HOTĂRÂRE nr. 817 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și transmiterea acestora integral sau parțial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 și art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul MF 36007 și a imobilului MF 36008, potrivit anexei nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt.(2) Transmiterea imobilelor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, se face în scopul extinderii și modernizării pieței municipale Caracal. (3) Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin. (1) nu se finalizează obiectivul de investiții prevăzut la alin. (2), imobilele transmise revin, în condițiile legii, în domeniul public al statului.(4) Monitorizarea realizării obiectivului de investiții prevăzut la alin. (2) în termenul prevăzut la alin. (3) va fi efectuată de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  București, 23 iunie 2022.
  Nr. 817.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt (CUI 4286542),
  din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru care se actualizează valoarea de inventar

  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumireaAdresa bunului imobilDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  360078.29.08Clădire administrativăJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu nr. 16
  Suprafață construită = 320 mp;
  Suprafață desfășurată = 640 mp;
  Regim de înălțime = P + 1;
  Suprafață teren = 2.067 mp;
  CF = 53933 Caracal
  1.959.535
  360088.28.10Magazie din lemnJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu nr. 16
  Suprafață construită = 202 mp;
  Suprafață desfășurată = 202 mp;
  Regim de înălțime = P;
  CF = 53933 Caracal
  78.041


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea
  Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt (CUI 4286542),
  din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt

  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobilului care se transmiteAdresa bunului imobilPersoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  36007 (parțial)8.29.08Teren intravilanJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu nr. 16Municipiul Caracal CUI 4395175Suprafață teren = 1.367 mp CF = 53933 Caracal672.537
  360088.28.10Magazie din lemnJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu nr. 16Municipiul Caracal CUI 4395175
  Suprafață construită = 202 mp; Suprafață desfășurată = 202 mp; Regim de înălțime = P;
  CF = 53933 Caracal
  78.041

  ----