear.

    2. 1.2. Protecţia atmosferei

     Instalaţia de ventilaţie din FCN, radioactivă şi non-radioactivă este formată din subsisteme locale de ventilaţie şi climatizare şi realizează introducerea aerului proaspăt, reţinerea, filtrarea, condiţionarea şi evacuarea aerului din zonele controlate şi supravegheate ale FCN.

     Toate spaţiile din FCN destinate producţiei, halele de producţie, precum şi laboratoarele de analize chimice, generatoare de noxe radioactive şi non-radioactive, sunt prevăzute cu sisteme de ventilaţie pentru reţinerea pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi, a particulelor de praf şi a noxelor non-radioactive.

     1. A. Ventilaţia FCN pentru zonele controlate:

      Zonele controlate ale FCN, zonele în care există probabilitatea de apariţie a noxelor radioactive - pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, precum şi posibilitatea de contaminare prin împrăştiere a materialelor radioactive sau prin deversări necontrolate de efluenţi radioactivi, sunt deservite de două sisteme de ventilaţie si anume:

      1. 1) Sistemul de ventilaţie nr. 1 prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă Secţiei Pastile, respectiv halele I, II, III, anexele acestora şi CL-SP, şi Laboratorului de Analize Chimice. Evacuarea efluenţilor gazoşi rezultaţi se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1. Coşul de dispersie nr. 1 este alipit de clădirea anexelor halei III, are formă dreptunghiulară, suprafaţa interioară fiind de 4,25 m2, diametrul echivalent 2,3 m şi înălţimea de 17 m.

       1. a) Sistemul de ventilaţie din hala I şi anexe hala I este compus din:

        1. a) Instalaţia de ventilare generală: este o instalaţie de condiţionare aer, proiectată pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Aerul este tratat în centrala de ventilaţie montată la subsolul corpului de legătură CL-SP. Aerul este introdus/evacuat printr-un sistem de canale de ventilaţie. Tubulatura de ventilaţie este montată la partea superioară a halei. Debitul total de aer introdus de Unitatea de Tratare a Aerului, UTA, în hala I şi anexe este de maximum 19.422 m3/h, iar debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 21.702 m3/h.

        2. b) Instalaţia de evacuare aer cu pulberi radioactive, respectivventilaţie tehnologică: este realizată separat de instalaţia de ventilare generală. Această instalaţie deserveşte echipamentele de producţie din hala I şi anexe: 2 prese, 2 amestecătoare, 2 roll-compactoare/granulatoare şi 2 echipamente alimentare- vacuum aflate în anexa cu destinaţie de alimentare roll-compactoare. Debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 7.000 m3/h, fiind asigurată redundanţa de 100%. Aerul uzat ce conţine pulberi aeropurtate cu uraniu se evacuează prin intermediul unui racord local la canalul circular de colectare. Deoarece conţine pulberi aeropurtate cu uraniu acesta este trecut printr-un dispozitiv de filtrare de tip cheson etanş în interiorul căruia sunt prefiltre şi filtre HEPA 13. După filtrare, acest aer este evacuat prin intermediul a două ventilatoare asigurându- se redundanţa de 100%.

         Evacuarea aerului se realizează prin coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenţi gazoşi, MEG1, şi a sistemului izocinetic de prelevare la coş, SIPC.

       2. b) Instalaţia de ventilare-condiţionare, respectiv ventilaţie generală, pentru hala II şi anexe, respectivcamerele amplasate la parterul CL-SP, şi SCDLR: este de tipul jos- sus şi este concepută pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Acesta este un sistem mixt datorită caracteristicilor geometrice ale halei II şi a cuptoarelor de sinterizare utilizate. Pentru a se realiza condiţiile de schimb orar, Centrala de Ventilaţie asigură prin Unitatea de Tratare a Aerului, introducerea unui debit total de aer proaspăt de 15.300 m3/h şi prin Unitatea de Filtrare a Aerului,

        evacuarea unui debit de 16.050 m3/h.

        Pentru preluarea gazelor arse din zona flăcărilor permanente ale cuptoarelor de sinterizare, sunt utilizate două hote cu inducţie amplasate deasupra fiecărei flăcări de veghe. Ca măsură de siguranţă suplimentară, pentru fiecare hotă în parte sunt utilizate unităţi de climatizare a aerului compuse din baterii de răcire cu putere de 22 kW cu detentă directă un ventilator de turaţie variabilă pentru un debit de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 60 Pa.

        Ventilarea spaţiului SCDLR este asigurată printr-un sistem de introducere/evacuare aer compus din: tubulatură de introducere din inox, debit maxim 2.400 m3/h, tubulatură de evacuare din inox, debit maxim 2.400 m3/h şi grile de introducere/evacuare cu registru de clapete reglabile.

        Evacuarea aerului din hala II, anexe hala II, respectivcamerele amplasate la parterul CL-SP, şi SCDLR se realizează prin Unitatea de Filtrare a Aerului, unde aerul este filtrat folosind prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13, prin coşul de dispersie nr. 1, unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenţi gazoşi, MEG1, şi a sistemului izocinetic de prelevare la coş, SIPC.

       3. c) Instalaţia generală de ventilaţie a halei III şi anexe - asigură depresiunea faţă de hala II. În acest sens debitul de aer proaspăt introdus prin UTA este de 19.100 m3/h, iar debitul de aer extras prin Unitatea de Filtrare a Aerului, este de 22.200 m3/h.

       4. d) Ventilaţia tehnologică aferentă halei II şi halei III - este o instalaţie de aspiraţie locală a aerosolilor radioactivi destinată maşinilor de rectificare şi magaziilor de stocare pastile sinterizate de UO2 amplasate în incintele halei II şi halei III. Debitul extras este de maximum 5.000 m3/h prin Unitatea de Filtrare a Aerului, evacuarea realizându-se la coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenţi gazoşi, MEG1, şi a sistemului izocinetic de prelevare la coş, SIPC.

       5. e) Instalaţia de ventilare a aerului aferentă Laboratorului de Analize Chimice, amplasat la etajul I al Pavilionului Administrativ: Centrala de ventilaţie asigură un număr de minim 5 schimburi/oră de aer proaspăt şi menţine zona în depresiune.

        Instalaţia de ventilare a aerului aferentă Laboratorului de Analize Chimice este formată din:

        1. a) Instalaţie de introducere - asigură un debit de aer de maximum 8.000 m3/h.

         Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură rectangulară, confecţionată din inox şi guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

        2. b) Instalaţie de evacuare - pentru evacuarea aerului din camerele unde nu sunt nişe, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator şi filtru absolut, montată la interior, într-o cameră dedicată. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 4.000 m3/h. Distribuţia aerului evacuat se face prin coşul de evacuare, coşul de dispersie nr. 1, din oţel inox şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

        3. c) Instalaţie de evacuare locală, de la nişe, pentru evacuarea locală de la nişe şi totodată din laboratoare, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator, filtru absolut şi filtru cu cărbune activ, montată la interior, în Centrala de ventilaţie din subsolul tehnic al Corpului de legătură SP, CL-SP. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum

         5.000 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1.

         Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 1 de la Sistemul de ventilaţie nr. 1, prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă Secţiei Pastile, respectiv halele I, II, III, anexele acestora şi CL- SP, şi Laboratorului de Analize Chimice, este de maximum 92.952 m3/h.

      2. 2) Sistemul de ventilaţie nr. 2 - prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă halei V, extindere hala V şi tunelul de transfer si ventilaţia tehnologică aferentă halei IV şi anexe hala IV. Deşi Hala IV şi anexele acesteia sunt încadrate ca zone supravegheate ale FCN, pentru facilitatea monitorizării noxelor nonradioactive care pot fi prezente în aerul evacuat din ventilaţia tehnologică ce deserveşte echipamentele din hala IV şi anexe, conducta de evacuare este conectată la coşul de dispersie nr. 2.

      Instalaţiile de ventilare, introducere şi evacuare aer sunt amplasate în hala V, extindere hala V şi Tunelul de Transfer. Aceste instalaţii asigură un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră, pentru evacuarea aerosolilor ce se formează în timpul procesului de producţie.

      Introducerea aerului este comună atât pentru hala V, cât şi pentru extindere Hala V şi Tunelul de Transfer.

      Evacuarea aerului, respectivventilaţia generală, din hala V, extindere hala V şi Tunelul de Transfer se face cu ajutorul unităţii de filtrare a aerului, echipată cu ventilator şi filtru absolut HEPA 13. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi, MEG2. Coşul de dispersie nr. 2 are formă circulară, diametrul fiind de 0,800 m şi înălţimea de 11,11 m. UFA este montată în exteriorul halei V, într-o construcţie special amenajată, Centrala de ventilaţie. Distribuţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară, din tablă zincată şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Coşul de dispersie nr. 2 este amplasat în imediata vecinătate a Centralei de ventilaţie şi a Halei V.

      Evacuarea aerului din ventilaţia tehnologică hala IV şi anexe:

      Asigură aspiraţia aerului din carcasele şi din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe nonradioactive, pentru a se evita împrăştierea acestora în aerul din hala IV şi anexe.

      Înainte de a fi evacuat cu ajutorul unuia dintre cele două ventilatoare redundante cu debitul maxim de 4.000 m3/h fiecare, aerul este filtrat într-un cheson etanş prin unitatea de filtrare a aerului, UFA, echipată cu prefiltre clasa G4, filtru clasa F7 şi filtru cu cărbune activ. Evacuarea în atmosferă a aerului

      filtrat se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

      Evacuarea locală a aerului, respectiv ventilaţia tehnologică, de la echipamentele de sudură dop-teacă, de la echipamentele de debavurare, amplasate în hala V, şi de la echipamentele de încărcare pastile de combustibil nuclear în teci, amplasate în extindere hală V, se face cu unul din cele două ventilatoare redundante, care asigură fiecare un debit de aer de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 2.500 Pa. Înainte de a fi evacuat, aerul este trecut prin unitatea de filtrare a aerului, care este echipată cu filtru absolut HEPA 13 şi care asigură un debit de aer de 2.500 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 3, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi, MEG3. Coşul de dispersie nr. 3 are forma circulară, diametrul fiind de 0,35 m şi înălţimea de 11,51 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

     2. B. Ventilaţia FCN pentru zonele supravegheate:

     Zonele supravegheate ale FCN în care se desfăşoară activităţi de producţie sunt următoarele: hala IV şi anexe hala IV, hala de prelucrări mecanice şi zona depunere beriliu.

     1. 1. Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi anexelor halei IV

      1. 1.1 Instalaţia de introducere aer este amplasată în camera de ventilaţie din anexa hala IV si are următoarele caracteristici:

       1. a) debit de aer introdus: 25.000 m3/h;

       2. b) ventilator prevăzut cu motor cu turaţie variabilă echipat cu convertizor de frecvenţă;

       3. c) baterie de răcire cu apă rece, 70C/120C, cu sarcina de 250 kW;

       4. d) baterie de preîncălzire electrică cu sarcina de 100 kW;

       5. e) baterie de încălzire cu sarcina de 300 kW, alimentată cu apă caldă de la centrala termică existentă;

       6. f) filtrare: prefiltru clasa G4 şi filtru clasa F7.

      2. 1.2 Instalaţia de evacuare a aerului este constituită din două module:

       1. a) ventilaţie generală având rolul de evacuare generală a aerului din hala IV şi anexe;

       2. b) ventilaţie tehnologică având rolul de a prelua noxele chimice degajate de utilajele tehnologice în procesul de producţie şi de a le evacua controlat prin intermediul coşului de dispersie nr. 2 al halei V existent.

        Ventilaţia generală refulează aerul direct în atmosferă cu ajutorul unui dispozitiv de refulare, printr-o unitate de filtrare a aerului, UFA, de tip rooftop. UFA este amplasată pe acoperişul halei V.

