ANEXE din 1 februarie 2013privind stabilirea metodologiei de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 bis din 27 martie 2013 Notă
  Conținute de INSTRUCȚIUNILE nr. 9 din 1 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 27 martie 2013.


  Anexa nr. 1

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE
  RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

  DENUMIRE UNITATE

  DENUMIRE OBIECTIV

  ADRESA OBIECTIV

  OBIECTE DE ACTIVITATE


  Criterii

  Elemente de evaluare

  Variabile

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata

  4

  4

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată

  4

  4

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  3

  3

  1,4

  Vecinătăți

  Izolată

  4

  4

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  3

  3

  1,6

  Tip unitate

  Agenție mică

  4

  4

  1,7

  Compartimentare interioara

  Zona de tranzacționare pe direcția de acces in apropierea intrării

  3

  3

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ

  20

  100,00%

  20

  2.1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simplă

  1,5

  1,5

  2,1,4

  Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  1,5

  1,5

  2.2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Compartimentare operatori numerar

  In sistem deschis

  3

  3

  2,2,2

  Relație operator numerar - Client

  In sistem deschis

  1

  1

  2.3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  2

  2

  2.4

  zona de expunere

  -

  -

  -

  -

  2.5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  1

  1

  2.6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  1

  1

  2.7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În încăpere cu alta destinație

  1

  1

  2.8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  2,8,1

  Certificare compartiment valori și ancorare

  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ar

  2

  2

  2,8,2

  Compartimentare

  Automat bancar neseparat fizic (deschis)

  1

  1

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  30

  100,00%

  30

  2.9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  NU

  2

  2

  2,9,2

  Detecție cu principii diferite zona de depozitare

  NU

  0,5

  0,5

  2,9,3

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori

  NU

  2

  2

  2,9,4

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și

  NU

  în spațiile de tranzacționare

  2,9,5

  Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf

  NU

  0,5

  0,5

  2,9,6

  Semnalizare forțare seif/tezaur

  NU

  1

  1

  2,9,7

  Conectare Ia dispecerat monitorizare permanetă

  NU

  4

  4

  2,9,8

  Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare

  NU

  2

  2

  2,9,9

  Posibilitatea utilizării codurilor duress

  NU

  1

  1

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare

  NU

  4

  4

  2,10.2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de

  NU

  acces și recunoașterea în rest

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  2

  2

  2,11,2

  Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate

  NU

  3

  3

  2.11.3

  Acces controlat in zona de tranzacționare

  NU

  1

  1

  2C

  PAZA

  15

  100,00%

  15

  2.12

  măsuri asigurate cu personal

  2,12,1

  Paza

  Fără pază

  5

  5

  2,12,2

  Intervenție

  NU

  5

  5

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  5

  5

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  Mare peste (>) 100000 EUR

  1

  1

  3,2

  Nivel mediu operațiuni cash/zi

  Mare peste (>) 50000 EUR/zi

  1

  1

  3,3

  Operațiuni periodice valori mari în numerar

  Frecventa ridicata

  1

  1

  3,4

  Frecventa transporturi valori

  Frecventa ridicata

  1

  1

  3,5

  Număr salariați

  1 sau 2

  2

  2

  3,6

  Experiența profesională

  sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani

  1

  1

  3,7

  Existenta proceduri de lucru de securitate

  proceduri inexistente

  2

  2

  3,8

  Întreruperi alimentare energie electrica

  Frecvente

  0,5

  0,5

  3,9

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  0,5

  0,5

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  0

  0

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  0

  0

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRi ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI

  4.1.1

  4.1.2

  4.1.3.

  4.1.4

  4.1.5

  4.1.6

  4.1.7

  4.1.8

  4.1.9

  4.1.10

  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICl SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1

  4.2.2

  4.2.3

  4.2.4

  4.2.5

  4.2.6

  4.2.7

  4.2.8

  4.2.9

  4.2.10

  DATA ELABORĂRII


  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/ SEMNĂTURĂ  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT  GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  100
  75
  50

  Unitate situată în localitate cu rată a criminalității ridicată

  1.1 Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în localitate cu rată a criminalității medie

  Unitate situată în localitate cu rată a criminalității scăzută

  100
  75
  50

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată

  1.2 Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută

  100
  75
  50

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1.3 Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  50
  40
  75
  25
  75
  100

  Unități bancare

  1.4 Vecinătăți

  Spații comerciale cu pază

  Spații comerciale fără pază

  Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine

  Rezidente

  Izolată

  50
  75
  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1.5 Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  50
  75
  100
  25
  75

  Sucursala

  1.6 Tip unitate

  Agenție mare (>10 angajați)

  Agenție mică

  Agenție Supermarket/Universitare/Instituții

  Agenție rurală

  100
  75
  25

  Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării

  1.7 Compartimentare interioară

  Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării

  Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces

  25
  50
  100

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2.1.1 Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate

  Suprafețe vitrate necertificate

  25
  50
  100

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2.1.2 Tâmplărie

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate

  Uși și ferestre din elemente constructive
  necertificate

  50
  75
  100

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2.1.3 Acces clienți

  Uși automate

  Ușă simplă

  40
  60
  100

  Beton

  2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  Alte materiale de construcție

  25
  50
  50
  0
  75
  100

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2.2.1 Compartimentare operatori numerar

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)

  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  În sistem deschis

  0
  25
  75
  100

  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu

  2.2.2 Relație operator numerar
  - Client

  Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor

  Ghișeu din elemente necertificate

  În sistem deschis

  0
  10
  40
  60
  100

  Unitate fără depozitare

  2.3.1 Amplasare și dotare

  Cameră de tezaur

  Seif certificat amplasat în incintă separată

  Seif certificat amplasat în spațiul comun

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  40
  50
  100

  În afara programului de lucru cu publicul

  2.5.1 Trasee de transport intern

  Prin zone inaccesibile clienților

  Prin zona accesibilă clienților

  50
  75
  100
  25

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  2.5.2 Puncte de
  transfer către
  exterior

