HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 noiembrie 1997
privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 2 decembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a bunurilor devenite proprietate de stat, în temeiul Sentinţei penale definitive nr. 1/1989 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, prin care s-a dispus confiscarea totală a averii condamnaţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi aflate în custodia acestei regii, potrivit inventarului şi evaluării efectuate în perioada 11 februarie - 10 iunie 1992.
  În scopul arătat la alin. 1, bunurile confiscate vor fi supuse inventarierii şi evaluării actuale. Evaluarea se va efectua de o comisie compusa din câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Oficiului Concurentei, Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi un expert în evaluări - persoana fizica sau persoana juridică - selecţionat prin concurs.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea bunurilor care trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se va face pe baza procesului-verbal întocmit de executorii judecătoreşti de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti şi subscris de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 3

  Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, prin organele de specialitate, şi Oficiul Concurentei vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ionut Costea,
  secretar de stat
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului
  şi a Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  -----------------