        Echipamentul de evacuare generală a aerului are următoarele caracteristici:

        1. a) debit de aer evacuat: 24.000 m3/h;

        2. b) filtrare cu filtru clasa F7 şi prefiltru clasa G4 cu rol de protecţie a filtrului de cărbune activ;

        3. c) filtrare cu filtru cu cărbune activ pentru reţinerea moleculelor gazoase;

        4. d) ventilator prevăzut cu motor cu turaţie variabilă echipat cu convertizor de frecvenţă.

        Ventilaţia tehnologică asigură aspiraţia aerului din carcasele şi din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe, pentru a se evita împrăştierea acestora în aerul din hala IV şi anexe.

     2. 2. Ventilarea Halei de prelucrări mecanice, HPM

      Echipamentele aferente instalaţiei de ventilare a halei de prelucrări mecanice sunt amplasate în exteriorul halei şi realizează un număr orar de minim 6 schimburi de aer, cu 30% aer proaspăt. Aerul este tratat, filtrat, încălzit sau răcit, umidificat, în CTA-ul montat la exterior şi introdus/evacuat, la presiune atmosferică, în/din hala de prelucrări mecanice printr-un sistem de canale de ventilaţie cu secţiunea rectangular. Se introduce un debit de aer în hală de 10.000 m3/h şi se evacuează un debit de aer din hală de 10.000 m3/h, prin dispozitive de evacuare a aerului tip grile de

      aspiraţie cu jaluzele fixe, montate pe canalele de ventilaţie.

     3. 3. Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu, Zona Depunere Beriliu, cuprinde:

     1. a) Instalaţia de introducere aer aferentă zonei de lucru cu beriliu: asigură un număr de minim 5 schimburi de aer proaspăt pe oră şi menţine zona în depresiune. În vederea menţinerii condiţiilor optime de funcţionare s-a prevăzut o unitate de tratare a aerului, introdus, montată la interior, care asigură un debit de aer de 3.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 500 Pa. Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură circulară, din tablă zincată şi guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

     2. b) Instalaţia de evacuare: pentru evacuarea noxelor de la echipamentele amplasate în aceste spaţii, precum şi pentru evacuarea aerului din fiecare cameră prin intermediul gurilor/hotelor de aspiraţie, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului formată dintr-un cheson de filtrare local prevăzut cu prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13 amplasat în incinta Zonei depunere beriliu şi două linii redundante de evacuare, având fiecare câte un ventilator radial monoaspirant cu acţionare directă care asigură un debit de evacuare de 4.100 m3/h şi câte un dispozitiv de evacuare cu jet vertical. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de 4.100 m3/h şi o presiune disponibilă de 1.000 Pa. Absorbţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară/rotundă, din tablă zincată şi guri/hote de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Evacuarea este asigurată de unul din cele două ventilatoare redundante dispuse pe terasa pavilionului administrativ.

      Climatizarea aerului în spaţiile administrative, încadrate tot ca zone

      supravegheate, dar în care nu se efectuează activităţi de producţie, se realizează cu aparate locale tip split.

      Exploatarea, funcţionarea, întreţinerea şi verificarea sistemelor de ventilaţie se face procedurat, iar rezultatele verificărilor periodice, a celor la cerere, ca şi reviziile capitale, RK, sunt consemnate în registrul de evidenţă şi în fişele de revizii-reparaţii.

      Evacuarea efluenţilor gazoşi radioactivi din sistemele de ventilaţie se face prin trei coşuri de dispersie, astfel:

      1. a) coşul 1, aferent halelor I, II şi III şi anexele acestora, CL-SP şi Laboratoarele de analize chimice, cu caracteristicile h1 = 17 m şi s1 = 4,25 m2 , diametrul echivalent d1=2,3 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 1 este de maximum 92.952 m3/h.

      2. b) coşul 2, aferent halelor IV şi V cu caracteristicile h2 = 11,11 m şi d2 = 0,8 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

      3. c) coşul 3, aferent operaţiei de încărcare pastile de combustibil nuclear în teci din extindere hala V şi operaţiilor de sudură dop-teacă şi de debavurare din hala V, cu caracteristicile h3 = 11,51 m şi d3 = 0,35

     m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

     Monitorizarea poluanţilor radioactivi evacuaţi în atmosferă prin cele trei coşuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, montat la coşul de dispersie nr. 1 şi a celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi, MEG1, MEG2 şi MEG3, - tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă şi transmiterea on-line a datelor de monitorizare pentru efluenţi gazoşi radioactivi evacuaţi prin cele trei coşuri de dispersie.

    3. 1.3. Protecţia împotriva radiaţiilor

     Sursele de radiaţii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfăşurării activităţii. Acestea sunt surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise şi surse deschise de radiaţii ionizante, care includ şi materialele nucleare. Echipamentele şi dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor secţii, laboratoare, instalaţii, depozite şi platforme de depozitare temporară din cadrul FCN Piteşti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spaţii special amenajate şi sunt protejate prin propriul sistem de protecţie fizică, sunt încuiate şi sunt prevăzute cu sisteme de alarmare. Spaţiile în care există surse de radiaţii sunt următoarele:

     1. 1. Secţia pastile;

     2. 2. Secţia fabricaţie fascicule combustibile - Secţia asamblare;

     3. 3. laborator de analize chimice;

     4. 4. laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal;

     5. 5. depozit central de fascicule combustibile;

     6. 6. depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2;

     7. 7. platforma acoperită de depozitare temporară deşeuri solide de joasă activitate;

     8. 8. depozit de fascicule de combustibil nuclear proaspăt;

     9. 9. laborator de control dimensional repere Zy-4 şi FC;

     10. 10. rezervoare cu solvent organic uzat.

    4. 1.4. Măsuri de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă fac parte din

     atribuţiile Serviciului Radioprotecţie, Garanţii Nucleare şi Protecţia Mediului şi ale Serviciului de Securitatea şi Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă, SRPM/SSMSU. În cadrul SRPM/SSMSU sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate şi controlate toate activităţile privind apărarea împotriva urgenţelor radiologice, a incendiilor şi activităţilor de protecţie civilă, specifice domeniului nuclear.

     Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt aduse la cunoştinţa personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlată la toţi conducătorii locurilor de muncă şi prin afişaje în punctele de informare curentă şi în zonele cu risc de producere a unei situaţii de urgenţă.

     FCN Piteşti are Celula de urgenţă proprie, organizată în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cerinţele Sistemului de management integrat.

     Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă de categoria II este organizat în cadrul FCN Piteşti, cu sprijinul şi asistenţa tehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare.

     Necesarul de apă pentru incendiu este asigurat din utilităţile furnizate de ICN Piteşti, iar intervenţia în caz de incendiu este asigurată de ICN Piteşti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.

     În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă la nivelul platformei ICN-FCN, celulele de urgenţă proprii se reunesc în Comitetul de urgenţă ICN-FCN conform protocolului de colaborare între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.

     În mod curent, prevenirea se asigură prin:

     1. a) programe de instruire periodică/specială;

     2. b) programe de exerciţii aplicative proprii şi în colaborare cu Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi protecţie al ICN Piteşti;

     3. c) programul de instruire periodică al grupelor Celulei de urgenţă: monitorizare radiologică, prim ajutor, evacuare-adăpostire, deblocare- salvare, intervenţie instalaţii/utilităţi, decontaminare, transport, aprovizionare;

     4. d) programul de controale periodice;

     5. e) programe de măsuri de prevenire rezultate în urma inspecţiilor efectuate de autorităţile naţionale/internaţionale competente;

     6. f) planuri de evacuare;

     7. g) panouri de avertizare/interzicere/informare;

     8. h) verificare periodică a sistemelor de detecţie şi alarmare;

     9. i) verificare periodică a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;

     10. j) fişa postului persoanelor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

     11. k) proceduri specifice privind radioprotecţia/decontaminarea/colectarea, depozitarea şi transferul deşeurilor;

     12. l) regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de urgenţă FCN. Alarmarea unei situaţii de urgenţă se realizează prin mai multe procedee:

     manual, prin acţionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-ICN; apel telefonic intern/extern.

     În funcţie de gravitatea situaţiei de urgenţă, intervenţia se asigură cu: echipele de primă intervenţie proprii prin utilizarea/acţionarea echipamentelor/instalaţiilor din dotare; Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi intervenţie al ICN prin personal specializat şi echipamente motorizate; Celula de urgenţă FCN; Comitetul de urgenţă ICN-FCN şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

     Comunicarea se realizează urmând schema fluxului informaţional-decizional, relaţional, transmis şi cunoscut de toate părţile participante/interesate.

     Pentru revenirea la normalitate după o situaţie de urgenţă se intervine cu echipe proprii antrenate privind deblocarea, radioprotecţia, decontaminarea, colectarea, depozitarea deşeurilor şi refacerea mediului afectat.

     Măsurile de protecţie şi intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul platformei ICN-FCN, urgenţă nucleară/radiologică, sunt prevăzute în documentul "Plan de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică pentru amplasamentul Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti”, elaborat de RATEN - ICN Piteşti în anul 2014 şi înregistrat la FCN cu nr. 790/13.05.2014.

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, FCN a încheiat cu ICN-Piteşti Protocolul privind acţiunea comună în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică pe platforma FCN-ICN.

     Conform modificărilor legislative din domeniul nuclear, FCN va elabora Planul de răspuns la situaţiile de urgenţă nucleară şi radiologică, plan ce va fi aprobat de CNCAN. La pregătirea planului se vor avea în vedere toate activităţile pe care titularul le desfăşoară, activităţi autorizate de CNCAN. Ulterior, luând în considerare faptul că FCN desfăşoară activităţi pe platforma ICN, se va încheia şi un protocol privind răspunsul comun în cazul unor situaţii de urgenţă nucleară şi radiologică.

   2. 2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

    Pentru prevenirea poluării solului si subsolului, FCN a prevăzut următoarele măsuri:

    1. a) incinta unităţii este betonată şi prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale. FCN are foraj de observaţie cu o adâncime de 18 m. În el se pot colecta apele freatice şi de infiltraţie din zona FCN. Lunar s-a încercat prelevarea apei infiltrate în forajul de observaţie, dar nu s-a colectat nimic;

    2. b) platforma pentru depozitarea temporară a deşeurilor solide radioactive este prevăzută cu başă de colectare a apei, care este verificată periodic;

    3. c) depozitele pentru uleiuri şi substanţe/amestecuri periculoase sunt prevăzute cu başe de colectare şi cu material absorbant;

    4. d) activităţile de manipulare a deşeurilor sunt procedurate, evitându-se astfel riscul de poluare accidentală a solului;

    5. e) implementarea Programului de Radioprotecţie în conformitate cu, Manualul de Securitate Radiologica al FCN;

    6. f) exploatarea şi întreţinerea sistemelor de ventilaţie sunt activităţi procedurate, iar monitorizarea efluenţilor gazoşi radioactivi se realizează continuu prin intermediul monitoarelor, MEG, montate pe cele trei coşuri de dispersie;

    7. g) monitorizarea solului şi subsolului pe platforma ICN-FCN în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului, PMRM;

    8. h) campanii anuale de efectuare măsurători dozimetrice pentru suprafaţa solului, măsurători directe beta în impulsuri/minut, în exteriorul clădirilor FCN, respectiv spaţii verzi, alei, platforme deschise etc., în conformitate cu Planurile de Control pentru Supraveghere Mediu, PCSM, din Manualul de Securitate Radiologică al FCN.

    Rezultatele monitorizării apei subterane, solului şi vegetaţiei se transmit semestrial la Agenţia pentru Protecţia Mediului, APM, Argeş.