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  Ușa de acces destinată clienților

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  0
  25
  50
  100

  Unitate fără procesare numerar

  2.6.1 Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  25
  50
  100

  Încăpere separată cu acces controlat

  2.7.1 Amplasare echipamente

  Încăpere separată cu încuiată mecanic

  În încăpere cu altă destinație

  25
  50
  100
  0

  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare

  2.8.1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare

  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare

  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare

  Unitatea fără automat bancar

  25
  50
  100
  0

  Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată

  2.8.2 Compartimentare

  Automat bancar separat cu măști amovibile

  Automat bancar neseparat fizic (deschis)

  Unitatea fără automat bancar

  50
  100

  DA

  2.9.1 Detecția pătrunderii prin
  efracție în obiectiv

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.3 Posibilitatea semnalizării stării
  de pericol în spațiile cu valori

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.4 Posibilitatea semnalizării stării
  de pericol personal de conducere și în
  spațiile de tranzacționare

  NU

  25
  100

  DA

  2.9.5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.6 Semnalizare forțare seif/tezaur

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.7 Conectare la dispecerat

  NU

  25
  100

  DA

  2.9.8 Existență temporizare ușă acces
  zonă de depozitare

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.9 Posibilitatea utilizării codurilor
  duress

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior) tranzacționare,
  transferuri și acces zonă de depozitare

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.2 Stocare imagini video pentru
  20 zile

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.3 Calitatea imagini care permite
  recunoașterea clienților

  NU

  50
  100

  DA

  2.11.1 Ușa acces clienți cu deschidere
  controlată din interior

  NU

  50
  100

  DA

  2.11.2 Acces controlat în zonele
  de depozitare, procesare numerar și
  a echipamentelor de securitate

  NU

  50
  100

  DA

  2.11.3 Acces controlat în zona de
  tranzacționare

  NU

  25
  50
  100

  Permanentă

  2.12.1 Paza

  Temporară

  Fără pază

  50
  100

  DA

  2.12.2 Intervenție

  NU

  50
  75
  25
  100

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2.12.3 Transporturi
  valori

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire

  transferate în același imobil/complex

  neorganizat

  25
  50
  100

  Mic sub (<) 50000 EUR

  3.1 Depozitare numerar

  Mediu între 50000 și 100000 EUR

  Mare peste (>) 100000 EUR

  25
  50
  100

  Mic sub (<) 25000 EUR/zi

  3.2 Nivel operațiuni cash

  Mediu între 25000 și 50000 EUR/zi

  Mare peste (>) 50000 EUR/zi

  25
  50
  100

  Frecvență redusă 1/zi

  3.3 Operațiuni periodice valori mari

  Frecvență medie

  Frecvență ridicată

  25
  50
  100

  Frecvență redusă 1/săptămână

  3.4 Frecvență transporturi valori

  Frecvență medie

  Frecvență ridicată

  100
  75
  25

  1 sau 2

  3.5 Număr salariați

  între 3 și 5

  > 5

  25
  50
  100

  peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani

  3.6 Experiență profesională

  peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani

  sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani

  25
  75
  100

  proceduri existente și însușite de personal

  3.7 proceduri de lucru de securitate

  proceduri existente

  proceduri inexistente

  100
  75
  50
  10

  Frecvente

  3.8 Întreruperi alimentare energie electrică

  Fluctuații de tensiune

  Accidentale

  UPS/Generator alimentare echipamente securitate și
  comunicații

  100
  50
  0

  Frecvente

  3.9 Întreruperi comunicații

  Rare

  Back-up comunicații securitate în alt mediu ethnic decât cel de bază

  100
  75
  50
  25
  10
  0

  Impact major (9,10, > 10)

  4.1 Elemente cu effect pozitiv (+ risc)

  Impact semnificativ (7,8)

  Impact mediu (5,6)

  Impact redus (3,4)

  Impact minim (1,2)

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  100
  75
  50
  25
  10
  0

  Impact major (9,10, > 10)

  4.2 Elemente cu effect negativ (- risc)

  Impact semnificativ (7,8)

  Impact mediu (5,6)

  Impact redus (3,4)

  Impact minim (1,2)

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 2

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE
  CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  VARIABILE

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată

  4

  4

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată

  4

  4

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  3

  3

  1,4

  Vecinătăți

  Izolata

  4

  4

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  3

  3

  1,6

  Tip unitate

  Agenție rurală

  4

  4

  1,7

  Compartimentare interioara

  Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării

  3

  3

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ

  20

  100,00%

  20

  2.1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  1,5

  1,5

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simplă

  1,5

  1,5

  2,1,4

  Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  1,5

  1,5

  2.2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Compartimentare operatori numerar

  În sistem deschis

  3

  3

  2,2,2

  Relație operator numerar - Client

  În sistem deschis

  1

  1

  2.3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  2

  2

  2.4

  zona de expunere

  Nu este cazul

  -

  -

  2.5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  1

  1

  2.6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  1

  1

  2.7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În încăpere cu alta destinație

  1

  1

  2.8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  2,8,1

  Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare

  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancc

  2

  2

  2,8,2

  Compartimentare

  Automat bancar neseparat fizic (deschis)

  1

  1

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  30

  100,00%

  30

  2.9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  NU

  4

  4

  2,9,2

  Detecție cu principii diferite zona de depozitare

  NU

  2

  2

  2,9,3

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori

  NU

  3

  3

  2,9,4

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare

  NU

  2

  2

  2,9,5

  Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori

  NU

  1

  1

  2,9,6

  Semnalizare forțare seif/tezaur

  NU

  1

  1

  2,9,7

  Conectare la dispecerat monitorizare permanentă

  NU

  4

  4

  2,9,8

  Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare

  NU

  2

  2

  2,9,9

  Posibilitatea utilizării codurilor duress

  NU

  1

  1

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zone acces {din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare

