HOTĂRÂRE nr. 795 din 23 septembrie 2015
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (6) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

  Elena Mihaela Iagar

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Radu Podgorean,

  secretar de stat

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Sorin Mihai Grindeanu

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  Bucureşti, 23 septembrie 2015.
  Nr. 795.

  Anexa

  STRATEGIE 23/09/2015