CAPITOLUL VII din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  Notă
  Conform alin. (1) al art. IV din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția pct. 8.4 și 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018, in întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
  Conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.876 din 2 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 5 septembrie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 1.
  Conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.391 din 29 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 7 noiembrie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul II pe conturile sintetice de gradul III, potrivit prevederilor pct. 1.
  Punctele 7 și 8 ale articolului I din ORDINUL nr. 27 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 prevăd:
  7. Se modifică funcțiunea conturilor contabile de cheltuieli și de venituri din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, după cum urmează:
  7.1. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“:
  a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli;
  b) În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de cheltuieli și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.

  7.2. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“:
  a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri;
  b) În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de venituri și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.

  7.3. Prin excepție de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 „Variația stocurilor“ din grupa 70 „Venituri din activități economice“ și contul contabil 770 „Finanțarea de la buget“ din grupa 77 „Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială“ nu își modifică funcțiunea.

  8. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și a conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor punctelor 4 și 5.  Capitolul VII*) INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR Notă
  Conform pct. 5 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.
  A se vedea, în acest sens, Cap. VI de mai sus.
  Conform pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată de ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014; ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014; ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015; ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018:

  Anexa nr. 2

  Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi
  analitice în scop de raportare a Balanței
  de verificare la Ministerul Finanțelor Publice

  CLASA

  GRUPA

  CONT SINTETIC
  gr. I, gr. II
  și gr. III

  DENUMIRE CONT NOU

  Tip
  cont

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri Clasificație
  și cheltuieli economică
  (capitol, cheltuieli (titlu,
  subcapitol, articol, alineat)
  paragraf)

  1  CONTURI DE CAPITALURI


  10


  CAPITAL, REZERVE, FONDURI  100

  Fondul activelor fixe necorporale

  P


  100 00

  Fondul activelor fixe necorporale

  P


  100 00 00

  Fondul activelor fixe necorporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  101

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al statului

  P


  101 00

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al statului

  P


  101 00 00

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al statului

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  102

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al statului

  P


  102 00

  Eliminat

  P


  102 00 00

  Eliminat

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  102 01

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al statului  102 01 01

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al statului  102 01 02

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  proprietatea privată a
  instituției publice  102 01 03

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al statului -
  reprezentând bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în
  proprietatea privată
  a statului, altele decât active fixe  103

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale

  P


  103 00

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale

  P


  103 00 00

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  104

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al unităților
  administrativ - teritoriale

  P


  104 00

  Eliminat  104 00 00

  Eliminat

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  104 01

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al unităților
  administrativ-teritoriale  104 01 01

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al unităților
  administrativ-teritoriale  104 01 02

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  proprietatea privată a
  instituției publice din
  administrația locală  104 01 03

  Fondul bunurilor care alcătuiesc
  domeniul privat al unităților
  administrativ-teritoriale -
  reprezentând bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în
  proprietatea privată a unităților
  administrativ-teritoriale, altele
  decât active fixe  105

  Rezerve din reevaluare

  P


  105 01

  Rezerve din reevaluarea
  terenurilor și amenajărilor la
  terenuri

  P


  105 01 00

  Rezerve din reevaluarea
  terenurilor și amenajărilor la
  terenuri

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  105 02

  Rezerve din reevaluarea
  construcțiilor

  P


  105 02 00

  Rezerve din reevaluarea
  construcțiilor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  105 03

  Rezerve din reevaluarea
  instalațiilor tehnice,
  mijloacelor de transport,
  animalelor și plantațiilor

  P


  105 03 00

  Rezerve din reevaluarea
  instalațiilor tehnice,
  mijloacelor de transport,
  animalelor și plantațiilor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  105 04

  Rezerve din reevaluarea
  mobilierului, aparaturii
  birotice, echipamentelor de
  protecție a valorilor umane și
  materiale și a altor active fixe
  corporale

  P


  105 04 00

  Rezerve din reevaluarea
  mobilierului, aparaturii
  birotice, echipamentelor de
  protecție a valorilor umane și
  materiale și a altor active fixe
  corporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  105 05

  Rezerve din reevaluarea altor
  active ale statului

  P


  105 05 00

  Rezerve din reevaluarea altor
  active ale statului

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  106

  Diferențe din reevaluare și
  diferențe de curs aferente
  dobânzilor încasate (SAPARD)

