ORDIN nr. 89 din 27 iulie 2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2004
  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, aprobată și modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității naționale pentru Protecția Copilului și Adopție,
  secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

  Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția de stat al Autorității Naționale,
  Gabriela Coman

  București, 27 iulie 2004.
  Nr. 89.

  ANEXĂ

  STANDARDE MINIME OBLIGATORII
  privind Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat