ORDIN nr. 5.088 din 31 august 2015
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 octombrie 2015  În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Bucureşti, 31 august 2015.
  Nr. 5.088.

  Anexă

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
  LISTA
  examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
  competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi
  recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor
  lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe
  parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma/ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ administrează examenul │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Preliminary English Test/PET│PET/Preliminary/Preliminary │B1 │Promovat/Cambridge │University of Cambridge - │
  │ │for SCHOOLS │ for Schools (fs)*1) │ │English scale: │Cambridge English Language │
  │ │ │ │ │140-170*1) │Assessment/former University of │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Cambridge - English for │
  │ 2.│First Certificate in │FCE/First/First (fs)*1) │B2 │Promovat/Cambridge │Speakers of Other Languages │
  │ │English/ First Certificate │ │ │English scale: │Examinations (Cambridge ESOL) │
  │ │in English for SCHOOLS │ │ │160-190*1) │www.cambridgeenglish.org/ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤British Council România │
  │ 3.│Certificate in Advanced │CAE/Advanced*1) │C1 │Promovat/Cambridge │ │
  │ │English │ │ │English scale: │ │
  │ │ │ │ │180-210*1) │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 4.│Certificate of Proficiency │CPE/Proficiency*1) │C2 │Promovat/Cambridge │ │
  │ │in English │ │ │English scale: │ │
  │ │ │ │ │200-230*1) │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 5.│Business English Certificate│BEC │ │ │University of Cambridge - │
  │ │- Preliminary │ │B1 │Promovat │Cambridge English Language │
  │ │- Vantage │ │B2 │Promovat │Assessment/former University of │
  │ │- Higher │ │C1 │Promovat │Cambridge - English for Speakers│
  │ │ │ │ │ │of Other Languages Examinations │
  │ │ │ │ │ │(Cambridge ESOL) │
  │ │ │ │ │ │www.cambridgeenglish.org/ │
  │ │ │ │ │ │British Council România │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 6.│International English │ │ │4-5 puncte B1*2) │British Council România; │
  │ │Language Testing System │IELTS │Punctaj 0-9 │5,5-6,5 puncte B*2) │Cambridge English Language │
  │ │ │ │ │7-8 puncte C1 │Assessment; │
  │ │ │ │ │8,5-9 puncte C2 │IELTS Australia │
  │ │ │ │ │ │www.ielts.org │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 7.│Test of English as a Foreign│ │Reading: 0-30 │ │ │
  │ │Language - Internet-based │TOEFL (iBT) │Listening: 0-30 │57-86 puncte B1 │Educational Testing Service │
  │ │Tests │ │Speaking: 0-30 │87-109 puncte B2 │(ETS) www.ets.org │
  │ │ │ │Writing: 0-30 │110-120 puncte C1 │ │
  │ │ │ │Total: 0-120 │ │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘
  ──────────
      *1) Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/nivel/condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalare la intrările 1-4 din listă pentru
          limba engleză.
      *2) Modificare operată asupra punctajelor obţinute la examenele IELTS - limba engleză - începând cu aprilie 2015.