  NU

  3

  3

  2,10.2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest

  NU

  3

  3

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  1

  1

  2,11,2

  Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate

  NU

  1

  1

  2C

  PAZĂ

  15

  100,00%

  15

  2.12

  măsuri asigurate cu personal

  2,12,1

  Paza

  Fără pază

  5

  5

  2,12,2

  Intervenție

  NU

  5

  5

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  5

  5

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  mare peste 50000 EUR

  2

  2

  3,2

  Nivel mediu operațiuni cash/zi

  mare peste 30000 EUR / zi

  1

  1

  3,3

  Operațiuni periodice valori mari în numerar

  Frecvență ridicată

  1

  1

  3,4

  Frecvență transporturi valori

  Frecvență ridicată

  1

  1

  3,5

  Număr salariați

  1 sau 2

  1

  1

  3,6

  Experiența si nivel pregătire

  sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani

  1

  1

  3,7

  Existenta proceduri de lucru de securitate

  proceduri inexistente

  2

  2

  3,8

  Întreruperi alimentare energie electrică

  Frecvente

  0,5

  0,5

  3,9

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  0,5

  0,5

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  0

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  0

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
  DE CREȘTERE A RISCULUI

  4.1.1
  4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE
  SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI
  SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ

  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL

  SPECIALIST/EXPERT

  GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE și IFN - valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  100
  75
  50

  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicata

  1.1 Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie

  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută

  100
  75
  50

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată

  1.2 Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie

  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută

  100
  75
  50

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1.3 Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  50
  50
  75
  50
  75
  100

  Unități bancare

  1.4 Vecinătăți

  Spații comerciale cu pază

  Spații comerciale fără pază

  Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine

  Rezidente

  Izolată

  50
  75
  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1.5 Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  50
  75
  100

  Sucursale

  1.6 Tip unitate

  Agenție urbană

  Agenție rurală

  100
  75
  25

  Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării

  1.7 Compartimentare interioară

  Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării

  Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces

  25
  50
  100

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2.1.1 Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate

  Suprafețe vitrate necertificate

  25
  50
  100

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2.1.2 Tâmplărie

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  50
  75
  100

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2.1.3 Acces clienți

  Uși automate

  Ușă simplă

  40
  60
  100

  Beton

  2.1.4 Pereți exteriori și zone de
  fixare tâmplărie

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  Alte materiale de construcție

  25
  50
  0
  50
  75
  100

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2.2.1 Compartimentare operatori numerar

  În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)

  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  În sistem deschis

  25
  0
  75
  100

  Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor

  2.2.2 Relație operator numerar
  - Client

  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu

  Ghișeu din elemente necertificate

  În sistem deschis

  0
  10
  40
  60
  100

  Unitate fără depozitare

  2.3.1 Amplasare și dotare

  Cameră de tezaur

  Seif certificat amplasat în incintă separată

  Seif certificat amplasat în spațiul comun

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  40
  50
  100

  În afara programului de lucru cu publicul

  2.5.1 Trasee de transport intern

  Prin zone inaccesibile clienților

  Prin zona accesibilă clienților

  25
  50
  75
  100

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  2.5.2 Puncte de transfer către
  exterior

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  Ușa de acces destinată clienților

  0
  25
  50
  100

  Unitate fără procesare numerar

  2.6.1 Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  Incintă distinctă din elemente constructive
  necertificate

  25
  50
  100

  Încăpere separată cu acces controlat

  2.7.1 Amplasare echipamente

  Încăpere separată cu încuiată mecanic

  În încăpere cu altă destinație

  0
  25
  50
  100

  Unitate fără automat bancar

  2.8.1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare

  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare

  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare

  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare

  0

  Unitate fără automat bancar

  2.8.2 Compartimentare

  25

  Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată


  50

  Automat bancar separat cu măști amovibile


  100

  Automat bancar neseparat fizic (deschis)


  50
  100

  DA

  2.9.1 Detecția pătrunderii prin
  efracție în obiectiv

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.2 Detecție cu principii diferite
  zona de depozitare

  NU

  25
  100

  DA

  2.9.3 Posibilitatea semnalizării stării
  de pericol în spațiile cu valori

  NU

  25
  100


  2.9.4 Posibilitatea semnalizării stării
  de pericol personal de conducere și în
  spațiile de tranzacționare

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.5 Posibilitatea programării de
  partiții distincte pentru spațiile cu valori

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.6 Semnalizare forțare seif/tezaur

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.7 Conectare la dispecerat
  monitorizare permanentă

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.8 Existență temporizare ușă acces
  zonă de depozitare

  NU

  50
  100

  DA

  2.9.9 Posibilitatea utilizării codurilor duress

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior) tranzacționare, transferuri și acces
  zonă de depozitare