  B


  106 00

  Diferențe din reevaluare și
  diferențe de curs aferente
  dobânzilor încasate (SAPARD)

  B


  106 00 00

  Diferențe din reevaluare și
  diferențe de curs aferente
  dobânzilor încasate (SAPARD)

  B

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  11


  REZULTATUL REPORTAT  117

  Rezultatul reportat

  B


  117 00

  Rezultatul reportat

  B


  117 00 00

  Rezultatul reportat

  B

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  12


  REZULTATUL PATRIMONIAL  121

  Rezultatul patrimonial

  B


  121 00

  Rezultatul patrimonial

  B


  121 00 00

  Rezultatul patrimonial

  B

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  13


  FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  132

  Fondul de rezervă al bugetului
  asigurărilor sociale de stat

  P


  132 00

  Fondul de rezervă al bugetului
  asigurărilor sociale de stat

  P


  132 00 00

  Fondul de rezervă al bugetului
  asigurărilor sociale de stat

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  133

  Fondul de rezervă constituit
  conform Legii nr. 95/2006

  P


  133 00

  Fondul de rezervă constituit
  conform Legii nr. 95/2006

  P


  133 00 00

  Fondul de rezervă constituit
  conform Legii nr. 95/2006

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  139

  Eliminat.

  P


  139 01

  Eliminat.

  P


  139 01 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  15


  PROVIZIOANE  151

  Provizioane

  P


  151 01

  Provizioane sub 1 an

  P


  151 01 01

  Provizioane pentru litigii,
  amenzi, penalități, despăgubiri,
  daune și alte datorii incerte
  sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 01 02

  Provizioane pentru garanții
  acordate clienților sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 01 03

  Provizioane pentru litigii din
  drepturi salariale câștigate în
  instanță sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 01 04

  Provizioane pentru garanții ce
  vor fi executate aferente
  împrumuturilor garantate sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 01 08

  Alte provizioane sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 02

  Provizioane peste 1 an  151 02 01

  Provizioane pentru litigii,
  amenzi, penalități, despăgubiri,
  daune și alte datorii incerte
  peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 02 02

  Provizioane pentru garanții
  acordate clienților peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 02 03

  Provizioane pentru litigii din
  drepturi salariale câștigate în
  instanță peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 02 04

  Provizioane pentru garanții ce
  vor fi executate aferente
  împrumuturilor garantate peste 1
  an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  151 02 08

  Alte provizioane peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  16


  ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  - pe termen mediu și lung -  161

  Împrumuturi din emisiunea de
  obligațiuni

  P


  161 01

  Împrumuturi din emisiunea de
  obligațiuni cu termen de
  răscumpărare în exercițiul curent

  P


  161 01 00

  Împrumuturi din emisiunea de
  obligațiuni cu termen de
  răscumpărare în exercițiul curent

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  161 02

  Împrumuturi din emisiunea de
  obligațiuni cu termen de
  răscumpărare în exercițiile
  viitoare

  P


  161 02 00

  Împrumuturi din emisiunea de
  obligațiuni cu termen de
  răscumpărare în exercițiile
  viitoare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  162

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de autoritățile
  administrației publice locale

  P


  162 01

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiul curent

  P


  162 01 00

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiul curent

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  162 02

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiile viitoare

  P


  162 02 00

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiile viitoare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  163

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de autoritățile
  administrației publice locale

  P


  163 01

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiul curent

  P


  163 01 00

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiul curent

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  163 02

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiile viitoare

  P


  163 02 00

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu
  termen de rambursare în
  exercițiile viitoare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  164

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de stat

  P


  164 01

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiul curent

  P


  164 01 00

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiul curent

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  164 02

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare

  P


  164 02 00

  Împrumuturi interne și externe
  contractate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  165

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de stat

  P


  165 01

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiul curent

  P


  165 01 00

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiul curent

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  165 02

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare

  P


  165 02 00

  Împrumuturi interne și externe
  garantate de stat cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitelor bugetare  166 01

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitelor bugetare (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiului curent)

  P


  166 01 01

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului
  asigurărilor sociale de stat din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiului curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 01 02

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului de stat din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiului curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 01 03

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului
  asigurărilor pentru șomaj din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiului curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 01 04

