RECTIFICARE nr. 233 din 23 aprilie 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002    În Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:
    - la articolul unic pct. 8, la art. 13 în loc de: "...care a solicitat petiţia..." se va citi: "... care a soluţionat petiţia...".
    ────────────