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  50
  100

  DA

  2.10.3 Calitatea imagini care permite recunoașterea
  clienților

  NU

  50
  100

  DA

  2.11.1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din
  interior

  NU

  50
  100


  2.11.2 Acces controlat în zona de tranzacționare,
  depozitare, procesareși echipamente de securitate

  NU

  25
  50
  100

  Permanentă

  2.12.1 Pază

  Temporară

  Fără pază

  50
  100

  DA

  2.12.2 Intervenție

  NU

  50
  75
  50
  100

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2.12.3 Transporturi valori

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și
  personal de pază/echipaj de însoțire

  transferate în același imobil/complex

  neorganizat

  25
  50
  100

  mic < 10000 EUR

  3.1 Depozitare numerar

  mediu între 10000 și 50000 EUR

  mare peste 50000 EUR

  25
  50
  100

  mic < 10000 EUR/zi

  3.2 Nivel operațiuni cash

  mediu între 10000 și 30000 EUR/zi

  mare peste 30000 EUR/zi

  25
  50
  100

  Frecvență redusă 1/zi

  3.3 Operațiuni periodice valori mari

  Frecvență medie

  Frecvență ridicată

  25
  50
  100

  Frecvență redusă 1/săptămână

  3.4 Frecvență transporturi valori

  Frecvență medie

  Frecvență ridicată

  100
  75
  25

  1 sau 2

  3.5 Număr salariați

  între 3 și 5

  > 5

  25
  50
  100

  peste 50% cu experiența mai mare de 3 ani

  3.6 Experiența profesională

  peste 25% cu experiența mai mare de 3 ani

  sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani

  25
  75
  100

  proceduri existente și însușite de personal

  3.7 proceduri de lucru de securitate

  proceduri existente

  proceduri inexistente

  100
  75
  50
  10

  Frecvente

  3.8 Întreruperi alimentare energie electrică

  Fluctuații de tensiune

  Accidentale

  UPS/Generator alimentare echipamente securitate și comunicații

  100
  50
  0

  Frecvente

  3.9 Întreruperi comunicații

  Rare

  Back-up comunicații securitate în alt mediu ethnic decât cel de baza

  100
  75
  50
  25
  10
  0

  Impact major (9,10, > 10)

  4.1 Elemente cu effect pozitiv (+ risc)

  Impact semnificativ (7,8)

  Impact mediu (5,6)

  Impact redus (3,4)

  Impact minim (1,2)

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a
  riscului

  100
  75
  50
  25
  10
  0

  Impact major (9,10, > 10)

  4.2 Elemente cu effect negativ (- risc)

  Impact semnificativ (7,8)

  Impact mediu (5,6)

  Impact redus (3,4)

  Impact minim (1,2)

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 3

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
  SOCIETĂȚILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  VARIABILE

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată

  5

  5

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fuga rapidă

  5

  5

  1,4

  Vecinătăți

  Izolata

  5

  5

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  5

  5

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ

  28

  100,00%

  28

  2,1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simplă

  1,5

  1,5

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  1,5

  1,5

  2,2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Compartiment operator

  În sistem deschis

  10

  10

  2,2,2

  Relație operator-Client

  În sistem deschis

  3

  3

  2,3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  3

  3

  2,4

  zona de expunere

  -

  -

  -

  -

  -

  2,5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  2

  2

  2,6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  1

  1

  2,7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În încăpere cu altă destinație

  1

  1

  2,8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  -

  -

  -

  -

  -

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  27

  100,00%

  27

  2,9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv

  NU

  4

  4

  2,9,2

  Posibilitate semnalizare stare de pericol personal

  NU

  4

  4

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  NU

  2

  2

  2,9,4

  Conectare la dispecerat monitorizare permanentă

  NU

  3

  3

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți

  NU

  3

  3

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitate imagini care permite recunoașterea clienților

  NU

  3

  3

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  4

  4

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  NU

  2

  2

  2C

  PAZA

  10

  100,00%

  10

  2.12

  măsuri asigurate cu personal uman

  2,12,1

  Pază

  Fără pază

  3

  3

  2,12,2

  Intervenție prin personal specializat

  NU

  3

  3

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  4

  4

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  mare peste 50000 EUR

  2,5

  2,5

  3,1,2

  Nivel mediu operațiuni cash/zi

  mare peste 30000 EUR / zi

  1,5

  1,5

  3,1,3

  Număr salariați

  1

  1,5

  1,5

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru de securitate

  proceduri inexistente

  2,5

  2,5

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  Frecvente

  1

  1

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  1

  1

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  0

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  0

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
  DE CREȘTERE A RISCULUI

  4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE
  SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI
  SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ

  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL

  SPECIALIST/EXPERT

  GRILA DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  Procent de risc asociat

  Caracteristici posibile

  Variabile

  100

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  1,1

  Caracterizare geografica

  75

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie

  50

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută

  100

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  1,2

  Caracteristici zonale

  75

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie

  50

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută

  100

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1,3

  Accesibilitate

  75

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  50

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  25

  Incinte centre comerciale

  1,4

  Vecinătăți

  50

  Unități bancare

  50

  Spatii comerciale cu pază

  75

  Spatii comerciale fără pază

  50

  Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine

  75

  Rezidente

  100

  Izolată

  50

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  75

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  25

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  50

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Suprafețe vitrate necertificate

  25

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2,1,2

  Tâmplărie

  50

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Uși și ferestre din elemente constructive necertificate

  50

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2,1,3

  Acces clienți

  75

  Uși automate

  100

  Ușa simplă

  40

  Beton

  2,1,4

  Compartiment operator

  60

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  100

  Alte materiale de construcție

  25

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,2,1

  Compartiment operator

  60

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate amplasată în centre comerciale

