ORDIN nr. 1.481 din 17 noiembrie 2008
privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 9 decembrie 2008  În temeiul art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Programul "Patinoare artificiale", program de interes public şi social, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Finanţarea Programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 17 noiembrie 2008.
  Nr. 1.481.


  Anexa
  PROGRAMUL "PATINOARE ARTIFICIALE"
  1. Programul "Patinoare artificiale", denumit în continuare Program, constă în construcţia de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
  2. În cadrul Programului vor fi promovate 3 tipuri de patinoare artificiale, după cum urmează:
  ● patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional şi cu un număr minim de 5.000 de locuri;
  ● patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult 3.500 de locuri;
  ● patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.
  3. Beneficiarii Programului vor fi autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
  4. În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sinteză a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate şi o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
  5. Lista-sinteză aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare artificiale şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
  6. Obiectivele de investiţii vor fi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi, după caz, în Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe.
  7. Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare.
  ------------