ORDIN nr. 12 din 16 martie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 28 martie 2023
  Având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorul pieței de energie electrică duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin și publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, procedurile operaționale necesare punerii în aplicare a regulamentului prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 25 august 2014, cu modificările ulterioare;
  c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 1 aprilie 2020, cu modificările și completările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 16 martie 2023.
  Nr. 12.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate
  de energie electrică la termen administrate de Societatea
  Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A.