ORDIN nr. 787 din 12 mai 2020privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 15 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.234 din 12 mai 2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 866 din 24 martie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.339 din 1 aprilie 2020,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, articolul 22 se modifică după cum urmează:

  Articolul 22

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Spitalului «Sf. Constantin» Brașov are următoarea componență:– membri titulari:
  a) asist. univ. dr. Florin Leașu;
  b) psihiatru dr. Titus Szasz;
  c) dr. Mihail Dăncescu;
  – membri suplinitori:
  a) prof. dr. Liliana Rogozea;
  b) psiholog Anca Fuiorea;
  c) dr. Lucian Oncescu.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 12 mai 2020.
  Nr. 787.
  -----