DECRET nr. 307 din 4 august 1953
privind reglementarea executării silite a hotărîrilor judecătoreşti prin decontare bancară
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 29 august 1953
  Articolul 1

  Hotărîrile judecătoreşti executorii intervenite în litigiile dintre unităţile din sectorul socialist, în cazul cînd obliga la plata unor sume de bani, vor fi executate prin decontare, fără ca să fie necesară acceptarea plăţii de către debitor.


  Articolul 2

  Banca de Stat a Republicii Populare Române şi instituţiile de credit sînt obligate să efectueze în timp util decontările decurgind din hotărîrile executorii care li se vor prezenta, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la decontarea şi urmărirea conturilor bancare.


  Articolul 3

  Unitatea creditoare va introduce cererea de executare prin decontare, la Banca de Stat a Republicii Populare Române sau la alte instituţii de credit, după caz, aratind suma ce urmează a fi plătită, felul creanţei, numărul şi felul contului urmărit, depunind odată cu cererea şi titlul executor.


  Articolul 4

  Banca de Stat a Republicii Populare Române sau instituţia de credit la care a fost depusa cererea, potrivit art. 3, va înştiinţa unitatea creditoare în termen de cel mult 7 zile despre efectuarea decontării, ori dacă aceasta a fost efectuată numai în parte sau nu a fost executată de loc din cauza lipsei de disponibil în contul urmărit.


  Articolul 5

  În cazul în care decontarea nu a fost efectuată sau efectuarea ei a fost posibila numai în parte, unitatea creditoare poate:
  a) sa continue executarea prin decontare de îndată ce aceasta va deveni posibila, sau
  b) sa ridice titlul executor depus şi sa continue urmărirea silită a unităţii debitoare, prin mijloace prevăzute în Codul de procedură civilă.


  Articolul 6

  Cheltuielile în legătură cu efectuarea urmăririi vor fi suportate de unitatea debitoare şi acoperite din contul acesteia.
  -----------------