    Datorită măsurilor, dotărilor şi amenajărilor pentru protecţia solului şi subsolului, incintă betonată prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale, colectarea deşeurilor în mod selectiv în locuri special amenajate, substanţele radioactive au un regim strict controlat, precum şi prin organizarea şi instruirea personalului din FCN, poluarea solului şi a subsolului este teoretic exclusă, aceasta putând avea loc numai în condiţii de poluare intenţionată/accidentală.

    Toate sursele de radiaţii din FCN indiferent de forma lor se găsesc în clădirile FCN în spaţii special amenajate prevăzute cu ziduri protectoare împotriva radiaţiilor. Toate depozitele şi încăperile sunt prevăzute cu facilităţi şi dotări conform normelor în vigoare. Fiecare depozit pentru materiale nucleare, combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2, fascicule de combustibil nuclear, material nuclear neconform, deşeuri solide radioactive, şi de zircaloy-4 este autorizat de CNCAN .

    Transportul combustibilului nuclear proaspăt către CNE Cernavodă este asigurat de FCN Piteşti. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerinţele şi normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea şi condiţiile de transport, pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport etc., pregătirea personalului, conducător auto, însoţitor, însoţirea convoiului pentru avertizare şi siguranţă, notificarea şi raportarea la CNCAN. Aceste activităţi sunt autorizate de CNCAN.

    Se respectă prevederile NTR - 01 şi NTR - 02, aprobate de CNCAN.

    Cerinţele acestor norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum şi cu alte reglementări specifice emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.

    Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:

    1. a) fascicule de combustibil nuclear tip CANDU 6 la/de la S.N.N. S.A. - Sucursala CNE Cernavodă;

    2. b) combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 de la CNU - Sucursala Feldioara;

    3. c) material nuclear neconform şi deşeurile solide radioactive de joasă activitate care sunt transportate cu maşini speciale către CNU - Sucursala Feldioara.

    Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protecţie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie şi este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile, furturi, sustrageri, precum şi instalaţiile de fabricaţie a fasciculelor de combustibil nuclear împotriva sabotajelor comise din interior şi de grupările teroriste.

    Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri.

    Sistemul de protecţie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică şi a ghidurilor aplicabile.

    Se asigură protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 181/2014 pentru aprobarea Normelor privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice.

    Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, AIEA şi EURATOM au instituit controlul de garanţii nucleare; acesta reprezintă un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor materialelor nucleare. Experţii AIEA şi EURATOM verifică periodic aplicarea gestiunii de garanţii nucleare.

    Securitatea radiologică se referă la protecţia la radiaţii ionizante a lucrătorilor expuşi profesional, a lucrătorilor externi, a populaţiei şi a mediului şi este asigurată în conformitate cu următoarele reglementări ale CNCAN:

    1. a) Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate de CNCAN;

    2. b) Norme de minerit radioactiv;

    3. c) Norme de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi;

    4. d) Norme de dozimetrie individuală;

    5. e) Norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu;

    6. f) Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;

    7. g) Norme privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;

    8. h) Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;

    9. i) Normele privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.

    Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu modificările şi completările ulterioare.

   3. 3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii

    1. 3.1. APA

     Parametrii de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi la SE-ICN sunt impuşi prin autorizaţiile CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear:

     1. a) pH = 6,5 - 8,5;

     2. b) concentraţia maximă admisă de uraniu :S 0,9 mg U/L;

     3. c) volumul maxim de efluenţi lichizi radioactivi transferaţi este de 2.000 m3/an;

     4. d) masa de uraniu transferată este de maximum 1,8 kg/an;

     5. e) limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu este de 1 mg Be/L. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi industriale deversate în SE-

     ICN se vor încadra în concentraţiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare a ICN Piteşti.

    2. 3.2. AER

     Din activităţile desfăşurate în cadrul FCN sunt evacuaţi în atmosferă următorii poluanţi:

     Poluanţi radioactivi: pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi - prin cele trei coşuri de dispersie, Coşul 1, Coşul 2 şi Coşul 3.

     Limite derivate de emisie în atmosferă a efluenţilor gazoşi radioactivi rezultaţi de la prelucrarea materiei prime nucleare şi de la fabricarea fasciculelor de combustibil nuclear:

     FCN poate elimina în atmosferă un volum anual de efluenţi gazoşi conţinând pulberi aeropurtate de uraniu natural de cel mult 1x109 m3 cu o concentraţie maximă a uraniului natural în efluenţii gazoşi emişi în atmosferă de 5 µgU/m3, adică maxim 5 kg Uraniu/an. Pe termen scurt, cel mult 24 ore/lună, concentraţia maximă a uraniului în efluenţii gazoşi evacuaţi în atmosferă poate să ajungă la 15 µgU/m3, cu condiţia ca în luna respectivă să nu fi evacuat în atmosferă un volum de efluenţi gazoşi mai mare de 1,5x108 m3 şi o cantitate de uraniu mai mare de 0,8 kg.

     Limitele maxime admise ale concentraţiei de beriliu la producerea fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6 nu sunt date ca emisii ci ca imisii.

     Limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu în atmosfera exterioară incintei FCN este de 0,009 µgBe/m3 conform autorizaţiei de producere emisă de CNCAN.

     Poluanţi non-radioactivi:

     1. a) pulberi totale, oxizi de azot, acid clorhidric - prin Coşul de dispersie nr. 1, noxe rezultate de la Laboratorul de analize chimice;

     2. b) pulberi totale, beriliu, acetonă, alchil alcooli/alcool izopropilic - prin Coşul de dispersie nr. 2 şi Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi anexe;

     3. c) pulberi aeropurtate cu beriliu/aerosoli cu beriliu - prin Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu.

     Concentraţiile la emisie ale poluanţilor non-radioactivi vor respecta pragurile de alertă, PA, şi valorile-limită, VL, prevăzute în tabelul următor, astfel cum rezultă din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, respectiv Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare:

     Nr. crt.

     Poluant

     Debitul masic (g/h)

     Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului

     nr. 462/1993 (mg/m3)

     Metode de analiză

     PA

     VL

     1.

     Pulberi

     2: 500

     35

     50

     SR EN 13284:2008

     2.

     Beriliu şi compuşii săi

     2: 0,5

     0,07

     0,1

     SR EN 14385:2004

     3.

     Oxizi de azot

     2: 5000

     350

     500

     SR EN 10396:2008

     4.

     Acetonă

     2: 3000

     105

     150

     SR EN 13648:2014

     5.

     Alchilalcooli

     2: 3000

     105

     150

     SR EN 13648:2014

     6.

     Acid clorhidric

     2:300

     21

     30

     SR EN 1911:2011

    3. 3.3. ZGOMOT

     Nivelul de zgomot echivalent măsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în SR 10009/2017, respectiv Lech = 65 dB(A), Cz = 60 dB.

    4. 3.4. RADIATII

     Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică şi ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM şi recomandările AIEA.

  3. III. Monitorizarea mediului

   1. 1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

    1. 1.1. Apă

     Efluenţi lichizi radioactivi

     Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare, interconectate între ele şi cu senzori de nivel, din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.

     Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 3 mgU/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.

     Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie între 1 şi 3 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situaţiei de către responsabilul cu radioprotecţia.

     Apele uzate contaminate cu o concentraţie mai mică de 1 mgU/L sunt colectate, împreună cu apele uzate, la Staţia de Colectare si Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, în trei rezervoare de 60 m3. Aici se realizează monitorizarea pentru încadrarea în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare

     a ICN-Piteşti, după care apele uzate, respectiv efluenţii lichizi radioactivi, sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN.

     Deversarea efluenţilor lichizi radioactivi către SE-ICN se face numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţiile de prelucrare şi producere emise de CNCAN, în conformitate cu Planul Control Eliminare Efluenţi, PCEE.

     Analizele pentru concentraţia de uraniu şi pH-ul din efluenţii lichizi radioactivi se fac pentru fiecare rezervor în parte la Laboratorul de Radioprotecţie, Protecţia Mediului si Protecţie Civilă al ICN, notificat de CNCAN.

     Analizele pentru determinarea concentraţiei de beriliu din efluenţii lichizi radioactivi se fac de către Laboratorul de Analize Chimice al FCN.

     Activitatea privind modul în care se realizează colectarea, evacuarea şi transferul efluenţilor lichizi radioactivi este procedurată.

     Frecvenţa determinărilor este prevăzută în cadrul contractelor specifice încheiate între FCN şi ICN.

     Monitorizarea apelor de suprafaţă/sedimente

     În conformitate cu cerinţele din Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, PMRM, acceptat de MMSC, prin adresa nr. 59579 si 60311/MF/28.04.2014, FCN monitorizează concentraţia de uraniu pentru sedimente şi apa de suprafaţă din Lacul artificial Vieroşi 1 în următoarele puncte:

     Nr. crt.

     Punct de investigare

     Localizare

     Mediu prelevat

     Frecvenţa

     Parametru investigat

     1

     SED 10

     La extremitatea NE a lacului Vieroşi 1

     sedimente

     Semestrial

     Concentraţie Unat

     2

     SED 11

     Din lacul Vieroşi 1 lângă baraj

     3

     SED 12

     Din pârâul Vieroşi, aval 150 m de barajul Vieroşi 1

     4

     SED 13

     Din lacul Vieroşi V2

     5

     SED 14

     Din pârâul Vieroşi la 150 m în aval de lacul Vieroşi V2

     6

     V1

     La extremitatea NE a lacului Vieroşi 1

     apa

     Trimestrial

     Concentraţie Unat

     7

     V2

     Din lacul Vieroşi 1 lângă baraj

     8

     V3

     Din pârâul Vieroşi, aval 150 m de barajul Vieroşi 1

     9

     V4

     Din lacul Vieroşi V2

     10

     V5

     Din pârâul Vieroşi la 150 m în aval de lacul Vieroşi V2

     Determinarea concentraţiei de uraniu în apa de suprafaţă/sedimente se realizează de către ICN Piteşti în baza contractului de prestări servicii nr. 980/06.10.2015 "Servicii de monitorizare a mediului (apă şi sedimente)" încheiat între FCN şi ICN privind Servicii de Monitorizare a Mediului (apa şi sedimente).

     Monitorizarea apelor subterane

     Lunar în patru foraje de observaţie, conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, monitorizarea realizându-se în baza contractului nr. 980/06.10.2015 "Servicii de monitorizarea mediului (apă şi sedimente)" încheiat între SNN-SA FCN Piteşti şi RATEN ICN:

     1. a) F0 - lângă intrarea în incinta ICN-FCN;

     2. b) F11 - la 600 m aval de gardul ICN-FCN;

     3. c) F12 - la 250 m aval de Staţia de Epurare;

     4. d) F13 - la 20 m sud de bazinele cu şlam radioactiv.

      Pentru cele patru foraje de mai sus parametrii investigaţi sunt: activitatea beta globală şi pH.

      Ape pluviale

      Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de reţele de canalizare apă pluvială al platformei ICN-FCN şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.

      Apă evacuată din staţia de epurare

      Lunar pe probă compozită conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, parametrul investigat fiind concentraţia de uraniu.

      Apele menajere sunt evacuate prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră, separat de reţelele de canalizare industrială, la Staţia de Epurare, SE- ICN, prin reţeaua de canalizare a platformei ICN-FCN, activitatea fiind procedurată.

      Monitorizarea apei potabile

      Probele de apă potabilă sunt prelevate de către ICN, iar analizele sunt efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş, DSP-Argeş, în urma cărora se emit buletine de analize microbiologice şi buletine de analize pentru indicatori fizico-chimici.

    2. 1.2. Aer

     Emisii

     Monitorizarea efluenţilor gazoşi radioactivi se realizează astfel:

     Coşul de dispersie nr. 1 - echipat cu Sistem Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, şi cu un Monitor de Efluenţi Gazoşi radioactivi de tip ABPM-204M, MEG1.

