DECIZIE nr. 163 din 19 martie 2013
privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013  În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, denumit în continuare Comitet.
  (2) Comitetul este condus de ministrul delegat pentru buget, care are calitatea de preşedinte.
  (3) Din Comitet fac parte reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale.
  (4) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin ordine ale conducătorilor ministerelor prevăzute la alin. (3), vor fi desemnaţi secretarii de stat care fac parte din Comitet.


  Articolul 2

  (1) Comitetul are ca obiectiv eficientizarea măsurilor de asistenţă socială acordate persoanelor cu dizabilităţi.
  (2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuţii specifice:
  a) analizarea legislaţiei specifice în domeniul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi;
  b) identificarea punctelor critice, a paralelismelor legislative în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi propunerea de măsuri de eliminare a acestora.


  Articolul 3

  Preşedintele Comitetului va prezenta în şedinţele Guvernului informări periodice privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.


  Articolul 4

  Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de un număr de 4 experţi, câte unul din partea fiecărui minister al cărui reprezentant face parte din Comitet.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Bucureşti, 19 martie 2013.
  Nr. 163.
  -------