DECIZIE nr. 721 din 26 august 2003
pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003  Având în vedere art. 37 alin. (2) şi art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea nr. 35 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale,
  în temeiul dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se aprobă Standardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia naţionala de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile judeţene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 3

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Eugeniu Turlea
  Bucureşti, 26 august 2003.
  Nr. 721.


  Anexa
  STANDARDE
  pentru acreditarea cabinetelor medicale
  I. Standarde referitoare la organizare
  1. Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de direcţia de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare.
  2. Cabinetul medical este organizat în specialitatile sau/şi competentele medicului titular ori asociaţilor în cazul formelor asociative, conform reglementărilor legale în vigoare.
  3. Cabinetul medical are autorizaţie sanitară de funcţionare în vigoare, conform legii.
  4. Cabinetul medical are un regulament de organizare şi funcţionare, de care întregul personal a luat cunoştinţa în scris.
  II. Standarde referitoare la resursele fizice
  5. Cabinetul medical are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.
  6. Materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat.
  7. La sediul cabinetului medical exista cel puţin un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel.
  III. Standarde referitoare la resursele umane
  8. Medicii, asistenţii medicali, tehnicienii dentari şi tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au autorizaţie de libera practica valabilă, conform prevederilor legale.
  9. Medicii angajaţi, asistenţii medicali, tehnicienii dentari şi tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au contracte de muncă legale.
  10. Medicii care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.
  11. Asistenţii medicali, tehnicienii dentari şi tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.
  12. Toate persoanele care lucrează în cabinetul medical au fise de post în care sunt definite atribuţiile acestora, semnate de persoana în cauza şi aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.
  13. Exista un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează să respecte independenta profesională a medicilor şi dreptul de decizie al acestora.
  14. Medicii au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.
  15. Asistenţii medicali, tehnicienii dentari şi tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.
  16. Medicii şi asistentele medicale care lucrează în cabinetul medical au un program de lucru organizat conform reglementărilor legale în vigoare, la care se face referire expresă pe programul afişat.
  17. Pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical lucrează un medic titular sau un medic angajat legal, precum şi alte persoane angajate legal.
  18. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care sunt scrise numele şi calificarea respectivei persoane.
  IV. Standarde functionale generale
  19. În incinta cabinetului medical nu se afla vectori animali ai bolilor infectioase şi plante cu potenţial alergic.
  20. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afişat, vizibil din exterior şi care este respectat.
  21. Atât la intrarea, cat şi în interiorul cabinetului medical nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru pacienti, cat şi pentru personal.
  22. Cabinetul medical respecta prevederile legale (contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia) în vigoare, referitoare la acordarea serviciilor medicale şi de îngrijire.
  23. Cabinetul medical acorda servicii în mod nediscriminatoriu.
  24. Cabinetul medical foloseşte pentru manevre care implica soluţii de continuitate materiale sanitare sterile de unica folosinţă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.
  V. Standarde referitoare la managementul informatiei
  25. Cabinetul medical are evidenta consultatiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite, în cabinet sau la domiciliu, astfel încât să fie identificabili pacientul şi persoana care a oferit serviciul, precum şi momentul când s-a furnizat serviciul.
  26. Cabinetul medical are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menţionează că întregul personal este obligat sa păstreze confidenţialitatea faţă de terţi (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare şi serviciile furnizate fiecărui pacient.
  27. Cabinetul medical a luat măsuri pentru protecţia informatiei şi a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate.
  VI. Standarde referitoare la asiguraţi
  28. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate.
  29. Cabinetul medical are afişat la loc vizibil un document care conţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat, în privinta acordării serviciilor medicale şi de îngrijire.
  -------------