DECRET nr. 5 din 18 ianuarie 1988
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior din domeniile agriculturii, industriei alimentare şi contractării şi achiziţionării produselor agricole
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 23 ianuarie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret se înfiinţează:
  a) Întreprinderea de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi în subordinea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole;
  b) Întreprinderea de comerţ exterior "Romagrimex", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi în subordinea Ministerului Agriculturii.
  Întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport" şi "Romagrimex" se înfiinţează prin divizarea Întreprinderii de comerţ exterior "Fructexport-Romagrimex", care se desfiinţează, precum şi prin preluarea de către Întreprinderea de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport" a activităţii Întreprinderii de comerţ exterior "Agroexport", care se desfiinţează.
  Activitatea de comerţ exterior privind conservele de legume şi fructe, vinurile şi alte băuturi de la Întreprinderea de comerţ exterior "Fructexport Romagrimex", precum şi cea de oleaginoase pentru prelucrare de la Întreprinderea de comerţ exterior "Agroexport", trec la Întreprinderea de comerţ exterior "Prodexport".
  Întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", "Romagrimex" şi "Prodexport" au obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport" şi "Romagrimex" funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, cu personalitate juridică, potrivit dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor de structura pentru activitatea de comerţ exterior, aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973.


  Articolul 3

  Întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport" şi "Romagrimex" se organizează pe baza structurilor organizatorice tip aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 136/1984 şi se încadrează în gradul special de organizare.


  Articolul 4

  Numărul maxim de posturi pentru personalul de specialitate, de administraţie şi de deservire generală din întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", "Romagrimex" şi "Prodexport", precum şi norma valorică pe un post-an, sînt prevăzute în anexa nr. 2*).


  Articolul 5

  Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 ianuarie 1988, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari şi valutari şi contractele încheiate, trec de la întreprinderile care se desfiinţează la întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", "Romagrimex" şi "Prodexport", pe bază de protocol.
  Personalul care trece de la întreprinderile care se desfiinţează la întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", "Romagrimex" şi "Prodexport" se considera transferat în interesul serviciului.


  Articolul 6

  Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973.


  Articolul 7

  Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică, pe o perioadă de 6 luni de la data prezentului decret, posturilor din întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", "Romagrimex" şi "Prodexport", precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.


  Articolul 8

  Întreprinderile de comerţ exterior "Fructexport-Agroexport", şi "Romagrimex" se doteaza cu câte un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu, completindu-se în mod corespunzător anexa nr. 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.


  Articolul 9

  Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale pe anul 1988.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi nr. 14 la Decretul Consiliului de Stat nr. 165/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării întreprinderilor de comerţ exterior se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România

  Anexa 1

      I. MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR
         ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
    Denumirea si sediul intreprinderii   Subordonarea intreprinderii principale de produseObiectul de activitate pe grupe
        Export    
    "FRUCTEXPORT- AGROEXPORT" Bucuresti-Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale Ministerul Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole-legume si fructe proaspete,struguri,cartofi, flori, plante medicinale si seminte aromate;
    -fructe si legume deshidratate;
    -sucuri din fructe si magiun;
    -cereale, oleaginoase,leguminoase, plante tehnice,faina,fainuri proteice. Cooperare si schimburi de:
          -fainuri proteice si cereale furajere.
             
        Export    
    "ROMAGRIMEX" Bucuresti-Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale-seminte si material saditor;
    -animale de rasa, pasari si material biologic de reproductie, precum si liniile consangvinizate ale acestora;
      -Ministerul Agriculturii-material biologic pentru producerea de seruri si vaccinuri in scopuri de reproductie si zoologice;
             
          -medicamente si produse medicamentoase de uz veterinar;
          -impletituri diferite.
             
            Cooperare si schimburi de:
          -animale, pasari si material biologic de reproductie;
          -material biologic pentru producerea de seruri si vaccinuri in scopuri de reproductie si zoologice;
          -seminte si material saditor;
          -medicamente si substante medicamentoase de uz veterinar,biostimulatori;
          -cooperare economica internationala in domeniul agriculturii.
             
        Export    
    PRODEXPORT carne, Bucuresti-Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale Ministerul Industriei Alimentare-conserve si preparate din carne de pasare si grasimi tehnice;
    -carne de bovine, ovine,porcine si cabaline si subproduse animaliere;
    -oua si subproduse din oua;
          -peste si preparate din peste, raci, broaste, paste fainoase;
          -vanat;
          -zahar si produse zaharoase;
          -tutun, tigari;
          -lactate si derivate din lapte;
          -uleiuri comestibile si tehnic vegetale;
          -oleaginoase prelucrate;
          -conserve de legume, fructe si ciuperci, bulion concentrat si suc de tomate;
          -sucuri concentrate din fructe;
          -ape minerale;
          -vinuri naturale si speciale, varsate si imbuteliate, coniac, vermut, sampanie, rachiuri naturale din vin si fructe, distilate din vin, lichioruri, bere, amidon, glucoza, spirt, must concentrat.
            Cooperare si schimburi de:
          -zahar, melasa, uleiuri comestibile,soia boabe pentru prelucrare;
          -concentrate pentru bauturi racoritoare;
          -alte produse din sectorul industriei alimentare;
          -cooperare economica internationala in domeniul industriei alimentare.

  ------------