  ──────────
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 8.│Test of English for │ │Listening: 5-495│Listening: │Educational Testing Service │
  │ │International Communication │TOEIC │Reading: 5-495 │minimum 275 puncte - B1│(ETS) www.ets.org │
  │ │ │ │Speaking: 0-200 │minimum 400 puncte - B2│ │
  │ │ │ │Writing: 0-200 │minimum 490 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Reading: │ │
  │ │ │ │ │minimum 275 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │minimum 385 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │minimum 455 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Speaking: │ │
  │ │ │ │ │minimum 120 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │minimum 160 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │minimum 200 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Writing: │ │
  │ │ │ │ │minimum 120 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │minimum 150 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │minimum 200 puncte - C1│ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 9.│Pearson LCCI Entry 3 │Pearson EDI JETSET │B1 │Listening 0-20 puncte │Pearson EDI Qualifications are │
  │ │Certificate in ESOL │Level 4*3) │ │ minimum 10 puncte - B1│awarded by Pearson Education │
  │ │International*3) (CEFR B1) │ │ │Reading 0-40 puncte │Limited www.lcci.org.uk │
  │ │ │ │ │ minimum 20 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-20 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 10 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-40 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 20 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Max. 120 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 60 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Pearson EDI Qualifications are │
  │ 10.│Pearson LCCI*3) Level 1 │Pearson EDI JETSET │B2 │Listening 0-30 puncte │awarded by Pearson Education │
  │ │Certificate in ESOL │Level 5*3) │ │ minimum 15 puncte - B2│Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International (CEFR B2) │ │ │Reading 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-40 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 20 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Max. 190 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 95 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Pearson EDI Qualifications are │
  │ 11.│Pearson LCCI Level 2 │Pearson EDI JETSET │C1 │Listening 0-30 puncte │awarded by Pearson Education │
  │ │Certificate in ESOL │Level 6*3) │ │ minimum 15 puncte - C1│Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International*3) (CEFR C1) │ │ │Reading 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-40 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 20 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Max. 190 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 95 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Pearson EDI Qualifications are │
  │ 12.│Pearson LCCI Level 3 │Pearson EDI JETSET │C2 │Listening 0-30 puncte │awarded by Pearson Education │
  │ │Certificate in ESOL │Level 7*3) │ │ minimum 15 puncte - C2│Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International*3) (CEFR C2) │ │ │Reading 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-40 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 20 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-60 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 30 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Max. 190 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 95 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 13.│Level 1 Pearson LCCI English│Pearson LCCI IQ English for │B1 │Listening 0-30 puncte │Pearson LCCI www.lcci.org.uk │
  │ │for Business │Business Level 1 │ │ minimum 15 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Reading and Writing │ │
  │ │ │ │ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 50 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 50 puncte -B1 │ │
  │ │ │ │ │TOTAL B1 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 115 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 14.│Level 2 Pearson LCCI English│Pearson LCCI IQ English for │B2 │Listening 0-30 puncte │Pearson LCCI www.lcci.org.uk │
  │ │for Business │Business Level 2 │ │ minimum 18 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Reading and Writing │ │
  │ │ │ │ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 60 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 60 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B2 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 138 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 15.│Level 3 Pearson LCCI English│Pearson LCCI IQ English for │C1 │Listening 0-30 puncte │Pearson LCCI www.lcci.org.uk │
  │ │for Business │Business Level 3 │ │ minimum 21 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Reading and Writing │ │
  │ │ │ │ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 70 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 70 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C1 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 161 puncte │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘
  ──────────
      *3) Modificare operată asupra denumirii examenului şi certificatelor Pearson - limba engleză - intrările 9-12 din listă, începând
          cu aprilie 2015.
  ──────────
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 16.│Level 4 Pearson LCCI English│Pearson LCCI IQ English for │C2 │Listening 0-30 puncte │Pearson LCCI www.lcci.org.uk │
