HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
  (2) Pe aceeaşi dată Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobritoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Constantin Dascalu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 4 octombrie 2006.
  Nr. 1.391.


  Anexa 1

  REGULAMENT 04/10/2006


  Anexa 2

  NOTA (CTCE)
  Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt cuprinse în ANEXA din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 876 din 26.10.2006, pag. 32 - 80 (a se vedea imaginile asociate actului).
  ---------------