     Coşul de dispersie nr. 2 - echipat cu un Monitor de Efluenţi Gazoşi radioactivi identic cu cel de la coşul de dispersie nr. 1, MEG2;

     Coşul de dispersie nr. 3 - echipat cu un Monitor de Efluenţi Gazoşi radioactivi identic cu cel de la coşul de dispersie nr. 1, MEG3.

     MEG-urile determină concentraţia radioactivă în efluenţii gazoşi radioactivi din care se calculează, conform procedurilor FCN, concentraţia volumetrică a uraniului

     evacuat, µg U/m3, şi masa de uraniu emisă în atmosferă, aşa cum prevăd cerinţele din Autorizaţiile de funcţionare emise de CNCAN pentru activităţile FCN. Volumele de efluenţi gazoşi radioactivi evacuaţi se determină conform procedurilor FCN. Cele 3 MEG-uri sunt conectate la calculatorul din cadrul Laboratorului de Radioprotecţie şi Dozimetrie Personal al FCN, LRDP, şi se asigură monitorizarea continuă a concentraţiei de uraniu în efluenţii gazoşi.

     Monitorizarea efluenţilor gazoşi non-radioactivi

     FCN efectuează măsurători pentru poluanţii non-radioactivi la coşurile de dispersie nr. 1 şi nr. 2 şi la evacuare ventilaţie zona depunere beriliu. Măsurătorile sunt efectuate semestrial prin prestatori externi.

     Frecvenţa de măsurare:

     1. a) continuu pentru pulberi cu conţinut de uraniu/aerosoli radioactivi;

     2. b) semestrial pentru poluanţi non-radioactivi.

     Calitatea aerului - Monitorizarea mediului ambiant exterior FCN Supravegherea radioactivităţii aerului exterior şi supravegherea concentraţiei

     beriliului din aerul exterior se realizează conform Plan Control Aer Exterior, PCAE, prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN - MSR, prin şapte puncte de prelevare, din care şase puncte pentru monitorizarea concentraţiei radioactive a uraniului în aerul exterior FCN şi unul pentru monitorizarea concentraţiei de beriliu în aerul exterior FCN legate la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA.

     Frecvenţa de măsurare:

     1. a) zilnic pentru monitorizarea concentraţiei radioactive a uraniului în aerul exterior FCN pentru cele 6 puncte;

     2. b) lunar pentru monitorizarea concentraţiei de beriliu în aerul exterior FCN. Monitorizarea depunerilor atmosferice

     Lunar spectrometrie gama şi activitate beta globală, în conformitate cu

     Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN.

     Monitorizarea dozelor de radiaţii din exteriorul FCN

     Lunar la nivelul gardul perimetral al FCN prin intermediul unui Organism Dozimetric Acreditat de CNCAN.

     Monitorizare debite de doză - gard perimetral FCN

     Săptămânal se execută măsurători prin intermediul laboratorului propriu al FCN şi au rolul de a demonstra că sursele de radiaţii şi materialele nucleare sunt bine confinate, containerizate şi depozitate, determinând expuneri nesemnificative la radiaţii ionizante.

     În acest context, FCN Piteşti şi-a impus, prin intermediul Manualului de Securitate Radiologică, o limită internă de control, de 0,5 µSv/h, valoare care include şi fondul natural de radiaţii al zonei.

    3. 1.3. Zgomot

     Nivelul de zgomot se va monitoriza cu o frecvenţă anuală în 5 puncte la limita amplasamentului, respectiv:

     1. a) lateral Hala IV;

     2. b) spate compresoare - Atelier auto;

     3. c) spate Atelier tamplarie;

     4. d) spate platforma depozitare temporară (PDT) ;

     5. e) faţa FCN.

    4. 1.4. Sol şi vegetaţie

     Monitorizarea şi controlul contaminării radioactive pentru sol şi vegetaţie în incinta FCN se realizează în două puncte în baza Planului Control Sol şi Vegetaţie, PCSV, prevăzut în Anexa C a Manualului de Securitate Radiologică, iar parametrii investigaţi sunt următorii: concentraţia masică a uraniului, activitatea beta globală şi spectrometrie gama cu frecvenţă semestrială.

     Suplimentar, conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, PMRM ICN-FCN, FCN efectuează monitorizarea solului şi vegetaţiei şi în alte puncte de investigare.

     În tabelul de mai jos sunt centralizate informaţiile privind punctele de monitorizare pentru sol şi vegetaţie, inclusiv frecvenţa de monitorizare şi parametrii de investigaţie.

     Nr.

     crt

     Punct de

     investigare

     Localizare

     Mediu

     prelevat

     Frecventa

     Parametru

     investigat

     1

     I1

     Staţia de Epurare-ICN

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     2

     I2

     Mărăcineni-Pod Colibaşi

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     3

     I3

     Făgetu

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     4

     I4

     Purcăreni-Râul Doamnei

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     5

     I5

     Piscani - Râul Targului

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     6

     C1

     Piteşti - Pod Argeş

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     7

     F1

     Conteşti

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     8

     SVI1

     Platforma ICN-Poarta

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie

     Unat

     9

     SVI2

     Platforma ICN-STDR faţă

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie

     Unat

     10

     SVI3

     Platforma ICN-STDR-spate

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie

     Unat

     11

     SVI4

     Platforma ICN-Reactor faţă

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie

     Unat

     12

     SVI5

     Platforma ICN-Reactor spate

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie

     Unat

     13

     SVI6

     Platforma ICN-FCN faţă

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie Unat Spectrometrie gama

     Analize beta

     globala

     14

     SVI7

     Platforma ICN-Centrala

     termică

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentratie

     Unat

     15

     SVI8

     Platforma ICN-FCN hala I spate

     Sol/vegetaţie

     Semestrial

     Concentraţie Unat Spectrometrie gama

     Analize beta

     globala

     16

     SE9

     Parcare-la intrarea pe

     Platforma ICN-FCN

     Sol

     Semestrial

     Conţinut Pb

     17

     SVE1

     Mioveni-în zona caselor de

     pe str. Bugeag

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     18

     SVE2

     Extremitatea NE a

     platformei DACIA

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie

     Unat

     19

     SVE3

     Lângă drumul ICN-Mioveni la distanţa de 1150 m de

     coşul Reactorului

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie Unat

     20

     SVE4

     Lângă drumul ICN-Staţia de

     Epurare la distanţa de 1150 m de coşul reactorului

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie Unat

     21

     SVE5

     Lângă drumul ICN-Staţia de epurare la

     100 m amonte de Staţie

     Sol/vegetaţie

     Anual

     Concentraţie Unat

     22

     VI9

     Platforma ICN-FCN

     Licheni, muşchi, ciuperci

     Anual

     Spectrometrie gama

     Analize beta

     globala

     23

     SE10

     Lângă poarta de la intrare la bazinele cu şlam, localizate lângă Staţia de epurare

     Sol

     Semestrial

     Concentraţie Unat Concentraţie

     Beriliu

   2. 2. Datele care vor fi raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi periodicitatea

     1. 2.1 rapoarte lunare:

      1. a) Rapoarte privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

      2. b) Raport privind colectarea selectivă a deşeurilor.

     2. 2.2 rapoarte trimestriale:

      1. a) raport privind evacuările de efluenţi radioactivi, date privind transferul de efluenţi lichizi radioactivi, emisii de efluenţi gazoşi radioactivi;

      2. b) raport privind concentraţiile de poluanţi în factorii de mediu, măsurători privind radioactivitatea în mediul exterior;

      3. c) raport privind concentraţia de beriliu în aerul exterior fabricii;

     3. 2.3 rapoarte semestriale:

      1. a) raport privind emisiile poluanţilor nonradioactivi;

      2. b) verificarea semestrială a existenţei apei de infiltraţie în forajul de observaţie cu H = 18 m şi determinarea conţinutului de uraniu în apele subterane şi pH;

      3. c) situaţia gestionării uleiurilor uzate.

     4. 2.4 rapoarte anuale:

    1. a) raport de monitorizare a radioactivităţii mediului, care va include gospodărirea deşeurilor radioactive şi modul de îndeplinire a Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului;

    2. b) raport privind monitorizarea mediului;

    3. c) inventar al emisiilor de poluanţi în atmosferă;

    4. d) inventar privind mercurul şi compuşii cu mercur, la solicitarea autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului;

    5. e) raport anual privind gestionarea deşeurilor, chestionar statistic, conform solicitării autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, inclusiv înregistrarea datelor pe platforma electronică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ANPM;

    6. f) raport privind datele referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

    7. g) raport privind determinarea sonometrică realizată la limita incintei;

    8. h) raport privind asigurarea securităţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului.

  4. IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

   image

    1. 1. Deşeuri produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi)

     Deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată de FCN Piteşti sunt deşeuri radioactive şi deşeuri neradioactive.

     1. 1.1 Deşeuri radioactive rezultate din procesul tehnologic sau ca urmare a contaminării unor materiale, ambalaje etc. cu substanţe radioactive sunt următoarele:

      Nr. crt.

      image

      Denumire deşeu

      image

      Cantitate anuală

      Compoziţie

      Stocare temporara

      1

      Deşeuri solide radioactive neincinerabile

      20 t

      obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului

      Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) şi se transferă la CNU Suc. Feldioara pentru dispunere finală (depozitare definitivă)

      2

      Deşeuri solide radioactive incinerabile

      6,7 t

      filtre de la sistemele de ventilaţie, prefiltre, pânze filtrante; materiale textile, hârtie, cartoane, materiale plastice, folie de plastic, cauciucuri,

      lemn, care prin diferite metode s-au

      Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) şi se transferă la STDR

      -ICN pentru incinerare în

      contaminat

      vederea recuperării uraniului (cenuşi uranifere 250 kg/an)

      3

      Deşeuri lichide radioactive

      380 mc

      Ape radioactive cu concentraţii de uraniu natural 2: 3 mgU/l

      Rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive (SCDLR) se transferă la STDR-ICN pentru tratare în vederea recuperării uraniului (fosfat de uranil 350 kg/an)

      4

      Deşeuri solide radioactive (material nuclear neconform rezultat din procesul de fabricaţie )

      20 t

      Pulbere UO2, granule, pastile crude, pastile sinterizate de UO2, şlam de rectificare şi materialele nucleare neconforme recuperate din tratarea deşeurilor radioactive (fosfatul de uranil şi cenuşile uranifere)

      Stocare temporară în depozitele FCN, transfer la CNU Suc. Feldioara în vederea obţinerii pulberii de UO2 (17 t)

      Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor CNCAN specifice managementului şi gospodăririi deşeurilor radioactive.

