PROCEDURI din 3 septembrie 2021recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021.


  Articolul 1

  Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:
  a) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare;
  b) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare.


  Articolul 2

  Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:
  a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
  b) se respectă indicațiile de utilizare din avizul eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide (CNPB), respectiv eticheta produsului;
  c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;
  d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
  e) este obligatorie existența dozatoarelor pentru soluții hidroalcoolice, iar acestea trebuie să fie la îndemână, în apropierea pacientului (zonei de îngrijiri);
  f) flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu soluție antiseptică este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea;
  g) este interzisă transvazarea în alt flacon;
  h) este interzisă recondiționarea flaconului;
  i) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
  j) sunt interzise amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
  k) sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;
  l) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.


  Articolul 3

  Procedurile pentru igiena mâinilor sunt:
  a) spălare simplă cu apă și săpun;
  b) dezinfecție igienică prin spălare cu săpun dezinfectant;
  c) dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică;
  d) dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical;
  e) dezinfecție chirurgicală prin frecare cu soluție hidroalcoolică.


  Articolul 4
  (1) În vederea asigurării igienei corecte și eficiente a mâinilor personalului medico-sanitar și de îngrijire este interzisă purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau altor bijuterii.(2) Este interzisă în unități medicale purtarea unghiilor lungi, lăcuite sau artificiale.


  Articolul 5

  Indicațiile procedurilor aplicate în funcție de nivelul de risc sunt următoarele:
  Nivelul de riscProceduri aplicateIndicații
  MinimSpălare simplă cu apă și săpun
  - când mâinile sunt vizibil murdare;
  - la începutul și sfârșitul programului de lucru;
  - după utilizarea grupului sanitar;
  - în caz de contact cu produse biologice;
  - în cazul pacienților cu infecție cu Clostridioides difficile
  Intermediar
  Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică (metoda de elecție)
  sau
  Dezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun

  - înainte de contactul cu pacientul;
  - înainte de proceduri aseptice;
  - înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice;
  - după contactul cu pacientul;
  - după contact cu mediul ambiental al pacientului
  Înalt
  Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare cu soluții hidroalcoolice*
  * Aplicarea alcoolului se va face pe mâna uscată.
  sau
  Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun chirurgical (pe bază de povidoniodine sau clorhexidină), urmată de clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril

  - înainte de orice intervenție chirurgicală;
  - înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim invazive)

  Volumul de dezinfectant utilizat va fi conform recomandărilor producătorului.
  Se vor folosi doar produse avizate pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor.

  ----