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  100

  În sistem deschis

  25

  Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat

  2,2,2

  Relație operator-client

  50

  În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere

  75

  Ghișeu din elemente necertificate

  100

  În sistem deschis

  25

  Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  75

  Seif certificat amplasat în spațiul comun

  0

  Unitate fără depozitare

  100

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  40

  În afara programului de lucru cu publicul

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  50

  Prin zone inaccesibile clienților

  100

  Prin zona accesibilă clienților

  25

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  50

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  75

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  100

  Ușa de acces destinată clienților

  0

  Unitate fără procesare numerar

  2,6,1

  Amplasare

  25

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  100

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  25

  Încăpere separată cu acces controlat

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  50

  Încăpere separată cu încuiată mecanic

  100

  În încăpere cu alta destinație

  50

  DA

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,2

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  100

  NU

  25

  DA

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  100

  NU

  25

  DA

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  100

  NU

  25

  Permanentă

  2,12,1

  Pază

  50

  Temporară

  100

  Fără pază

  50

  DA

  2,11,2

  Intervenție

  100

  NU

  50

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2,12,3

  Transporturi valori

  75

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire

  50

  transferate în același imobil/complex

  100

  neorganizat

  25

  mic < 10000 EUR

  3,1,1

  Depozitare numerar

  50

  mediu intre 10000 și 50000 EUR

  100

  mare peste 50000 EUR

  25

  mic < 10000 EUR/zi

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  50

  mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi

  100

  mare peste 30000 EUR / zi

  100

  1

  3,1,3

  Număr salariați

  75

  2

  25

  >3

  25

  proceduri existente și însușite de personal

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru

  75

  proceduri existente

  100

  proceduri inexistente

  100

  Frecvențe

  3,1,5

  întreruperi alimentare EE

  75

  Fluctuații de tensiune

  50

  Accidentale

  10

  UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații

  100

  Frecvențe

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  50

  Rare

  0

  Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de baza

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,1

  Elemente cu efect pozitiv (+ risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,2

  Elemente cu efect negativ (- risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 4

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
  PENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂȚILE PROFILATE PE ACTIVITĂȚI CU
  METALE/PIETRE PREȚIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ȘI MUNIȚII

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  VARIABILE

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapida

  5

  5

  1,4

  Vecinătăți

  Izolată

  5

  5

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  5

  5

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ

  28

  100,00%

  28

  2.1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  1,5

  1,5

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simpla

  1,5

  1,5

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  1,5

  1,5

  2.2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Compartiment operator

  În sistem deschis

  5

  5

  2,2,2

  Relație operator-Client

  În sistem deschis

  2

  2

  2.3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  3

  3

  2.4

  zona de expunere

  2,4,1

  Protecție bunuri expuse pentru comercializare

  Suprafețe vitrate necertificate semideschise

  5

  5

  2.5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de manipulare transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  2

  2

  2.6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  2

  2

  2.7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În incapere/spațiu cu altă destinație

  1

  1

  2.8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  -

  -

  -

  -

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  27

  100,00%

  27

  2.9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  NU

  4

  4

  2,9,2

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol

  NU

  4

  4

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  NU

  2

  2

  2,9,4

  Conectare la dispecerat monitorizare permanentă

  NU

  4

  4

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți și depozitare

  NU

  3

  3

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților

  NU

  3

  3

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  3

  3

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  NU

  2

  2

  2C

  PAZĂ

  10

  100,00%

  10

  2.12

  măsuri asigurate cu personal uman

  2,12,1

  Pază

  Fără pază

  3

  3

  2,12,2

  Intervenție prin personal specializat

  NU

  3

  3

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  4

  4

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  mare peste 50000 EUR

  2,5

  2,5

  3,1,2

  Nivel mediu operațiuni cash/zi

  mare peste 30000 EUR / zi

  1,5

  1,5

  3,1,3

  Număr salariați

  1

  1,5

  1,5

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru

  proceduri inexistente

  2,5

  2,5

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  Frecvente

  1

  1

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  1

  1

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  0

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  0

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
  DE CREȘTEREA RISCULUI

  4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE
  SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI
  SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ

  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL

  SPECIALIST/EXPERT

  GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  Procent de risc asociat

  Caracteristici posibile

  Variabile

  100

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  75

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie

  50

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută

  100

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  75

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie

  50

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută

  100

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1,3

  Accesibilitate

  75

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  50

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  25

  Incinte centre comerciale

  1,4

  Vecinătăți

  50

  Unități bancare

  50

  Spatii comerciale cu pază

  75

  Spatii comerciale fără pază

  50

  Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine

  75

  Rezidente

  100

  Izolata

  50

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  75

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  25

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  50

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Suprafețe vitrate necertificate

  25

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2,1,2

  Tâmplărie

  50

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  50

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2,1,3

  Acces clienți

  75

  Uși automate

  100

  Ușa simplă

  40

  Beton

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  60

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  100

  Alte materiale de construcție

  25

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,2,1

  Compartiment operator

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  100

  În sistem deschis

  25

  Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat

  2,2,2

  Relație operator-client

  50

  în sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere

  75

  Ghișeu din elemente necertificate

  100

  În sistem deschis

  25

  Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  75

  Seif certificat amplasat în spațiul comun

  0

  Unitate fără depozitare

  100

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  25

  Suprafețe vitrate rezistente ia atac manual asigurate cu încuietori certificate

  2,4,1

  Protecție bunuri expuse pentru comercializare

  50

  Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate

  50

  Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate

  100

  Suprafețe vitrate necertificate semideschise

  40

  În afara programului de lucru cu publicul

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  50

  Prin zone inaccesibile clienților

  100

  Prin zona accesibilă clienților

  25

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  50

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  75

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  100

  Ușa de acces destinată clienților

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,6,1

  Amplasare

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  100

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  25

  Încăpere separată cu acces controlat

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  50

  Încăpere separată cu încuiată mecanic

  100

  În încăpere/spațiu cu altă destinație

  50

  DA

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,2

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  100

  NU

  25

  Permanentă

  2,12,1

  Pază

  75

  Temporară

  100

  Fără pază

  50

  DA

  2,12,2

  Intervenție

  100

  NU

  50

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2,12,3

  Transporturi valori

  75

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire

  50

  transferate în același imobil/complex

  100

  neorganizat

  25

  mic < 10000 EUR

  3,1,1

  Depozitare numerar

  50

  mediu intre 10000 si 50000 EUR

  100

  mare peste 50000 EUR

  25

  mic < 10000 EUR/zi

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  50

  mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi

  100

  mare peste 30000 EUR / zi

  100

  1

  3,1,3

  Număr salariați

  75

  2

  25

  > 3

  25

  proceduri existente și însușite de personal

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru

  75

  proceduri existente

  100

  proceduri inexistente

  100

  Frecvente

  3,1,5

  întreruperi alimentare EE

  75

  Fluctuații de tensiune

  50

  Accidentale

  10

  UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații

  100

  Frecvente

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  50

  Rare

  0

  Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,1

  Elemente cu efect pozitiv (+ risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  100

  I mpact major (9,10, > 10)

  4,2

  Elemente cu efect negativ (- risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 5

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  VARIABILE

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  5

  5

  1,4

  Vecinătăți

  Izolată

  5

  5

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  5

  5

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ

  25

  100,00%

  25

  2,1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1,5

  1,5

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  1,5

  1,5

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simplă

  2

  2

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  2

  2

  2,2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Compartiment operator

  În sistem deschis

  3

  3

  2,2,2

  Dotare ghișeu de lucru cu clienții

  Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare

  4

  4

  2,3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  4

  4

  2,4

  zona de expunere

  -

  -

  -

  -

  -

  2,5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  2

  2

  2,6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  2

  2

  2,7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În încapere/spațiu cu altă destinație

  1

  1

  2,8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  -

  -

  -

  -

  -

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  25

  100,00%

  25

  2,9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare

  NU

  4

  4

  2,9,2

  Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare

  NU

  4

  4

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  NU

  2

  2

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  NU

  3

  3

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare

  NU

  4

  4

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitate imagini care permite recunoașterea clienților

  NU

  2

  2

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  1

  1

  2,11,2

  Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare

  NU

  3

  3

  2C

  PAZA

  15

  100,00%

  15

  2.12

  măsuri asigurate cu personal uman

  2,12,1

  Pază

  Fără pază

  5

  5

  2,72,2

  Intervenție prin personal specializat

  NU

  5

  5

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  5

  5

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1,1

  Depozitare numerar

  mare peste 50000 EUR

  2,5

  2,5

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  mare peste 30000 EUR / zi

  1,5

  1,5

  3,1,3

  Număr salariați

  1

  1,5

  1,5

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru de securitate

  proceduri inexistente

  2,5

  2,5

  3,1,5

  întreruperi alimentare EE

  Frecvente

  1

  1

  3,1,6

  întreruperi comunicații

  Frecvente

  1

  1

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  10

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  -10

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și minimale sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI

  4.1.1

  4.1.2

  4.1.3.

  4.1.4

  4.1.5

  4.1.6

  4.1.7

  4.1.8

  4.1.9

  4.1.10

  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1

  4.2.2

  4.2.3

  4.2.4

  4.2.5

  4.2.6

  4.2.7

  4.2.8

  4.2.9

  4.2.10

  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ

  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL

  SPECIALIST/EXPERT

  GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  Procent de risc asociat

  Caracteristici posibile

  Variabile

  100

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  1,1

  Caracterizare geografică

  75

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie

  50

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută

  100

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  1,2

  Caracteristici zonale

  75

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie

  50

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută

  100

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1,3

  Accesibilitate

  75

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  50

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  25

  Incinte centre comerciale

  1,4

  Vecinătăți

  50

  Unități bancare

  50

  Spatii comerciale cu pază

  75

  Spatii comerciale fără pază

  50

  Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine

  75

  Rezidente

  100

  Izolată

  50

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  75

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  25

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  50

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Suprafețe vitrate necertificate

  25

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2,1,2

  Tâmplărie

  50

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate

  100

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  50

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2,1,3

  Acces clienți

  75

  Uși automate

  100

  Ușa simplă

  40

  Beton

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  60

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  100

  Alte materiale de construcție

  25

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,2,1

  Compartiment operator

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  100

  în sistem deschis

  50

  Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat

  2,2,2

  Dotare ghișeu de lucru cu clienții

  75

  Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare

  100

  Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare

  50

  Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu destinat depozitării de valori

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  75

  Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  0

  Unitate fără depozitare

  100

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  40

  În afara programului de lucru cu publicul

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  50

  Prin zone inaccesibile clienților

  100

  Prin zona accesibilă clienților

  25

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  50

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  75

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  100

  Ușa de acces destinată clienților

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,6,1

  Amplasare

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  100

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  25

  Încăpere separată cu acces controlat

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  50

  Încăpere separată cu încuiată mecanic

  100

  În încăpere/spațiu cu altă destinație

  50

  DA

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,2

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  100

  NU

  25

  Permanentă

  2,12,1

  Pază

  75

  Temporară

  100

  Fără pază

  50

  DA

  2,12,2

  Intervenție

  100

  NU

  50

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2,12,3

  Transporturi valori

  75

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire

  50

  transferate în același imobil/complex

  100

  neorganizat

  25

  mic < 10000 EUR

  3,1,1

  Depozitare numerar

  50

  mediu intre 10000 și 50000 EUR

  100

  mare peste 50000 EUR

  25

  mic < 10000 EUR/zi

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  50

  mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi

  100

  mare peste 30000 EUR / zi

  100

  1

  3,1,3

  Număr salariați

  75

  2

  25

  > 3

  50

  proceduri existente și însușite de personal

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru de securitate

  75

  proceduri existente

  100

  proceduri inexistente

  100

  Frecvențe

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  75

  Fluctuații de tensiune

  50

  Accidentale

  10

  UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații

  100

  Frecvențe

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  50

  Rare

  0

  Back-up comunicații securitate în ait mediu tehnic decat cel de bază

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,1

  Elemente cu efect pozitiv (+ risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,2

  Elemente cu efect negativ (- risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 6

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
  PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  VARIABILE

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  5

  5

  1,4

  Vecinătăți

  Izolată

  5

  5

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  5

  5

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECTIE MECANO-FIZICĂ

  28

  100,00%

  28

  2,1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  2

  2

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  2

  2

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simplă

  2,5

  2,5

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  2,5

  2,5

  2,2

  zona de tranzacționare

  2,2,1

  Afișare semnalistică

  Lipsă afișare semnalistică

  3

  3

  2,2,2

  Relație operator-client unitate cu program permanent

  Fără ghișeu

  4

  4

  2,3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun

  4

  4

  2,4

  zona de expunere

  -

  -

  -

  -

  2,5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  2

  2

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  2

  2

  2,6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  2

  2

  2,7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  2

  2

  2,8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  -

  -

  -

  -

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  27

  100,00%

  27

  2,9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecție pătrunderii prin efracție în spațiile cu valori

  NU

  3

  3

  2,9,2

  Posibilitate semnalizare stare de pericol personal

  NU

  3

  3

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  NU

  3

  3

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  NU

  4

  4

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zonă tranzacții cu numerar, zonă depozitare și zonă pompe

  NU

  4

  4

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitate imagini care permite recunoașterea clienților și numere înmatriculare autovehicule

  NU

  4

  4

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  NU

  2

  2

  2,11,2

  Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare

  NU

  2

  2

  2C

  PAZA

  10

  100,00%

  10

  2.12

  măsuri asigurate cu personal uman

  2,12,1

  Pază

  Fără pază

  3

  3

  2,12,2

  Intervenție prin personal specializat

  NU

  3

  3

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  4

  4

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  mare peste 50000 EUR

  2,5

  2,5

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  mare peste 30000 EUR / zi

  1,5

  1,5

  3,1,3

  Număr salariați

  1

  1,5

  1,5

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru de securitate

  proceduri inexistente

  2,5

  2,5

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  Frecvente

  1

  1

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  1

  1

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  10

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  -10

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI SI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI

  4.1.1

  4.1.2

  4.1.3.

  4.1.4

  4.1.5

  4.1.6

  4.1.7

  4.1.8

  4.1.9

  4.1.10

  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

  -

  O

  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1

  4.2.2

  4.2.3

  4.2.4

  4.2.5

  4.2.6

  4.2.7

  4.2.8

  4.2.9

  4.2.10

  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ

  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ

  REPREZENTANT LEGAL

  SPECIALIST/EXPERT

  GRILA DE PONDERARE STAȚII CARBURANȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

  Procent de risc asociat

  Caracteristici posibile

  Variabile

  100

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  1,1

  Caracterizare geografică

  75

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie

  50

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută

  100

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  1,2

  Caracteristici zonale

  75

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie

  50

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută

  100

  Posibilitate de disimulare/fugă rapidă

  1,3

  Accesibilitate

  75

  Posibilitate de disimulare/fugă medie

  50

  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie

  25

  Incinte centre comerciale

  1,4

  Vecinătăți

  50

  Unități bancare

  50

  Spatii comerciale cu pază

  75

  Spatii comerciale fără pază

  50

  Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine

  75

  Rezidente

  100

  Izolată

  50

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  75

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu

  100

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  25

  Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  50

  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice

  100

  Suprafețe vitrate necertificate

  25

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată

  2,1,2

  Tâmplărie

  50

  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice

  100

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  50

  Hol de intrare cu ușile interblocate

  2,1,3

  Acces clienți

  75

  Uși automate

  100

  Ușa simplă

  40

  Beton

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  60

  Zidărie groasă (min. 150 mm)

  100

  Alte materiale de construcție

  50

  Există și este afișată semnalistică privind lipsa cheilor de la seif

  2,2,1

  Afișare semnalistică

  100

  Lipsă afișare semnalistică

  25

  Ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale

  2,2,2

  Relație operator-client unitate cu program permanent

  75

  Ghișeu amenajat și necertificat

  100

  Fără ghișeu

  25

  Seif de depozitare fără deschiderea ușii, certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  50

  Seif certificat amplasat în zonă de depozitare

  75

  Seif certificat amplasat în spațiul comun

  100

  Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun

  100

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  40

  În afara programului de lucru cu publicul

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  50

  Prin zone inaccesibile clienților

  100

  Prin zona accesibilă clienților

  25

  Transfer în afara orelor de program cu publicul

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  50

  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

  75

  Ușă de acces inaccesibilă clienților

  100

  Ușa de acces destinată clienților

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,6,1

  Amplasare

  0

  Unitate fără procesare numerar

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  100

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  50

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  75

  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual

  100

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  50

  DA

  2,9,1

  Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,2

  Posibilitatea semnalizării stării de pericol

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  100

  NU

  50

  DA

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,1

  Supraveghere video zonă clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  100

  NU

  50

  DA

  2,10,3

  Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,1

  Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior

  100

  NU

  50

  DA

  2,11,2

  Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată

  100

  NU

  25

  Permanentă

  2,12,1

  Pază

  75

  Temporară

  100

  Fără pază

  50

  DA

  2,12,2

  Intervenție

  100

  NU

  50

  efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază

  2,12,3

  Transporturi valori

  75

  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire

  50

  transferate în același imobil/complex

  100

  neorganizat

  25

  mic < 10000 EUR

  3,1,1

  Depozitare numerar

  50

  mediu intre 10000 și 50000 EUR

  100

  mare peste 50000 EUR

  25

  mic < 10000 EUR/zi

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  50

  mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi

  100

  mare peste 30000 EUR / zi

  100

  1

  3,1,3

  Număr salariați

  75

  2

  25

  > 3

  50

  proceduri existente și însușite de personal

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru

  75

  proceduri existente

  100

  proceduri inexistente

  100

  Frecvențe

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  75

  Fluctuații de tensiune

  50

  Accidentale

  10

  UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații

  100

  Frecvențe

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  50

  Rare

  O

  Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,1

  Elemente cu efect pozitiv (+ risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  100

