ORDIN nr. 710 din 5 iulie 1995 (*actualizat*)
pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995
(actualizat până la data 10 ianuarie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 8 august 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1410/C din 6 septembrie 1996; ORDINUL nr. 2.503/C din 15 octombrie 2002; ORDINUL nr. 1.758/C din 30 iunie 2004; ORDINUL nr. 2.198/C din 5 octombrie 2006; ORDINUL nr. 2.308/C din 10 octombrie 2006; ORDINUL nr. 655 din 7 martie 2007; ORDINUL nr. 1.850 din 23 iulie 2007; ORDINUL nr. 2.302/C din 12 septembrie 2007; ORDINUL nr. 2.730/C din 22 octombrie 2008; ORDINUL nr. 962/C din 17 martie 2009; ORDINUL nr. 2.910/C din 23 octombrie 2009; ORDINUL nr. 2.923 din 9 decembrie 2010; ORDINUL nr. 2.922/C din 9 decembrie 2010.
  Ministrul justiţiei,
  în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei,
  având în vedere dispozitiile art. 107 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se adopta Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995, cuprinsa în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Directiile de specialitate din Ministerul Justiţiei şi presedintii curtilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecatoriilor, precum şi notariatele de stat care se desfiinteaza vor lua măsuri de executare a dispoziţiilor prevăzute în regulament.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României.
  Ministrul justiţiei,
  Gavril Iosif Chiuzbaian


  Anexă

  REGULAMENT 05/07/1995