ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2003
pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Se aprobă amendarea Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 151/2002, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Departamentul de Comerţ Exterior
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 2.


  Anexă
      1. Titlul va avea următorul conţinut:
                                  PROTOCOLUL Nr. 4
             referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi
          metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european
        instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile
             Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
      2. Anexa II va fi amendata după cum urmează:
      Regula de la poziţia ex 41.14 va fi înlocuită cu:
  "Ex 4114 Piei tabacite şi piei lacuite sau placate; piei metalizate Fabricare din materiale de la poziţiile 4104 la 4106, 41.07, 4112 sau 4113 cu condiţia ca valoarea lor totală sa nu depăşească 50% din preţul de uzina al produsului"

  -------------