ORDIN nr. 1.190 din 2 noiembrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Bucureşti, 2 noiembrie 2006.
  Nr. 1.190.


  Anexă

  REGULAMENT 02/11/2006