ORDIN nr. 1.466 din 20 august 2008
pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 8.867 din 20 august 2008,
  în temeiul art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile,
  având în vedere art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Circuitul informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile, prevăzut în anexa nr. 1, Circuitul informaţional în bolile cu alertă precoce şi răspuns rapid, prevăzut în anexa nr. 2, şi Circuitul informaţional în bolile transmisibile, prevăzut în anexa nr. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, din sistemul public şi privat au obligativitatea de a raporta bolile transmisibile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce, institutele de sănătate publică regionale, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, furnizorii de servicii medicale, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 20 august 2008.
  Nr. 1.466.


  Anexa 1
  CIRCUITUL INFORMAŢIONAL
  al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

  Articolul 1

  Autorităţile de sănătate publică judeţene reprezintă punctul focal judeţean de colectare a datelor privind bolile transmisibile pentru toţi furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, indiferent de apartenenţa la reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii Publice, a altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, de tipul şi forma de organizare.


  Articolul 2

  Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Institutul de Sănătate Publică Bucureşti asigură, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, primirea informaţiilor telefonice privind cazurile de boală transmisibilă.


  Articolul 3

  Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin birourile/compartimentele/serviciile de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, întocmesc şi gestionează, inclusiv în format electronic, registrul unic de boli transmisibile judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.


  Articolul 4

  Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin birourile/compartimentele/serviciile de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, institutele de sănătate publică regionale, prin secţiile/compartimentele de epidemiologie, asigură primirea datelor, desemnează un medic epidemiolog responsabil pentru transmiterea datelor şi o persoană responsabilă cu gestiunea datelor referitoare la bolile transmisibile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.


  Articolul 5

  (1) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti realizează inventarul furnizorilor de servicii medicale din teritoriu în sistem public, în sistem privat sau aparţinând unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie.
  (2) În vederea realizării acţiunii de inventariere, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, toţi furnizorii de servicii medicale, clinice şi paraclinice, vor transmite către autorităţile de sănătate publică următoarele informaţii: denumirea completă a instituţiei, datele de identificare a persoanei desemnate ca responsabilă pentru activitatea de primire/transmitere de date privind evenimentele de sănătate cauzate de bolile transmisibile, numerele de telefon, fax şi adresele de e-mail. Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aloca fiecărui furnizor de servicii medicale un cod de identificare conform procedurii stabilite de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile.


  Articolul 6

  (1) Pentru cazurile suspecte de: poliomielită cu virus sălbatic, gripă umană cauzată de un nou subtip de virus gripal, holeră, pestă, febre virale hemoragice (Lassa, Ebola, Marburg), febră galbenă, variolă, varioloid, boli infecţioase cu etiologie necunoscută, eveniment neobişnuit/neaşteptat şi sindrom acut respirator sever (SARS), toţi furnizorii de servicii medicale vor informa imediat telefonic autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (conform anexei nr. 2).
  (2) Confirmarea cu laboratorul a cazurilor suspecte pentru bolile prevăzute la alin. (1) se va efectua numai în cadrul laboratoarelor de referinţă din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti.
  (3) Datele minime care vor fi transmise telefonic imediat de către toţi furnizorii de servicii medicale la autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt următoarele: numele, prenumele, adresa, localitatea de domiciliu, localitatea/ţara de incubaţie, data naşterii, sexul, ocupaţia, locul de muncă/colectivitate, data debutului bolii, data depistării, date privind izolarea în spital, data decesului (dacă este cazul).
  (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti informează imediat telefonic Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar internaţional 2005 (RSI), care, împreună cu Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, verifică informaţia primită.
  (5) Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce decide notificarea la Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi asigură informarea Ministerului Sănătăţii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică, precum şi, după caz, a Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti.


  Articolul 7

  (1) Pentru cazurile suspecte/confirmate de: boală meningococică, encefalite transmise prin vectori/West Nile, tetanos, tetanos neonatal, rujeolă, difterie, infecţie rubeolică congenitală a nou-născutului, infecţia cu E. Coli entero-hemoragic EHEC, febrele tifoide şi paratifoide, botulism, listerioză, leptospiroză, meningite virale, meningită tuberculoasă, legioneloză, ornitoză/psitacoză, antrax, bruceloză acută, tularemie, encefalite infecţioase primare, malarie, lepră, tifos exantematic/Brill, dengă, reacţii adverse postvaccinale şi indezirabile, toţi furnizorii de servicii medicale vor informa telefonic, imediat la depistare, autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (conform anexei nr. 2).
  (2) Datele minime ce vor fi transmise telefonic de către toţi furnizorii de servicii medicale la autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt următoarele: numele, prenumele, adresa, localitatea/ţara de incubaţie, data naşterii, sexul, ocupaţia, locul de muncă/colectivitate, data debutului bolii, data depistării, date privind izolarea în spital, data decesului (dacă este cazul).
  (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti informează telefonic, în termen de 24 de ore, institutul regional de sănătate publică, iar acesta informează telefonic imediat Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile.
  (4) Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile asigură informarea Autorităţii de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii Publice, după verificarea şi evaluarea importanţei epidemiologice a problemei, împreună cu Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar internaţional 2005 (RSI), care decide notificarea la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
  (5) Orice comunicare telefonică se va face ulterior în scris, prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii acesteia.


