ORDIN nr. 1.044 din 12 septembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. V.V.V. 3.603 din 9 septembrie 2016,
  în baza prevederilor art. 40 alin. (1) lit. x^1), alin. (1^1) şi (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 12 septembrie 2016.
  Nr. 1.044.

  Anexă

  METODOLOGIE 12/09/2016