  Impact major (9,10, > 10)

  4,2

  Elemente cu efect negativ (- risc)

  75

  Impact semnificativ (7,8)

  50

  Impact mediu (5,6)

  25

  Impact redus (3,4)

  10

  Impact minim (1,2)

  0

  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului


  Anexa nr. 7

  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
  SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 500 MP

  DENUMIRE UNITATE


  DENUMIRE OBIECTIV


  ADRESA OBIECTIV


  OBIECTE DE ACTIVITATE


  CRITERII

  ELEMENTE DE EVALUARE

  Variabile

  Punctaj ponderat

  Procentaj ponderat

  Punctaj asociat

  1

  CRITERII SPECIFICE

  25

  100,00%

  25

  CARACTERISTICI UNITATE

  1,1

  Criminalitate caracteristică zonală

  Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,2

  Criminalitate caracteristică locală

  Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată

  5

  5

  1,3

  Accesibilitate

  Posibilitate de disimulare/fugă rapida

  5

  5

  1,4

  Vecinătăți

  Izolata

  5

  5

  1,5

  Caracteristici locale exterioare

  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus

  5

  5

  2

  CRITERII DE SECURITATE

  65

  100,00%

  65

  2A

  PROTECTIE MECANO-FIZICĂ

  25

  100,00%

  25

  2,1

  zona de acces și zona perimetrală

  2,1,1

  Protecție suprafețe vitrate

  Suprafețe vitrate necertificate

  1

  1

  2,1,2

  Tâmplărie

  Uși și ferestre din elemente constructive certificate

  1

  1

  2,1,3

  Acces clienți

  Ușa simpla

  1

  1

  2,1,4

  Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie

  Alte materiale de construcție

  2

  2

  2,2

  zona de tranzacționare

  2,2,7

  Compartiment operator

  În sistem deschis

  2

  2

  2,2,2

  Dotare ghișeu de lucru cu clienții

  Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de d

  3

  3

  2,3

  zona de depozitare

  2,3,1

  Amplasare și dotare

  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

  3

  3

  2,4

  zona de expunere

  2,4,1

  Protecție bunuri expuse pentru comercializare

  Suprafețe vitrate necertificate semideschise

  2

  2

  2,5

  zona de transferuri

  2,5,1

  Trasee de transport intern numerar

  Prin zona accesibilă clienților

  3

  3

  2,5,2

  Puncte de transfer către exterior

  Ușa de acces destinată clienților

  3

  3

  2,6

  zona de procesare

  2,6,1

  Amplasare

  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate

  2

  2

  2,7

  zona echipamente de securitate

  2,7,1

  Amplasare echipamente

  În incapere/spațiu cu alta destinație

  2

  2

  2,8

  zona de tranzacții cu automate bancare

  Nu este cazul

  -

  -

  -

  2B

  SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

  30

  100,00%

  30

  2,9

  subsistem de detecție a efracției

  2,9,1

  Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, expunere și depozitare

  NU

  4

  4

  2,9,2

  Posibilitate semnalizare stare de pericol personal

  NU

  4

  4

  2,9,3

  Semnalizare forțare seif

  NU

  3

  3

  2,9,4

  Conectare la dispecerat

  NU

  3

  3

  2.10

  subsistem TVCI

  2,10,1

  Supraveghere video zone acces clienți, tranzacționare, depozitare, procesare și transfer

  NU

  4

  4

  2,10,2

  Stocare imagini video pentru 20 zile

  NU

  2

  2

  2,10,3

  Calitate imagini care permite recunoașterea clienților

  NU

  3

  3

  2.11

  subsistem control acces

  2,11,1

  Acces controlat în zonele de depozitare și de acces

  NU

  4

  4

  2,11,2

  Acces controlat zonă transfer valori

  NU

  3

  3

  2C

  PAZĂ

  10

  100,00%

  10

  2.12

  măsuri asigurate cu personal uman

  2,12,1

  Pază

  Fără paza

  3

  3

  2,12,2

  Intervenție prin personal specializat

  NU

  3

  3

  2,12,3

  Transporturi valori

  neorganizat

  4

  4

  3

  CRITERII FUNCȚIONALE

  10

  100,00%

  10

  3,1,1

  Depozitare numerar (noaptea)

  mare peste 50000 EUR

  2,5

  2,5

  3,1,2

  Nivel operațiuni cash

  mare peste 30000 EUR / zi

  1,5

  1,5

  3,1,3

  Număr salariați

  1

  1,5

  1,5

  3,1,4

  Existența procedurilor de lucru

  proceduri inexistente

  2,5

  2,5

  3,1,5

  Întreruperi alimentare EE

  Frecvente

  1

  1

  3,1,6

  Întreruperi comunicații

  Frecvente

  1

  1

  4

  ALTE CRITERII

  0

  0

  4,1

  Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  10

  10

  4,2

  Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

  Impact major (9,10, > 10)

  -10

  -10

  PUNCTAJ TOTAL

  100

  100,00%

  100

  Admisibilitate

  CONCLUZIE

  NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

  DETALII ALTE CRITERII

  Elemente de evaluare nenominalizate

  Comentarii evaluator

  Punctaj

  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI

  4.1.1

  4.1.2

  4.1.3.

  4.1.4

  4.1.5

  4.1.6

  4.1.7

  4.1.8

  4.1.9

  4.1.10

  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

  -

  0

  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

  4.2.1

  4.2.2

  4.2.3

  4.2.4

  4.2.5

  4.2.6

  4.2.7

  4.2.8

  4.2.9

  4.2.10

  DATA ELABORĂRII

  EVALUATOR

  DENUMIRE/NUME și PRENUME

  ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