ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013
  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism,
  președintele Autorității Naționale pentru Turism emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 și 182 bis din 15 martie 2011.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele
  Autorității Naționale pentru Turism,
  Răzvan Filipescu

  București, 10 iunie 2013.
  Nr. 65.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire
  turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și
  brevetelor de turism