ORDIN nr. 326 din 15 decembrie 2005
privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.172 din 23 decembrie 2005  În baza art. 27 alin. (4) şi art. 67 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
  având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din şedinţa din data de 15 decembrie 2005 privind aprobarea propunerii motivate a Direcţiei cercetare-sinteze de modificare a plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, se majorează de la 3 milioane RON (30 miliarde ROL) la 4 milioane RON (40 miliarde ROL).


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 519/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 15 decembrie 2005.
  Nr. 326.
  _____________