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului Fondului
  național unic de asigurări
  sociale de sănătate din contul
  curent general al trezoreriei
  statului (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiului curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 02

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitelor bugetare (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiilor viitoare)

  P


  166 02 01

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului
  asigurărilor sociale de stat din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiilor viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 02 02

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului de stat din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiilor viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 02 03

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului
  asigurărilor pentru șomaj din
  contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în
  cursul exercițiilor viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  166 02 04

  Sume primite pentru acoperirea
  deficitului bugetului Fondului
  național unic de asigurări
  sociale de sănătate din contul
  curent general al trezoreriei
  statului (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiilor viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate

  P


  167 01

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate cu termen de rambursare
  în exercițiul curent

  P


  167 01 01

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din Fondul
  special de dezvoltare la
  dispoziția Guvernului (cu termen
  de rambursare în exercițiul
  curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 01 02

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din contul
  curent general al trezoreriei
  statului (cu termen de rambursare
  în exercițiul curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 01 03

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din venituri
  din privatizare (cu termen de
  rambursare în exercițiul curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 01 08

  Împrumuturi pe termen lung
  primite rezultate din
  reclasificarea creditelor
  comerciale în împrumuturi (cu
  termen de rambursare în
  exercițiul curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 01 09

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate (cu termen de
  rambursare în exercițiul curent)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 02

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate cu termen de rambursare
  în exercițiile viitoare

  P


  167 02 01

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din Fondul
  special de dezvoltare la
  dispoziția Guvernului (cu termen
  de rambursare în exercițiile
  viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 02 02

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din contul
  curent general al trezoreriei
  statului (cu termen de rambursare
  în exercițiile viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 02 03

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate - primite din venituri
  din privatizare (cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 02 08

  Împrumuturi pe termen lung
  primite rezultate din reclasifi-
  carea creditelor comerciale în
  împrumuturi (cu termen de
  rambursare în exercițiile
  viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  167 02 09

  Alte împrumuturi și datorii
  asimilate (cu termen de rambur-
  sare în exercițiile viitoare)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  și datoriilor asimilate

  P


  168 01

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  din emisiuni de obligațiuni

  P


  168 01 00

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  din emisiuni de obligațiuni

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 02

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe contractate de
  autoritățile administrației
  publice locale

  P


  168 02 00

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe contractate de
  autoritățile administrației
  publice locale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 03

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe garantate de
  autoritățile administrației
  publice locale

  P


  168 03 00

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe garantate de
  autoritățile administrației
  publice locale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 04

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe contractate de
  stat

  P


  168 04 00

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe contractate de
  stat

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 05

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe garantate de
  stat

  P


  168 05 00

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  interne și externe garantate de
  stat

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 07

  Dobânzi aferente altor
  împrumuturi și datorii asimilate

  P


  168 07 01

  Dobânzi aferente altor
  împrumuturi și datorii asimilate
  - primite din Fondul special de
  dezvoltare la dispoziția
  Guvernului

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 07 02

  Dobânzi aferente altor
  împrumuturi și datorii asimilate
  - primite din contul curent
  general al trezoreriei statului

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 07 03

  Dobânzi aferente altor
  împrumuturi și datorii asimilate
  - primite din venituri din
  privatizare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 07 08

  Dobânzi aferente creditelor pe
  termen lung provenite din
  reclasificarea creditelor
  comerciale în împrumuturi

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  168 07 09

  Dobânzi aferente altor
  împrumuturi și datorii asimilate
  - altele

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  169

  Prime privind rambursarea
  obligațiunilor

  A


  169 01

  Prime privind rambursarea
  obligațiunilor (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiului curent)

  A


  169 01 00

  Prime privind rambursarea
  obligațiunilor (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  169 02

  Prime privind rambursarea
  obligațiunilor (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiilor viitoare)

  A


  169 02 00

  Prime privind rambursarea
  obligațiunilor (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul
  exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare


  2

  20


  CONTURI DE ACTIVE FIXE
  ACTIVE FIXE NECORPORALE  203

  Cheltuieli de dezvoltare

  A


  203 00

  Cheltuieli de dezvoltare

  A


  203 00 00

  Cheltuieli de dezvoltare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  205