     2. 1.2 Deşeuri neradioactive - toate deşeurile care nu prezintă contaminare liberă detectabilă şi debite de doză la contact peste valoarea fondului natural. Aceste deşeuri sunt clasificate pe coduri potrivit Deciziei Comisiei nr. 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, iar cantităţile anuale sunt:

      Nr. crt

      Cod deşeu

      Denumire deşeu

      image

      Instalaţie/secţie/ activitate

      image

      Cantitate t/an

      1

      06 02 04*

      Hidroxid de sodiu şi potasiu

      Staţie hidrogen

      0,25

      2

      06 04 04*

      Deşeuri cu conţinut de mercur

      Laborator Analize Chimice

      0,005

      3

      07 01 04*

      Alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

      Secţia Asamblare

      1

      4

      08 01 11*

      Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

      Sectia Asamblare

      0,5

      5

      12 01 01

      Pilitură şi şpan feros

      Secţia Mecano- Energetic si Utilităţi

      0,3

      6

      12 01 09*

      Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni

      Secţia Asamblare

      7

      7

      12 01 17

      Deşeuri de materiale de sablare (oxid de zirconiu)

      Operaţia de sablare

      0,5

      8

      12 01 17

      Oxid de zirconiu (cenuşă) - provenit din arderea şpanului de Zy-4(2)

      Arderea şpanului de Zy-4

      0,1

      Nr. crt

      Cod deşeu

      Denumire deşeu

      image

      Instalaţie/secţie/ activitate

      image

      Cantitate t/an

      9

      13 02 05*

      Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

      Întreţinere

      echipamente şi instalaţii

      0,5

      10

      13 02 06*

      Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

      Întreţinere

      echipamente şi instalaţii

      0,1

      11

      15 01 01

      Deşeuri ambalaje de hârtie/carton

      Întreaga unitate

      3,5

      12

      15 01 02

      Deşeuri ambalaje materiale plastice

      Întreaga unitate

      0,5

      13

      15 01 03

      Deşeu ambalaje lemn

      Întreaga unitate

      0,5

      14

      15 01 04

      Deşeu ambalaje metalice

      Întreaga unitate

      0,1

      15

      15 01 07

      Deşeu ambalaje de sticlă

      Întreaga unitate

      0,1

      16

      15 01 10*

      Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

      Laborator analize chimice, secţii producţie

      0,5

      17

      15 02 03

      Absorbanţi materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie altele decât cele specificate la 15.02.02

      Filtre de plastic utilizate în instalaţia

      de ventilaţie

      0,2

      18

      16 02 14

      Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16.02.09 la 16.02.13

      Instalaţia de ventilaţie şi

      climatizare

      0,1

      19

      16 05 06*

      Substanţe chimice de laborator constând din sau

      conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator

      Laborator analize chimice

      0,15

      20

      17 04 01

      Cupru, bronz, alamă

      Întreţinere,

      reparaţii, retehnologizări

      0,05

      21

      17 04 02

      Aluminiu

      Întreţinere, reparaţii, retehnologizări

      0,1

      22

      17 04 05

      Deşeuri metalice feroase

      Întreţinere, reparaţii,

      retehnologizări

      10

      23

      17 04 11

      Cabluri, altele decât cele specificate la 17.04.10

      Întreţinere,

      reparaţii, retehnologizări

      0,05

      24

      20 03 01

      Deşeuri municipale amestecate

      Întreaga unitate

      25

      25

      20 01 01

      Deşeuri celulozice (hârtie şi carton)

      Întreaga unitate

      10

      26

      20 01 38

      Deşeu lemn

      Întreaga unitate

      0,5

      27

      20 01 39

      Deşeuri materiale plastice (PET, mase plastice)

      Întreaga unitate

      2

      28

      16 06 04

      Baterii alcaline cu excepţia 16.06.03

      Întreaga unitate

      0,1

      29

      20 01 33*

      Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06

      02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii

      Întreaga unitate

      0,2

      30

      20 01 35*

      Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu

      conţinut de componenţi periculoşi)

      Întreaga unitate

      0,2

      31

      20 01 36

      Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20

      01 35

      Întreaga unitate

      0,2

      32

      20 01 21*

      Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur

      Întreaga unitate

      0,05

      NOTĂ:

      image

      Orice deşeu marcat cu un asterisc (*) în lista deşeurilor va fi considerat deşeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE transpusă prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      image

      Deşeuri contaminate cu Beriliu, material cu dublă utilizare - neradioactive rezultate din activitatea de depunere beriliu din cadrul Secţiei Asamblare sunt gestionate în conformitate cu procedura CN-AD-40 „Colectarea, ambalarea şi stocarea deşeurilor solide contaminate cu beriliu”.

      Nr. crt

      Cod deşeu

      Denumire deşeu

      image

      Instalaţie/secţie/ activitate

      image

      Cantitate t/an

      1

      15 02 02*

      Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie

      contaminată cu substanţe periculoase

      Secţia Asamblare (Depunere beriliu)

      0,2

      2

      17 04 09*

      Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase

      Secţia Asamblare (Depunere beriliu)

      0,1

      NOTĂ:

      image

      Orice deşeu marcat cu un asterisc (*) în lista deşeurilor va fi considerat deşeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE transpusă prin Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. 2. Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă)

     FCN Piteşti desfăşoară activitate de colectare a deşeurilor aşa cum este definită la punctul 6 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu este colector, potrivit punctului 71 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Deşeurile radioactive sunt colectate în containere speciale inscripţionate pentru fiecare tip de deşeu.

     Deşeurile neradioactive generate în activităţile proprii sunt colectate la locul generării şi sunt transferate în spaţiile proprii special amenajate pentru stocare temporară până la preluarea de către operatorii economici autorizaţi pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor.

     image

     3.1 Deşeurile radioactive

     Până la transferul în afara societăţii către unităţi autorizate pentru valorificare şi eliminare potrivit actelor normative în vigoare din domeniul mediului şi reglementărilor specifice emise de CNCAN, deşeurile radioactive sunt stocate pe platforme special amenajate. Tipurile de deşeuri radioactive sunt menţionate în tabelul prevăzut la pct. 1.1:

    3. 3. Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare)

   Nr. crt.

   image

   Denumire deşeu

   image

   Cantitate anuală

   Compoziţie

   Stocare

   1

   Deşeuri solide radioactive neincinerabile

   20 t

   obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului

   Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) şi transfer către CNU Suc. Feldioara pentru eliminare finală (depozitare definitivă)

   2

   Deşeuri solide radioactive incinerabile

   6,7 t

   filtre de la sistemele de ventilaţie, prefiltre, pânze filtrante; materiale textile, hârtie, cartoane, materiale plastice, folie de plastic, cauciucuri, lemn, care prin diferite metode s-au contaminat

   Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) şi transfer către STDR- ICN pentru incinerare în vederea recuperării uraniului (cenuşi uranifere 250 kg/an)

   3

   Deşeuri lichide radioactive

   380 mc

   Ape radioactive cu concentraţii de uraniu natural 2: 3 mgU/l

   Rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive (SCDLR) se transferă la STDR-ICN pentru tratare în vederea recuperării uraniului (fosfat de uranil 350 kg/an)

   4

   Deşeuri solide radioactive (material nuclear neconform rezultat din procesul de fabricaţie )

   20 t

   Pulbere UO2, granule, pastile crude, pastile sinterizate de UO2, şlam de rectificare şi materialele nucleare neconforme recuperate din tratarea deşeurilor radioactive (fosfatul de uranil şi cenuşile uranifere)

   Stocare temporară pe platformele FCN şi transfer către CNU Suc. Feldioara în vederea obţinerii pulberii de UO2 (17 t)

   image

   transferate în afara zonei radiologice. Dacă sunt detectate valori ale contaminării cu uraniu peste limitele aprobate, până la care deşeurile se consideră neradioactive, acestea sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt tratate conform procedurilor pentru deşeuri radioactive şi reglementărilor specifice emise de CNCAN.

   Containerele cu deşeuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi

   image

   FCN Piteşti deţine spaţii de stocare temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Deşeurile neradioactive sunt stocate temporar în spaţii special amenajate, precizate în tabelul prevăzut la pct. 1.2. Ulterior sunt preluate pe bază de contract de operatori economici colectori/reciclatori sau operatori economici autorizaţi în vederea valorificării şi/sau eliminării.

   În ceea ce priveşte şpanul de zircaloy se brichetează într-o instalaţie specială pe amplasamentul ICN Piteşti şi se valorifică prin firme autorizate. În cazul în care apar situaţii accidentale, şpanul de zircaloy se elimină printr-un proces de

   3.2. Deşeuri neradioactive

   image

   zonă lipsită de trafic.

   Cuptorul de oxidare elimină şpanul şi aliajele de zircaloy prin arderea liberă, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completă. Cuptorul de oxidare şi principiul de eliminare este rezultatul unei invenţii a domnului Constantin Galeriu, expert în cadrul FCN Piteşti, şi este brevetat cu Brevetul de invenţie nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti. Cenuşa rezultată din arderea şpanului de zircaloy se stochează în containere în vederea eliminării printr-o firmă specializată de valorificare. Transferul deşeurilor de zircaloy, contaminate şi necontaminate, rezultate din activitatea de producţie se realizează după obţinerea autorizaţiilor specifice emise de CNCAN.

   oxidare completă în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o

   1. 4. Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie) Deşeuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt următoarele:

    Nr.

    crt.

    Denumire deşeu

    image

    Cantitate

    t/an

    Destinaţie

    Deşeuri valorificabile rezultate din procesele tehnologice

    1

    Deşeuri de materiale de sablare (nisip de sablare)

    0,5

    Firme autorizate

    pentru valorificare deşeuri

    2

    Oxid de zirconiu (cenuşă) provenit din arderea şpanului de Zy-4

    0,1

    Firme autorizate pentru valorificare

    deşeuri

    3

    Şpan de zircaloy - sub formă de brichete

    6

    Firme autorizate

    pentru valorificare deşeuri

    4

    Deşeuri solide de zircaloy

    3

    Firme autorizate

    pentru valorificare deşeuri

    Deşeuri valorificabile altele decât cele rezultate din procesele tehnologice

    1

    Deşeuri metalice feroase

    10

    Firme autorizate pentru valorificare deşeuri

    2

    Deşeuri de ambalaje hârtie/carton

    3,5

    3

    Deşeuri ambalaje materiale plastice

    0,5

    4

    Deşeu ambalaje lemn

    0,5

    5

    Deşeu ambalaj metalic

    0,1

    6

    Deşeu ambalaj sticlă

    0,1

    7

    Cupru, bronz, alamă

    0,05

    8

    Aluminiu

    0,1

    9

    Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

    0,05

    10

    Deşeuri celulozice (hârtie şi carton)

    10

    11

    Deşeu lemn

    0,5

    12

    Deşeuri materiale plastice (PET-uri, mase plastice)

    2

    13

    Uleiuri uzate (minerale, sintetice, etc.)

    0,6

    14

    Pilitură şi şpan feros

    0,3

    15

    Baterii şi acumulatori

    0,3

    16

    Echipamente electrice şi electronice casate

    0,4

    17

    Tuburi fluorescente

    0,05

    image

    punctul de vedere al protecţiei mediului pentru valorificare/reciclare, transportul

    Deşeurile valorificabile sunt predate operatorilor economici autorizaţi din

    image

    deşeurilor se realizează cu respectarea cerinţelor din Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Cantităţile de deşeuri predate sunt înregistrate în baza de date privind gestiunea deşeurilor a FCN Piteşti.

    În cadrul unităţii pentru activităţile care privesc gestionarea deşeurilor s-au elaborat proceduri interne.

    image

    Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

    Bateriile şi acumulatorii se stochează temporar în spaţiile special amenajate şi sunt gestionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

    Echipamentele electrice şi electronice casate, tuburile fluorescente - sunt colectate separat, iar după efectuarea controlului dozimetric se predau la firme autorizate pentru această activitate şi care deţin autorizaţie din punct de vedere al protecţiei mediului. Gestionarea acestora se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

   2. 5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

    1. 5.1. Deşeuri radioactive

     Deşeurile solide radioactive incinerabile sunt transportate cu electrocarul marcat radioactiv la STDR - ICN Piteşti şi incinerate. Din procesul de incinerare rezultă cenuşi uranifere, material nuclear neconform, care se transferă înapoi la FCN Piteşti sub control de garanţii nucleare.

     Cenuşile uranifere, fosfatul de uranil, şlamul provenit din procesul de rectificare pastile sinterizate şi alte materiale nucleare neconforme se transportă cu autotrenul la CNU - Sucursala Feldioara în vederea prelucrării. De la Feldioara cantităţile de combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 obţinută în urma prelucrării acestor materiale se întorc ca materie primă la FCN Piteşti în baza autorizaţiilor de transfer şi transport emise de CNCAN, sub control de garanţii nucleare.

