ORDIN nr. 2.009 din 12 februarie 2001 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor
(actualizat până la data de 13 septembrie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010.
  Ministrul culturii şi cultelor,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale art. 77 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,
  emite următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele de acreditare a experţilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu


  Anexă

  NORMA 12/02/2001