HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 30 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 1 aprilie 2004.
  Nr. 493.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 01/04/2004


  Anexa 2

  METODOLOGIE 01/04/2004