  Articolul 8

  (1) Funcţia de răspuns este asigurată la nivel local şi regional prin intermediul echipelor locale, respectiv regionale de intervenţie, formate din medici specialişti în epidemiologie, microbiologie, boli infecţioase şi, după caz, în alte specialităţi medicale, din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene/institutelor de sănătate publică regionale, în colaborare cu toţi furnizorii de servicii medicale din teritoriul afectat.
  (2) Funcţia de răspuns la nivel naţional este asigurată de Ministerul Sănătăţii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică, prin echipa naţională de intervenţie, formată din specialiştii Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, Biroului de evenimente de sănătate şi alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi ai Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti şi ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti.


  Articolul 9

  (1) Cazurile de gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi inferioare, boala diareică acută infecţioasă (BDA), angină streptococică, varicelă, giardioză, mononucleoză infecţioasă, cherato-conjunctivită epidemică, infecţii nosocomiale (toate manifestările clinice) şi rezistenţa microbiană vor fi raportate statistic, numeric, lunar, la autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, defalcat pe factori caracteristici epidemiologici, de către toţi furnizorii de servicii medicale (conform anexei nr. 3).
  (2) Cazurile de gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi inferioare, boala diareică acută infecţioasă (BDA), encefalite transmise prin vectori cu virusul West Nile, precum şi alte boli transmisibile, stabilite de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile în funcţie de specificul evoluţiei epidemiologice şi aprobate de Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, vor fi raportate statistic, numeric, săptămânal, conform metodologiilor specifice de supraveghere sezonieră, la autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, defalcat pe factori caracteristici epidemiologici, de către toţi furnizorii de servicii medicale (conform anexei nr. 3).


  Articolul 10

  Pentru toate bolile transmisibile se vor trimite în termen de maximum 5 zile fişele unice de raportare, prin orice mijloc ce asigură confirmarea primirii acestora, la autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, care asigură verificarea şi validarea clasificării cazurilor de boală transmisibilă ca suspecte, probabile sau confirmate (conform anexei nr. 2).


  Articolul 11

  Duplicatele fişelor unice de raportare, cu datele de identitate protejate, vor fi trimise săptămânal la institutul de sănătate publică regional, în scopul verificării şi validării conform definiţiilor de caz.


  Articolul 12

  Baza de date judeţeană/a municipiului Bucureşti este transmisă electronic, săptămânal, în fiecare zi de miercuri pentru săptămâna precedentă la institutul de sănătate publică regional, care o centralizează şi o trimite la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile în ziua următoare (în fiecare zi de joi pentru săptămâna precedentă).


  Articolul 13

  Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, în calitate de structură competentă pentru supravegherea bolilor transmisibile, desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice, raportează la Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) bolile transmisibile aflate sub incidenţa Deciziei 2.119/98/CE , cu modificările ulterioare, după validarea naţională a cazurilor.


  Articolul 14

  (1) Institutele de sănătate publică regionale elaborează rapoarte trimestriale şi anuale de analiză regională, pe care le trimit Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile.
  (2) Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile elaborează rapoarte trimestriale şi anuale de analiză naţională, pe care le trimit Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.
  (3) Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar internaţional 2005 (RSI) elaborează analiza anuală a alertelor naţionale şi internaţionale înregistrate şi a capacităţii de reacţie, pe care le trimite Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 15

  Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi institutele de sănătate publică regionale asigură pregătirea personalului din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar autoritatea de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură pregătirea furnizorilor de servicii medicale de pe teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti, în vederea implementării circuitului informaţional şi al managementului sistemului informaţional de alertă şi răspuns rapid la evenimente de sănătate publică.


  Articolul 16

  Ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii vor transmite, prin direcţiile de specialitate, informaţiile privind bolile transmisibile către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Anexa 2
  Schema 1: Circuitul informaţional în bolile
  cu alertă precoce şi răspuns rapid


  Anexa 3
  Schema 2: Circuitul informaţional
  în bolile transmisibile
  ------------