HOTĂRÂRE nr. 559 din 9 octombrie 1993
privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iaşi din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 26 octombrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Cercetări Biologice Iaşi trece din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.


  Articolul 2

  Institutul de Cercetări Biologice Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri realizate pe bază de contracte de cercetare.


  Articolul 3

  Obiectul de activitate şi structura organizatorică a Institutului de Cercetări Biologice Iaşi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 809/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.


  Articolul 4

  Personalul Institutului de Cercetări Biologice Iaşi este salarizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 809/1992 privind organizarea şi funcţionarea ministerului Cercetării şi Tehnologiei cu poziţia "Institutul de Cercetări Biologice Iaşi" şi se elimina pct. 13 al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministerul cercetării şi tehnologiei,
  Doru Dumitru Palade
  Ministerul învăţământului,
  Liviu Maior
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ────────────────