ORDIN nr. 91 din 20 iulie 2022pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 iulie 2022
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 2 alineatul (1), după punctul 37 se introduc trei noi puncte, punctele 38-40, cu următorul cuprins: 38. Ziua Direcției de Investigații Criminale în data de 1 februarie39. Ziua Agenției Naționale Antidrog în data de 27 decembrie40. Ziua Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Căpitan Puică Nicolae» al Județului Argeș în data de 1 decembrie


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 20 iulie 2022.
  Nr. 91.
  -----