LEGE nr. 125 din 5 mai 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 mai 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  După articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 18^1
  (1) Perioada în care o persoană fizică autorizată desfășoară activități economice în temeiul prezentei ordonanțe de urgență constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;
  b) este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii.
  (2) Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 5 mai 2022.
  Nr. 125.
  ----