     Transportul deşeurilor solide radioactive cu activitate specifică joasă de la FCN Piteşti la Depozitul de Dispunere Finală din cadrul Sucursalei Feldioara se face cu mijloacele FCN autorizate de CNCAN. Fiecare transfer de deşeuri solide radioactive este de asemenea autorizat de CNCAN prin autorizaţia de transfer.

     Deşeurile lichide radioactive se transportă cu autocisterna proprie destinată exclusiv acestui tip de transport la STDR-ICN.

     Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara înregistrează în evidenţele de garanţii nucleare şi raportează lunar la EURATOM şi CNCAN transferurile, respectiv recepţiile de deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă, de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural, în conformitate cu cerinţele EURATOM şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare

     Euratom.

    2. 5.2. Deşeuri neradioactive

     image

     Toate tipurile de deşeuri neradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai după efectuarea controlului dozimetric.

     Şpanul de zircaloy se transferă zilnic la ICN Piteşti în vederea tratării prin compactare în brichete şi se transferă către operatori autorizaţi, specializaţi în recuperarea acestor materiale.

     Transportul deşeurilor în afara unităţii în vederea eliminării, depozitării sau valorificării se face cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi de transport în condiţiile şi cu obligaţiile prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008.

     Pentru deşeurile periculoase disponibilizate în cantităţi mai mari de o tonă se obţin aprobări de expediţie/transport de la autoritatea pentru protecţia mediului din perimetrul prestatorului de servicii, avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş "Căpitan Puică Nicolae". Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

     image

     FCN Piteşti nu efectuează operaţiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deşeurilor industriale neradioactive.

     Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei FCN Piteşti predă deşeurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în funcţie de tipul şi caracteristicile fizico- chimice ale deşeurilor.

   3. 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

   4. 7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

    1. a) evidenţa deşeurilor generate se realizează potrivit H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

    2. b) la cererea autorităţii competente pentru protecţia mediului se vor furniza informaţii corespunzătoare;

    3. c) efectuarea transportului de deşeuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008.

   5. 8. Ambalaje folosite şi rezultate

    1. 8.1. Ambalaje folosite şi rezultate în/din activitate:

     Nr. crt.

     image

     Ambalaje folosite şi rezultate în/din activitate

     Folosite/Rezultate

     1

     Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă

     Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului

     2

     Alte ambalaje din lemn

     Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy; sunt

     utilizate ulterior pentru ambalarea deşeurilor de zircaloy

     3

     Bidoane plastic şi containere plastic

     Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor

     4

     Hârtie, carton

     Rezultate din livrarea materiilor auxiliare şi din activitatea curentă

     5

     Sticlă

     Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor

     6

     Butoaie metalice de 100, 200, 220 l

     Folosite în circuitul intern

     7

     Butoaie metalice de 220 l

     Rezultate din livrarea pulberii de UO2 de la furnizori calificaţi fie sunt proprietatea CNU - Sucursala Feldioara şi se returnează, fie sunt folosite în circuitul

     intern al FCN Piteşti dacă vin de la alţi furnizori.

     8

     Butoaie metalice de 60, 200, 220 l

     Folosite pentru transferul de deşeuri radioactive, pastile

     neconforme, fosfat de uranil şi cenuşi uranifere. Circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara

    2. 8.2. Ambalaje folosite pentru deşeuri:

     1. a) deşeuri radioactive

      Nr. crt.

      Ambalaje folosite sau rezultate

      Folosite/Rezultate

      1

      Butoaie metalice 220 l

      Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid de uraniu - au circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - SA Sucursala Feldioara (în situaţia în care furnizorul de combustibil nuclear sub formă de pulbere de UO2 este CNU-Feldioara). În situaţia unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deşeurilor solide

      radioactive şi se dispun final (depozitare definitivă) ca deşeuri solide radioactive neincinerabile.

      2

      Butoaie metalice 60, 200 şi 220 l

      Folosit ca ambalaj pentru transportul deşeurilor radioactive, pastile neconforme, fosfat de uranil, cenuşi uranifere şi şlam radioactiv

     2. b) deşeuri neradioactive

     Nr. crt.

     Ambalaje folosite sau rezultate

     Folosite/Rezultate

     1

     Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă

     Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului

     2

     Alte ambalaje din lemn

     Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy-4

     3

     Bidoane plastic şi containere plastic

     Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor de droguri

     4

     Hârtie, carton

     Rezultate din livrarea materiilor auxiliare

     5

     Sticlă

     Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor

     6

     Butoi metalic de 100, 200, 220 l

     Rezultate din livrarea uleiurilor

     Butoaiele şi celelalte recipiente sau materiale utilizate la colectare sunt special destinate acestui scop, prin etichetarea clară a denumirii chimicalelor ce le pot conţine şi descrise în procedurile fabricii.

     Pentru stocarea temporară a deşeurilor asimilabile celor municipale neradioactive se utilizează containere standard cu capacitatea de 1,1 mc.

   6. 9. Modul de gospodărire a ambalajelor

   Deşeurile de ambalajele rezultate din activitatea FCN Piteşti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:

   Nr. crt.

   Ambalaje folosite sau rezultate

   Modul de gospodărire

   1

   Ambalajele din lemn pentru fasciculele combustibile

   Au circuit închis între FCN Piteşti şi CNE Cernavodă

   2

   Alte ambalaje din lemn

   Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy. Sunt utilizate ulterior pentru transportul deşeurilor de zircaloy

   către unităţi autorizate.

   3

   Ambalajele din plastic

   Sunt colectate în containere din plastic şi sunt livrate firmelor autorizate.

   4

   Ambalajele din hârtie şi carton

   Sunt colectate în spaţii special amenajate ca deşeuri valorificabile şi sunt predate firmelor autorizate.

   5

   Sticlă

   Sunt colectate în spaţii special amenajate şi sunt predate firmelor autorizate.

   6

   Butoaie metalice de 100, 200 şi 220 l

   Sunt folosite pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor valorificabile din activitate.

   7

   Butoaie metalice de 220 l

   Folosite ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu, au circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara (în situaţia în care furnizorul de pulbere de UO2 este CNU Feldioara) În situaţia unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deşeurilor solide radioactive şi se dispun final ca deşeuri solide radioactive neincinerabile la CNU - Sucursala

   Feldioara.

   8

   Butoaie metalice 60, 200, 220 l rezultate

   din deşeuri radioactive, fosfat de uranil, pastile neconforme şi cenuşi uranifere

   Aceste ambalaje au circuit închis între FCN Piteşti şi/sau CNU - Sucursala Feldioara.

   Ambalajele metalice ale materiilor prime sunt controlate dozimetric şi apoi sunt evacuate de pe amplasament prin firme specializate.

   Coletele care transportă deşeuri radioactive sunt evacuate de pe amplasament în vehicule proprii către CNU - Sucursala Feldioara, fiecare transport fiind autorizat de către CNCAN.

   Butoaiele reutilizate se inscripţionează cu denumirea tipului de deşeu conţinut, cantitatea şi se vopsesc conform codurilor de colectare separată a deşeurilor.

   În situaţia în care ambalajele nu pot fi reutilizate, acestea sunt dezmembrate şi se valorifică conform legislaţiei în vigoare.

   Ambalajele rezultate din utilizarea produselor în zonele radiologice ale FCN Piteşti şi care prezintă contaminare radioactivă sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt gestionate conform procedurilor fabricii pentru deşeuri radioactive solide.

   Atunci când transferul deşeurilor la operatori economici autorizaţi se efectuează cu ambalajele FCN Piteşti, acestea sunt returnate după golirea deşeurilor şi se reutilizează.

   Containerele de depozitare a deşeurilor municipale care au capacitatea de 1,1 mc sunt preluate de către prestatorul de servicii şi sunt transferate în vederea eliminării finale la depozitul de deşeuri menajere a municipiului Piteşti.

   Titularul are obligaţia să organizeze reutilizarea şi reciclarea deşeurilor provenite din ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

  5. V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurilor periculoase

   1. 1. Substanţele şi amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi)

    FCN este utilizator din aval, iar substanţele şi amestecurile periculoase achiziţionate în vederea utilizării în procesele tehnologice sau la analizele de laborator sunt păstrate în ambalajul original, depozitarea acestora se face în funcţie de compatibilităţi în depozite în care accesul se face controlat. Compatibilităţile sunt stabilite de personalul din cadrul laboratorului de analize chimice.

    La întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea de substanţe şi amestecuri periculoase se are în vedere cerinţele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.

    Substanţele şi amestecurile periculoase existente şi utilizate în diferite activităţi ale fabricii sunt:

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    1

    Acid azotic

    L

    150

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Lichid oxidant cat. 3

    Corodarea pielii cat. 1A

    H272; H314; H300; H310;

    H330; H314

    Depozit substante chimice

    2

    Acid fosforic concentrat

    L

    70

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Coroziv pentru

    metale categoria 1 Corodarea pielii 1B

    H290; H314

    Depozit

    substante chimice

    3

    Acid sulfamic (amidosulfur ic)

    Kg

    3

    Analize chimice

    Corodarea, iritarea pielii 2

    Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediu acvatic,

    pericol cronic 3

    H315; H319; H412

    Depozit substante chimice

    4

    Acid fluorhidric 40%

    L

    8

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala cat. 2 Toxicitate acuta, inhalare cat. 2 Toxicitate acuta dermic cat. 2

    Corodarea pielii cat. 1A

    H300; H330; H310

    Depozit substante chimice

    5

    Acid percloric

    L

    3

    Analize chimice

    Lichid oxidant 1 Coroziv pentru metale 1 Corodarea/iritarea pielii 1A

    Lezarea grava a ochilor 1

    H271; H290; H314; H318

    Depozit substante chimice

    6

    Acid acetic glacial

    L

    1,2

    Analize chimice

    Lichid inflamabil 3 Corodarea pielii 1A

    H226; H314

    Depozit

    substante chimice

    7

    Acid formic

    L

    7

    Analize chimice

    Lichid inflamabil 3

    Toxicitate acuta 3

    Toxicitate acuta 4 Corodarea pielii 1A

    H226; H302; H331;

    H314

    Depozit substante chimice

    8

    Acid lactic

    L

    2,5

    Analize chimice

    Corodarea /iritarea pielii 2

    Lezarea grava a

    ochilor/iritarea ochilor cat. 1

    H315; H318

    Depozit substante chimice

    9

    Apă Oxigenată 30%

    L

    8

    Analize chimice

    Toxicitate acuta oral cat. 4

    Lezarea grava

    ochilor cat. 1

    H302; H318;

    Depozit substante chimice

    10

    Difenilamino sulfonat de

    kg

    6

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala 4

    H302; H332

    Depozit substante

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    bariu

    Toxicitate acuta prin inhalare 4

    chimice

    11

    Molibdat de amoniu

    Kg

    6

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala 4

    Iritarea pielii 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor cat. 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere, iritarea

    cailor respiratorii 3

    H302; H315; H319; H335

    Depozit substante chimice

    12

    Hidroxid de sodiu

    Kg

    5

    Analize chimice

    Corodarea pielii 1A

    H314

    Depozit

    substante chimice

    13

    Hidroxid de sodiu, solutie 20%

    Kg

    1000

    Demineraliza re apa

    Flacon plastic/ sticlă

    Corodarea pielii 1A

    H314

    Depozit substante chimice

    14

    Hidroxid de potasiu, solutie 30%

    Kg

    667

    Producţie Hidrogen

    Flacon plastic/ sticlă

    Coroziv pentru metale 1

    Toxicitate acuta 4 Corodarea pielii 1A

    H290; H302;

    H314; H318

    Depozit substante chimice

    15

    Sulfat feros

    Kg

    2

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Toxicitate acuta orala 4

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2

    H302; H315; H319

    Depozit substante chimice

    16

    Dicromat de potasiu

    Kg

    0,5

    Analize chimice

    Oxidant 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta dermica 4 Toxicitate acuta prin inhalare 2

