HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 21 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 12 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1, şi structura organizatorică a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzută în anexa nr. 2.
  (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Litera B "Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se completează cu poziţia nr. 3 cu următorul cuprins:
  "3. Administraţia Fondului pentru Mediu."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Aurel Constantin Ilie
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu


  Anexa 1

  REGULAMENT 21/11/2001