ORDIN nr. 766 din 6 septembrie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 septembrie 2007  În temeiul art. 9, 87 şi 117 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  luând în considerare Scrisoarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 3.792/MP din 14 august 2007,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 246.745/2007 al Direcţiei politici, strategii şi reglementări forestiere,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeş
  Bucureşti, 6 septembrie 2007.
  Nr. 766.


  Anexă

  NORMA 06/09/2007