    Corodarea iritarea pielii 1B

    Lezarea grava a ochilor iritarea ochilor 1 Sensibilizarea cailor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1

    Mutagenicitatea celulelor embrionare 1B Cancerigenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra

    unui organ tinta

    H 272; H301; H312; H330; H314; H318; H334; H317; H340; H360F D; H335; H372; H400; H410

    Depozit substante chimice

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    specific, o singura expunere 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1

    Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic pentru mediul

    acvatic 1

    17

    Reactiv Karl Fischer A cu piridina

    L

    2

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta orala categoria 3 Toxicitate acuta prin inhalare categoria 3 Toxicitate acuta dermica categoria 3

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o

    singura expunere 1

    H225; H315; H318; H336; H372; H373

    Depozit substante chimice

    18

    Solutie Karl Fischer B

    L

    2

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta orala categoria 3 Toxicitate acuta prin inhalare categoria 3 Toxicitate acuta dermica categoria 3

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific o singura expunere 1 Toxicitate asupra unui organ tinta

    specific pentru expunere repetata 1

    H226; H302; H332; H312; H315; H319; H360F D; H370; H372;

    Depozit substante chimice

    19

    Metanol

    L

    4

    Analize chimice

    Flacon sticla

    Lichid inflamabil 2 Toxicitate acuta orala 3

    Toxicitate acuta

    H225; H301; H311;

    H331;

    Depozit substante chimice

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    dermica 3 Toxicitate acuta prin inhalare 3 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o

    singura expunere 1

    H370

    20

    Sulfocianură de mercur

    g

    5,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Toxicitate acuta orala 2 Toxicitate acuta prin inhalare2 Toxicitate acuta dermic 1 Toxicitate asupra unui organ tinta,

    expunere repetata 2 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica

    pentru mediul acvatic 1

    H300; H330; H310; H373; H400; H410

    Depozit laborator analize chmice

    21

    Alcool etilic

    Kg

    1778

    Analize chimice/ Producţie -

    SA

    Lichid inflamabil 2

    H225; H319

    Depozit substante chimice

    22

    Acetat de sodiu

    Kg

    0,22

    Analize chimice

    Lichid inflamabil cat. 3

    Coroziv pentru metal 1 Corodarea/iritarea

    pielii 1A

    H226; H290; H314; H318

    Depozit substante chimice

    23

    Clorura de amoniu

    Kg

    0,22

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala cat. 4 Lezarea grava a ochilor, iritarea ochilor 2

    H302; H319

    Depozit substante chimice

    24

    Arsenazo III

    g

    11

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala cat. 3 Toxicitate acuta inhalare cat. 3 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 1 Toxicitate acuta

    pentru mediul acvatic 1

    H301; H331; H410; H400

    Depozit substante chimice

    25

    Tetraclorură

    L

    15

    Analize

    Toxicitate acuta

    H301;

    Depozit

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    de carbon (30 L in stoc

    - se va utiliza pana la epuizare stoc]

    chimice

    orala 3 Toxicitate acuta inhalare 3 Toxicitate acuta dermic 3

    Cancerogenitate 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 3

    Periculos pentru stratul de ozon 1

    H331; H311; H351; H372; H412; H420

    laborator analize chmice

    26

    Tributil fosfat

    L

    16

    Analize chimice

    Cancerogenitate 2 Toxicitate acuta orala 4

    Iritarea pielii 2

    H302; H315; H351

    Depozit chimicale

    27

    Mercur

    Kg

    6

    Analize chimice

    Toxicitate acuta prin inhalare 1 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1

    Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic

    pentru mediul acvatic 1

    H330; H360D; H372; H400; H410

    Depozit laborator analize chimice

    28

    Metavanadat de amoniu

    g

    20

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta prin inhalare 1

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura

    expunere 3

    H301; H315; H319; H330; H335

    Depozit laborator analize chimice

    29

    Oxid de cupru, (CuO min.99%, baghete 2- 5mm)

    Kg

    3

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala 4

    Toxicitate acvatica acuta 1

    Toxicitate cronica

    pentru mediul acvatic 1

    H302; H410

    Depozit chimicale

    30

    Clohidrat de hidroxilamin

    Kg

    0,150

    Analize chimice

    Toxicitate acuta orala 4

    H302; H312;

    Depozit chimicale

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    ă

    Toxicitate acuta dermica 4

    Iritarea pielii 2

    Cancerogenitate 2

    Ititarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1

    Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 2 Toxitate acuta pentru mediul acvatic 1

    Coroziv pentru metale 1

    H351; H315; H319; H317; H373; H400; H290

    31

    Clorhidrat de ortofenantrol ină

    Kg

    0,077

    Analize chimice

    Toxicitatea acuta, cat. 3

    Toxicitate acuta pentru mediul acvatic cat. 1 Toxicitate cronica

    pentru mediul acvatic cat. 1

    H314; H400

    Depozit chimicale

    32

    Solutie de grafit coloidal

    Kg

    996

    Producţie - SA

    Bidon metalic

    Lichid inflamabil 2 Lezarea grava a ochilor 1 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o

    singura expunere 3

    H225; H318; H336

    Depozit chimicale

    33

    Sulfat de vanadil

    Kg

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic

    Toxicitate acuta orala 4

    H302

    Depozit chimicale

    34

    Reactiv Nessler, solutie B pentru determinare

    azot

    L

    1

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Coroziv pentru metale 1

    Corodarea pielii 1A

    H290; H314

    Depozit chimicale

    35

    Solutie standard pentru conductivitat e de 500µS/cm

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticlă

    Cancerogenitate 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 2

    H302; H315; H319; H336; H351; H361d; H372;

    H373;

    Depozit chimicale

    36

    Hydranal

    L

    5

    Analize chimice

    Flacon plastic/ sticla

    Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta

    orala 3

    H225; H301; H331;

    H311;

    Depozit Laborator substante

    chimice

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    Toxicitate acuta prin inhalare 3 Toxicitate acuta dermic 3

    Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura

    expunere

    H319; H370

    37

    Acid citric

    Kg

    89

    Radioprotecţ ie (decontamin

    are)

    Flacon plastic

    Iritarea ochilor 2

    H319;

    Depozit chimicale

    38

    Alcool izopropilic

    Kg

    2444

    Producţie - SA

    Flacon plastic

    Lichid inflamabil 2 Lezarea grava/iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta

    specific o singura expunere 3

    H225; H319; H336

    Depozit substante chimice

    39

    Oxid de zirconiu (nisip pentru sablare)

    Kg

    660

    Producţie - SA

    Bidon plastic

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific o singura

    expunere 3

    H315; H319; H335

    Depozit substante chimice

    40

    Stearat de zinc

    Kg

    900

    Producţie - SP

    Sac de hârtie

    Iritarea pielii 2

    Iritarea ochilor 2 Toxitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica

    pentru mediul acvatic 2

    H315; H319; H400; H411

    Depozit substante chimice

    41

    FOAM-0

    L

    333,3

    Producţie - SA

    Flacon plastic/

    sticla

    Corodarea pielii Categoria 1B

    H314;

    Depozit substante

    chimice

    42

    Nalco 73500

    Kg

    50

    Intretinere sistem de racire

    Bidon plastic

    Toxicitate acuta 4 Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1

    Sensibilizare respiratorie 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3

    H225; H301; H302; H311; H314; H317; H331; H332; H334; H335; H370;

    H400

    Depozit substante chimice

    43

    Solutie WT

    Kg

    300

    Intretinere

    Flacon

    Corodarea/iritarea

    H290;

    Depozit

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    1007

    sistem de racire

    plastic/ sticla

    pielii 1B

    H314; H360F

    D

    substante chimice

    44

    Solutie WT 735

    Kg

    150

    Intretinere sistem de racire

    Flacon plastic/ sticla

    Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibizarea pielii 1 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1

    Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 2

    H301; H302; H311; H314; H317; H319; H331; H400; H400; H411

    Depozit substante chimice

    45

    Solutie WT 407

    Kg

    150

    Intretinere sistem de racire

    Flacon plastic/ sticla

    Toxicitate acuta 4 Corodarea/iritarea pielii 1B

    Lezarea grava a ochilor 1

    Sensibizarea pielii 1 Sensibilizare respiratorie 1 Toxicitate asupra unui organ tinta

    specific, o singura expunere

    H302; H314; H318; H317; H332; H334; H335; H412

    Depozit substante chimice

    46

    Beriliu

    Kg

    7,8

    Producţie - SA

    Flacon plastic

    Carcerigen cat.1B Toxicitate acuta 4 Toxicitate acuta Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere Iritant pentru ochi 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata

    Iritant pentru piele 2 Sensibilizarea pielii

    1

    H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317

    Depozit substante chimice

    47

    Citra

    L

    300

    Activitati de decontamina re

    Bidon plastic

    Lichi inflamabil 3

    Iritarea pielii 2 Sensibilizarea pielii 1

    Lezarea grava a ochilor 1 Toxicitate acvatica

    cronica 2

    H226; H315; H317; H318; H319; H400; H410;

    H411

    Depozit substante chimice

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    48

    Pulbere de UO2

    t

    250

    Productie - SP

    Butoi tabla

    Radioactiv

    Depozite pulbere UO2 (DPSU si

    DPP)

    GAZE

    1

    Argon gaz min 99,9993%

    Nm c

    1666,

    6

    Analize Chimice

    Recipient sub presiune:

    baterie

    Gaz sub presiune Gaz comprimat

    H280

    Boxa gaze

    2

    Argon gaz min 99,996%

    Nm3

    2520

    Producţie - SA

    Recipient sub presiune: baterie

    Gaz sub presiune Gaz comprimat

    H280

    Boxa gaze

    3

    Gaz etalon P10 (argon metan) 90%

    - argon; metan-10%

    Nm3

    555,5

    Radioprotecţ ie

    Recipient sub presiune: butelie

    Gaz inflamabil 1

    H280 H220

    Boxa gaze

    4

    Acetilenă conf. STAS 3660-79

    Kg

    66,6

    Utilitati

    Recipient sub presiune:bu

    telie

    Gaz inflamabil cat. 1

    Gaz sub presiune

    H220; H230; H280

    Boxa gaze

    5

    Oxigen gaz min 99,7%

    Nm3

    261

    Analize Chimice

    Recipient sub presiune: butelie si

    baterie

    Gaze oxidante categoria 1

    Gaz sub presiune

    H270; H280

    Boxa gaze

    6

    Heliu gaz min 99,995%

    Nm3

    7080

    Producţie - SA

    Recipient sub presiune:

    baterie

    Gaz sub presiune

    H280

    Boxa gaze

    7

    Heliu gaz min 99,9999%

    Nm3

    66,6

    Analize Chimice

    Recipient sub presiune:

    butelie

    Gaz sub presiune

    H280

    Boxa gaze

    8

    Hidrogen gaz, min. 99,9%

    (producţie proprie)

    Nm3

    14111

    1

    Producţie - SP

    Rezervoare

    Gaz sub presiune Gaz inflamabil cat. 1

    H220 H280

    Platforma Rezervoare

    9

    Hidrogen gaz, min 99,9999%

    Nm3

    22,2

    Analize Chimice

    Recipient sub presiune:

    butelie

    Gaz sub presiune

    H220; H280

    Boxa gaze

    10

    Azot gaz, min 99,5% (Productie

    proprie)

    Nm3

    18889

    Producţie - SP

    Recipient sub presiune:

    baterie

    Gaz sub presiune

    H280

    Platforma Rezervoare

    Nr. crt.

    image

    Substanţă/ amestecuri periculoase

    UM

    Cant.

    image

    Domeniul de utilizare

    Ambalare

    Clasificarea

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporară

    11

    Azot gaz, min 99,996%

    Nm3

    450

    Analize Chimice

    Recipient sub presiune:

    butelie

    Gaz sub presiune

    H280

    Boxa gaze

    12

    Azot lichid

    L

    2000

    Analize Chimice

    Vas Dewar

    Gaz sub presiune

    H281

    Vas Dewar

    13

    He aer 80%

    Nm3

    1

    Analize chimice

    Butelie

    Gaz sub presiune

    H270; H280

    Boxa gaze

    14

    He aer 95%

    Nm3

    1

    Analize chimice

    Butelie

    Gaz sub presiune

    H270; H280

    Boza gaze

    SUBSTANŢE CLASIFICATE (PRECURSORI)

    1

    Acid clorhidric

    L

    397

    Productie - SA

    Flacon plastic/ sticla

    Corodarea pielii 1B

    H290; H314; H335

    Depozit substante chimice

    2

    Acid sulfuric

    L

    11,1

    Analize chimice

    Flacon plastic

    /sticla

    Coroziv pentru metale 1

    Corodarea pielii 1A

    H290; H314

    Depozit substante

    chimice

    3

    Acetonă

    Kg

    967

    Analize Chimice

    Flacon Plastic/ sticla

    Lichid inflamabil Cat. 2

    Provoaca iritarea

    ochilor cat. 2

    H225; H319; H336

    Depozit substante chimice

    ULEIURI:

    Nr. crt.