  │ │for Business │Business Level 4 │ │ minimum 24 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Reading and Writing │ │
  │ │ │ │ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 80 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 80 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C2 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 184 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 17.│Pearson Edexcel Entry Level │Pearson Test of English │B1 │Listening 0-25 puncte │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Certificate in ESOL │(PTE) General Level 2 │ │ minimum 13 puncte - B1│ │
  │ │International (Entry 3) │ │ │Reading 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 13 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 13 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 13 puncte - B1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B1 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 52 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 18.│Pearson Edexcel Level 1 │Pearson Test of English │B2 │Listening 0-25 puncte │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Certificate in ESOL │(PTE) General Level 3 │ │ minimum 15 puncte - B2│ │
  │ │International │ │ │Reading 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 15 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 15 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 15 puncte - B2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B2 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 60 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 19.│Pearson Edexcel Level 2 │Pearson Test of English │C1 │Listening 0-25 puncte │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Certificate in ESOL │(PTE) General Level 4 │ │ minimum 17 puncte - C1│ │
  │ │International │ │ │Reading 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 17 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 17 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 17 puncte - C1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C1 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 68 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 20.│Pearson Edexcel Level 3 │Pearson Test of English │C2 │Listening 0-25 puncte │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Certificate in ESOL │(PTE) General Level 5 │ │ minimum 19 puncte - C2│ │
  │ │International │ │ │Reading 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 19 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 19 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │Writing 0-25 puncte │ │
  │ │ │ │ │ minimum 19 puncte - C2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C2 │ │
  │ │ │ │ │ minimum 76 puncte │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 21.│TRINITY Integrated Skills in│TRINITY ISE │ISE I │ │TRINITY College London │
  │ │English │ │B1 │Promovat │ │
  │ │ │ │ISE II │ │ │
  │ │ │ │B2 │Promovat │ │
  │ │ │ │ISE III │ │ │
  │ │ │ │C1 │Promovat │ │
  │ │ │ │ISE IV │ │ │
  │ │ │ │C2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 22.│Examenele ECL │ECL │Independent │ │European Consortium for the │
  │ │ │ │User - B1 │Promovat │Certificate of Attainment in │
  │ │ │ │Independent │ │Modern Languages │
  │ │ │ │User- B2 │Promovat │ │
  │ │ │ │Proficient │ │ │
  │ │ │ │User - C1 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 23.│City and Guilds │The International ESOL │B1-C2 │Promovat │City and Guilds of London │
  │ │International English for │Diploma (IESOL) │ │ │Institute │
  │ │Speakers of Other Languages │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 24.│Basic Communication │BCCE │B1 │Promovat │Hellenic American University, │
  │ │Certificate in English │ │ │ │New Hampshire/CITE România │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 25.│Examination for the │ECCE │B2 │Promovat │Cambridge Michigan Language │
  │ │Certificate of Competency in│ │ │ │Assessments, Michigan/CITE │
  │ │English │ │ │ │România │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 26.│Advanced Level Certificate │ │ │ │Helenic American University, │
  │ │in English │ALCE │C1 │Promovat │New Hampshire/CITE România │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 27.│Examination for the │ECPE │C2 │Promovat │Cambridge Michigan Language │
  │ │Certificate of Proficiency │ │ │ │Assessments, Michigan/CITE │
  │ │in English │ │ │ │România │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 28.│Ascentis Anglia ESOL │Ascentis Anglia ESOL │B1-C2 │Promovat │Anglia Examination Syndicate │
  │ │ │ │ │ │Limited/S.C Eurolink College SRL│
  │ │ │ │ │ │România │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  2. Limba franceză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diplome d'etudes en langue │ │B1 │Promovat │Centre international d'etudes │
  │ │francaise │DELF │B2 │Promovat │pedagogiques (CIEP) - Ministere │
  │ │ │ │ │ │de l'Education Nationale │
  │ │ │ │ │ │www.ciep.fr │
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Centre international d'etudes │
  │ 2.│Diplome approfondi de langue│ │C1 │Promovat │pedagogiques (CIEP) - Ministere │
  │ │francaise │DALF │C2 │Promovat │de l'Education Nationale │
  │ │ │ │ │ │www.ciep.fr │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 3.│Test de connaissance du │ │ │ │ │
  │ │francais │TCF │A1-C2 │B1 │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 4.│Test d'evaluation du │ │ │ │Chambre de Commerce et │
  │ │francais │TEF │A1-C2 │B1 │d'Industrie de Paris (CCIP) │
  │ │ │ │ │ │www.fda.ccip.fr │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  3. Limba germană
