ORDIN nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 şi 9 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.


  Articolul 3

  Direcţia de reglementări contabile şi Direcţia generală a contabilităţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
  Nr. 1.753.


  Anexă

  NORMA 22/11/2004