    Denumire ulei

    UM

    image

    Cantitate estimata

    Clasificare

    image

    Fraze de pericol

    image

    Stocare temporara

    1

    Ulei Velocite OIL 3

    L

    211

    Toxic prin aspiratie 1

    H304

    Depozit uleiuri

    2

    Ulei Velocite OIL 4

    L

    375

    Toxic prin aspiratie

    H304

    3

    Ulei Shell Tonna S3 M68

    L

    650

    Toxic prin aspiratie

    H304

    4

    Ulei Texaco RANDO HD 32

    L

    624

    -

    H400

    H410 H315

    5

    Ulei Siliconic 704EU

    L

    20

    Toxicitate acvatica cronica 2

    H413

    6

    Lubrifiant de racire - B- Cool

    L

    260

    Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor2 Cronic pentru mediul acvatic 3

    H302 H314 H315 H317 H317 H319 H332 H360FD H400 H410 H412

    Alte substanţe chimice si uleiuri utilizate de FCN, care nu au fost identificate ca fiind periculoase:

    Nr. crt.

    Denumire

    UM

    Cantitate

    image

    Domeniul de utilizare

    image

    Stocare temporara

    1

    Alizarina

    g

    11

    Analize chimice

    Depozit substanţe chimice

    2

    Trioxid de lantan

    g

    3

    Analize chimice

    Depozit laborator

    analize chimice

    3

    Alaun feriamoniacal

    kg

    2,5

    Analize chimice

    Depozit chimicale

    4

    Clorura de potasiu

    kg

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    5

    Glicerina

    L

    5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    6

    Hexametafosfat de sodiu

    kg

    1

    Analize chimice

    Flacon

    plastic/sticlă

    7

    Solutie tampon pH=4

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    8

    Solutie tampon pH=7

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    9

    Solutie tampon pH=9

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    10

    Solutie standard pentru conductivitate de 1µS/cm

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    11

    Solutie standard pentru conductivitate de 5µS/cm

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    12

    Solutie standard pentru conductivitate de 1413µS/cm

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    13

    Solutie etalon pentru ionul fluorura

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon

    plastic/sticlă

    14

    Solutie etalon pentru ionul clorura

    L

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă

    15

    Stripuri pentru analiza apa

    Buc

    8

    Analize chimice

    -

    16

    Solutii etalon pentru analize ICP pentru:Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Dy, Fe, Gd, Mg, Mn. Mo, Ni, Na, Si, K, Th, U,

    Be, Sc, Y, Rh, Bi, Zr, Pb, Ce, Ti, Co, V,

    si Zr

    L

    1

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticlă ( cate

    ~30ml/element)

    17

    Acetat de amoniu

    Kg

    0,5

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticla

    18

    Aerogel SiO2

    g

    200

    Analize chimice

    Flacon plastic/sticla

    19

    TRASAR 3DT

    kg

    111,1

    Intretinere sistem de racire

    Bidon plastic

    20

    Clorura de sodiu

    Kg

    4000

    Instalatia de producere apa demi

    Bidon plastic

    21

    Ulei Shell Tellus S3 M32

    L

    650

    Întreţinere echipamente

    Butoi metalic

    22

    Ulei Texaco MEROPA 150

    L

    448

    Butoi metalic

    23

    Ulei Texaco MEROPA 68

    L

    50

    Butoi metalic

    24

    Ulei Singer

    Tub- 100 g

    21

    Tub

    25

    Ulei Coolrex

    L

    41

    Bidon

    26

    Ulei Santovac

    L

    2

    Bidon

    27

    Ulei ultracoolant

    L

    100

    Butoi metalic

    28

    Ultragrade 70

    L

    24

    Butoi metalic

    Substanţe chimice utilizate ocazional în Laboratorul de analize chimice al FCN:

    Nr. crt.

    image

    Denumire substanţă

    UM

    image

    Cantitate detinuta

    image

    Mod de ambalare

    Clasificare

    Fraze de pericol

    1

    Acid oxalic

    Kg

    2

    sticla 1 Kg plastic 0,5Kg

    Toxicitate acută orală cat. 4 Toxicitate acută dermică cat.4

    Lezarea gravă a ochilor cat.1

    H302 H312 H318

    2

    Acid boric

    kg

    0,4

    sticla 1 Kg

    Toxic pentru reproducere

    H360FD

    3

    Acetat de sodiu

    Kg

    2,1

    sticla 1 Kg

    Lichid inflamabil cat. 3

    Coroziv pentru metal 1 Corodarea/iritarea

    pielii 1A

    H226 H290H314 H318

    4

    Albastru de metilen

    Kg

    0,2

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acută orală categoria 4

    H302

    5

    Bisulfit de natriu

    Kg

    0,4

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acută orală categoria 4

    Lezarea gravă a

    ochilor

    H302 H318

    6

    Carbonat de sodiu

    Kg

    3,5

    sticla si plastic 1 Kg

    Iritarea ochilor

    H319

    7

    Clorura de argint

    Kg

    0,025

    sticla 1 Kg

    Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut Periculos pentru mediul acvatic -

    pericol cronic

    H400 H410

    8

    Clorura de bariu

    Kg

    0,3

    plastic 0,5 Kg

    Toxicitate acută 4- orală

    Toxicitate acută 4-

    inhalare

    H301 H332

    9

    Clorura stanoasă

    plastic 1 Kg

    Toxicitate acuta 4- orala

    H302 H332 H314 H317 H373 H400

    Kg

    0,250

    Toxicitate acuta 4- inhalare

    Corodarea pielii, 1B Sensibilizarea pielii cat.1

    Toxicitate asupra unui orgsn tinta- expunere repetata cat.2

    Toxicitate acuta pentru mediul acvatic cat. 1

    Toxicitate cronica pentru mediul acvativ

    cat. 1

    H410

    10

    Dicromat de potasiu

    Kg

    6

    sticla 1 Kg

    Oxidant 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta dermica 4 Toxicitate acuta prin inhalare 2

    Corodarea iritarea pielii 1B

    Lezarea grava a ochilor iritarea ochilor 1 Sensibilizarea cailor respiratorii 1 Sensibilizarea

    pielii 1 Mutagenicitatea celulelor embrionare 1B Cancerigenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1

    Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic pentru

    mediul acvatic 1

    H272 H301 H312 H314 H317 H330 H334 H335 H340 H350 H360FD H372

    11

    Oxalat de potasiu

    Kg

    4

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta- dermica

    H302+H312

    12

    Oxid de mercur

    Kg

    0,25

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta- dermica

    Toxicitate acuta- inhalare Toxicitate asupra

    unui organ tinta-

    H300+H310+H33 0 H373 H410

    expunere repetata Periculos pentru mediul acvativ- pericol acut Periculos pentru mediul acvatic-

    pericol cronic

    13

    Tiocianat de potasiu

    Kg

    0,5

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta- dermica

    Toxicitate acuta- inhalare Periculos pentru mediul acvatic -

    pericol cronic

    H302+H312+H33 2 H412

    14

    Alcool amilic

    L

    3,5

    sticla 1 L

    Lichid inflamabil cat. 3

    Toxicitate acuta categoria 4-inhalare Iritarea pielii cat. 2 Iritarea ochilor cat.2 Toxicitate asupra unui organ tinat-o singura expunere, cat.

    3 - aparat respirator

    H226 H332 H335 H315

    15

    Acetat de n-butil

    L

    13

    sticla 1 L

    Lichid inflamabil Toxicitate asupra unui organ tinta- o

    singura expunere

    H226 H336

    16

    Acetat de etil

    L

    1

    sticla 1 L

    Lichid inflamabil Lezarea grava a ochilor Toxicitate asupra

    unui organ tinta- o singura expuner

    H225 H319 H336

    17

    Fenantrolina

    Kg

    0,16

    sticla 1 Kg

    Toxicitate acuta - orala cat. 3 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic cat. 1

    Toxicitate cronica pentru mediul acvatic

    cat. 1

    H301 H410

    18

    Fenolftaleina

    Kg

    0,25

    sticla 0,025 Kg

    Mutagenitatea celulelor embrionare Cancerigenitate Toxicitate pentru

    reproducere

    H341 H350 H361F

    19

    Azur II

    Kg

    0,0025

    plastic 0,025 Kg

    Iritarea ochilor, cat.2

    H319

    20

    Rosu de Congo

    kg

    0,025

    sticla 0,250 Kg

    Cancerigen cat.1B

    Toxicitatea pentru reproducere, cat. 2

    H350 H361

    Alte substanţe/amestecuri deţinute şi utilizate ocazional în cadrul Laboratorului de analize chimice, care nu sunt clasificate fiind periculoase:

    Nr.crt

    Denumire

    UM

    Cantitate

    Ambalare

    1

    Acid ascorbic

    Kg

    2

    sticla 1 Kg

    2

    Acetat de amoniu

    Kg

    0,750

    sticla 1 Kg

    3

    Alaun feriamoniacal

    Kg

    1,5

    sticla 1 Kg

    4

    Alaun de potasiu

    Kg

    0,8

    sticla 0,5 si 1Kg

    5

    Amidon solubil

    Kg

    0,5

    sticla 0,5 Kg

    6

    Acid etilen diamino tetraacetic

    Kg

    1,3

    sticla 1 Kg

    7

    Hexametilen tetra amina

    Kg

    0,5

    plastic 0,5 Kg

    8

    TOPO

    Kg

    0,100

    plastic 0,100 Kg

    9

    Alcali blue

    Kg

    0,0025

    plastic 0,025 Kg

    10

    Natriumhodizonicum

    Kg

    0,005

    sticla 1 Kg

    11

    Negru eliocrom T

    Kg

    0,1

    sticla 0,05 Kg

    12

    Neutral red

    Kg

    0,01

    sticla 0,05 Kg

    13

    Xilenol orange

    Kg

    0,015

    sticla 0,005 Kg

    14

    Salicil aldoxima

    Kg

    0,025

    plastic 0,025 Kg

    15

    Rubin S

    Kg

    0,1

    plastic 0,025 Kg

    16

    Theloil trifluoraceton

    Kg

    0,01

    plastic 0,025 Kg

    Etaloane spectrale

    Nr. crt.

    Denumire

    UM

    Cantitate

    Ambalare

    1

    Acid boric

    g

    5

    sticla 0,250 Kg

    2

    Azotat de aluminiu

    g

    50

    sticla 0,050 Kg

    3

    Azotat de argint

    g

    37

    sticla 0,050 Kg

    4

    Azotat de cobalt

    g

    10

    sticla 0,010 Kg

    5