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │ minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Das Deutsche Sprachdiplom │DSD 2 │B2-C1 │B2 │Standige Konferenz der │
  │ │der Kultusministerkonferenz │ │ │ │Kultusminister der Lander in der│
  │ │(Zweite Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik Deutschland │
  │ │ │ │ │ │(Kultusministerkonferenz; KMK) │
  │ │ │ │ │ │www.kmk.org │
  │ │ │ │ │ │http://www.auslandsschulwesen.de│
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 2.│Das Deutsche Sprachdiplom │DSD 1 │B1 │B1 │Standige Konferenz der │
  │ │der Kultusministerkonferenz │ │ │ │Kultusminister der Lander in der│
  │ │(Erste Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik Deutschland │
  │ │ │ │ │ │(Kultusministerkonferenz; KMK) │
  │ │ │ │ │ │www.kmk.org │
  │ │ │ │ │ │http://www.auslandsschulwesen.de│
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 3.│Das Osterreichische │OSD │ │ │Bundesministerium fur Unterricht│
  │ │Sprachdiplom Deutsch │ │ │ │Kunst und Kultur (BMUKK) │
  │ │ │ │ │ │www.osd.at │
  │ │- Zertifikat Deutsch fur │ │ │ │www.bmukk.gv.at │
  │ │Jugendliche │- / │B1 │Promovat │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │- Zertifikat Deutsch │ │B2 │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │- Mittelstufe Deutsch │- ZD │B2 │Promovat │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │Oberstufe Deutsch │- MD │C1 │Promovat │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │- Wirtschaftssprache │ │ │ │ │
  │ │Deutsch │- / │C2 │Promovat │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │- / │ │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 4.│Goethe-Zertifikat B1fur │ │ │ │Goethe-Institut │
  │ │Jugendliche │- │B1 │Promovat │www.goethe.de/pruefungen │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 5.│Goethe-Zertifikat B1 fur │ │ │ │ │
  │ │Erwachsene │- │B1 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 6.│Goethe-Zertifikat B2 │- │B2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 7.│Goethe-Zertifikat C1 │- │C1 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 8.│Goethe-Zertifikat C2: Grobes│ │ │ │ │
  │ │Deutsches Sprachdiplom │GDS │C2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 9.│Der Test Deutsch als │ │ │ │TestDaF-Institut │
  │ │Fremdsprache │TestDaF │B1+ - C1 │B2 │www.testdaf.de │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  4. Limba italiană
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │ minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Certificazione di Italiano │ │ │ │Universita per Stranieri di │
  │ │come Lingua Straniera │ │B1 │Promovat │Siena │
  │ │- Livello Uno │ │B2 │Promovat │www.unistrasi.it │
  │ │- Livello Due │CILS │C1 │Promovat │ │
  │ │- Livello Tre │ │C2 │Promovat │ │
  │ │- Livello Quatro │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 2.│Certificazione della lingua │CELI 2 │B1 │Promovat │Universita per Stranieri di │
  │ │italiana │CELI 3 │B2 │Promovat │Perugia │
  │ │ │CELI 4 │C1 │Promovat │www.cvcl.it │
  │ │ │CELI 5 │C2 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  5. Limba spaniolă
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │ minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diploma de Espanol como │DELE │ │ │Ministerio de Educacion*5) │
  │ │Lengua Extranjera │ │ │ │- Instituto Cervantes │
  │ │- Diploma de Espanol │- B1 │B1 │Promovat │http://diplomas.cervantes.es │
  │ │ Nivel B1 (Inicial) │ │ │ │ │
  │ │- Diploma de Espanol │- B2 │B2 │Promovat │ │
  │ │ Nivel B2 (Intermedio) │ │ │ │ │
  │ │- Diploma de Espanol │- C1 │C1 │Promovat │ │
  │ │ Nivel C1 │ │ │ │ │
  │ │- Diploma de Espanol │- C2 │C2 │Promovat │ │
  │ │ Nivel C2 (Superior) │ │ │ │ │
  │ │- Diploma de Espanol │A2/B1 şcolar*4) │B1 │Promovat │ │
  │ │ Nivel A2/B1 escolar │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *4) Această denumire intră în vigoare ca urmare a încheierii Actului adiţional la Acordul de colaborare dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Institutul Cervantes, în iunie 2015.

  *5) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, la solicitarea Ambasadei Spaniei, se vor recunoaşte şi echivala "certificatele de aptitudini" emise de Institutul Cervantes.

  ──────────

  6. Limba portugheză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │ minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diploma Elementar de │ │ │ │Ministerio da Educacăo - Centro │
  │ │Portugues Lingua Estrangeira│DEPLE │B1 │Promovat │de Avaliacăo de Portugues Lingua│
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤Estrangeira (CAPLE) - Faculdade │
  │ 2.│Diploma Intermedio de │DIPLE │ │ │de Letras da Universidade de │
  │ │Portugues Lingua Estrangeira│ │B2 │Promovat │Lisboa │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤www.fl.ul.pt/ │
  │ 3.│Diploma Avancado de │ │ │ │unidades/centros/caple │
  │ │Portugues Lingua Estrangeira│DAPLE │C1 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │
  │ 4.│Diploma Universitario de │ │ │ │ │
  │ │Portugues Lingua Estrangeira│DUPLE │C2 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  7. Limba japoneză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii │ Instituţia/organizaţia │
  │crt.│ │ │ │ minim(e) pentru │ care eliberează │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ certificatul/administrează │
  │ │ │ │ │ echivalare │ examenul │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ 1.│Japanese Language │JLPT │N3 - B1 │Promovat │Asociaţia Profesorilor de Limbă │
  │ │Proficiency Test │ │N2 - B2 │Promovat │Japoneză din România │
  │ │ │ │N1 - C1 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘

  -----