HOTĂRÂRE nr. 281 din 10 septembrie 2022pentru modificarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 6 februarie 2023
  În temeiul art. 63 alin. (1) lit. e) și al art. 65 lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege),
  ținând cont de Hotărârea Congresului avocaților nr. 4/17-18 iunie 2022 privind mandatarea Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,
  având în vedere necesitatea corelării textului art. 31 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut), cu noua numerotare a articolelor din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la ultima republicare art. 25 devenind art. 24,
  observând că se impune modificarea prevederilor în vigoare ale art. 51 alin. (3) din Statut („Consiliul baroului decide în toate cazurile după ascultarea avocatului în cauză.“) pentru următoarele motive:– în practică, aceste prevederi conduc la imposibilitatea luării deciziilor ca urmare a neprezentării avocatului convocat, astfel că se impune instituirea obligativității convocării în vederea ascultării cu ocazia suspendării din profesie, nu a ascultării efective;– ascultarea avocatului în cazul prevăzut la art. 49 lit. c) din Statut (suspendarea avocatului care înregistrează restanțe la plata taxelor și contribuțiilor mai mari de 3 luni) este contrară art. 55 alin. (2) lit. n) din Lege, având în vedere că acesta prevede numai avertizarea acestuia despre neplată;– ascultarea avocatului în cazul prevăzut la art. 49 lit. d) din Statut (suspendarea la cererea avocatului) este inutilă și nu face decât să încarce ședințele Consiliului Baroului,
  Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședința din 9-10 septembrie 2022, hotărăște:

  Articolul I

  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31
  (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizia de trecere în tabloul avocaților incompatibili fără ascultarea avocatului.
  2. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Consiliul baroului decide în cazurile prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) după convocarea avocatului în cauză în vederea ascultării acestuia. Lipsa nejustificată a avocatului la data indicată în convocare nu împiedică luarea măsurii.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaților.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică membrilor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și barourilor.


  Articolul IV

  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România,
  Traian-Cornel Briciu

  București, 10 septembrie 2022.
  Nr. 281.
  -----