HOTĂRÎREA nr. 311 din 27 aprilie 1991
privind aplicarea unor restrictii temporare în domeniul vamal
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 30 aprilie 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 41 din 17 ianuarie 1991, precum şi cele ale art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1046 din 28 septembrie 1990 îşi prelungesc valabilitatea pînă la 31 decembrie 1991.


  Articolul 2

  Pe perioada 1 mai 1991 - 31 decembrie 1991 se suspenda aplicarea pct. 13 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 14 iunie 1990.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  ----------