ORDIN nr. 238 din 7 aprilie 2008
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 238 din 7 aprilie 2008
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 282 din 14 aprilie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul I

  Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii din economie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Vergil Voineagu


  Anexa
  LISTA OCUPAŢIILOR
  ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
    1.Operator portuar stivatorcodul- 413338
    2.Operator portuar expeditorcodul- 413339
    3.Operator portuar dispecer/planificatorcodul- 413340
    4.Dochercodul- 835001
    5.Docher armator se modifică în docher amaratorcodul- 835004
    6.Operator textile se modifică în operator textile neţesutecodul- 826907
    7.Proiectant sisteme de securitatecodul- 214319
    8.Inginer sisteme de securitatecodul- 214438
    9.Director departament securitatecodul- 123608
    10.Inginer iluminarecodul- 214440
    11.Psihologcodul- 244511
    12.Psihopedagogcodul- 244512

  Se modifică codul ocupaţiei şef cancelarie din 122953, care devine codul - 121030.
  Se modifică codul ocupaţiei umplutor sifoane, care devine codul - 932011.
  Se înlocuieşte ocupaţia tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţii cu ocupaţia tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces, codul - 313210.
  Ocupaţia laborant determinări fizico-mecanice, codul - 712921, devine laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri.
  Se elimină ocupaţia însoţitor transport valori, codul - 915203.
  Se elimină ocupaţia coordonator în protecţie şi securitate privată, codul - 123904.
  Ocupaţia şef structură de securitate se va înlocui cu şef obiectiv, codul - 123905.
  Ocupaţia manager securitate la incendiu se va înlocui cu manager securitate, codul - 123906.
  Se modifică denumirea ocupaţiei inspector protecţia muncii, codul - 241204, care devine inspector de specialitate protecţia muncii.
  -------