  Concesiuni, brevete, licențe,
  mărci comerciale, drepturi și
  active similare

  A


  205 00

  Concesiuni, brevete, licențe,
  mărci comerciale, drepturi și
  active similare

  A


  205 00 00

  Concesiuni, brevete, licențe,
  mărci comerciale, drepturi și
  active similare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  206

  Înregistrări ale evenimentelor
  cultural-sportive

  A


  206 00

  Înregistrări ale evenimentelor
  cultural-sportive

  A


  206 00 00

  Înregistrări ale evenimentelor
  cultural-sportive

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  208

  Alte active fixe necorporale

  A


  208 01

  Programe informatice

  A


  208 01 00

  Programe informatice

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  208 02

  Alte active fixe necorporale

  A


  208 02 00

  Alte active fixe necorporale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  21


  ACTIVE FIXE CORPORALE  211

  Terenuri și amenajări la terenuri

  A


  211 01

  Terenuri

  A


  211 01 00

  Terenuri

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  211 02

  Amenajări la terenuri

  A


  211 02 00

  Amenajări la terenuri

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  212

  Construcții

  A


  212 00

  Eliminat.

  A


  212 00 00

  Eliminat.

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  213

  Instalații tehnice, mijloace de
  transport, animale și plantații

  A


  213 01

  Echipamente tehnologice (mașini,
  utilaje și instalații de lucru)

  A


  213 01 00

  Echipamente tehnologice (mașini,
  utilaje și instalații de lucru)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  213 02

  Aparate și instalații de
  măsurare, control și reglare

  A


  213 02 00

  Aparate și instalații de
  măsurare, control și reglare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  213 03

  Mijloace de transport

  A


  213 03 00

  Mijloace de transport

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  213 04

  Animale și plantații

  A


  213 04 00

  Animale și plantații

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  214

  Mobilier, aparatură birotică,
  echipamente de protecție a
  valorilor umane și materiale și
  alte active fixe corporale

  A


  214 00

  Mobilier, aparatură birotică,
  echipamente de protecție a
  valorilor umane și materiale și
  alte active fixe corporale

  A


  214 00 00

  Mobilier, aparatură birotică,
  echipamente de protecție a
  valorilor umane și materiale și
  alte active fixe corporale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  215

  Alte active ale statului

  A


  215 00

  Alte active ale statului

  A


  215 00 00

  Alte active ale statului

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  23


  ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI
  PENTRU ACTIVE FIXE  231

  Active fixe corporale în curs de
  execuție

  A


  231 00

  Active fixe corporale în curs de
  execuție

  A


  231 00 00

  Active fixe corporale în curs de
  execuție

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  232

  Avansuri acordate pentru active
  fixe corporale

  A


  232 00

  Avansuri acordate pentru active
  fixe corporale

  A


  232 00 00

  Avansuri acordate pentru active
  fixe corporale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  233

  Active fixe necorporale în curs
  de execuție

  A


  233 00

  Active fixe necorporale în curs
  de execuție

  A


  233 00 00

  Active fixe necorporale în curs
  de execuție

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  234

  Avansuri acordate pentru active
  fixe necorporale

  A


  234 00

  Avansuri acordate pentru active
  fixe necorporale

  A


  234 00 00

  Avansuri acordate pentru active
  fixe necorporale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  26


  ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)  260

  Titluri de participare

  A


  260 01

  Titluri de participare cotate

  A


  260 01 00

  Titluri de participare cotate

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  260 02

  Titluri de participare necotate

  A


  260 02 00

  Titluri de participare necotate

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  260 03

  Alte participații

  A


  260 03 00

  Alte participații

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  265

  Alte titluri imobilizate

  A


  265 00

  Alte titluri imobilizate

  A


  265 00 00

  Alte titluri imobilizate

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267

  Creanțe imobilizate

  A


  267 01

  Creanțe imobilizate (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiului curent)

  A


  267 01 01

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din Fondul special de
  dezvoltare aflat la dispoziția
  Guvernului (pentru sumele ce
  urmează a fi încasate în cursul
  exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 01 02

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din disponibilitățile
  contului curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 01 03

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din venituri din
  privatizare (pentru sumele ce
  urmează a fi încasate în cursul
  exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 01 04

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din buget (pentru sumele
  ce urmează a fi încasate în
  cursul exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 01 05

  Împrumuturi acordate pe termen
  lung (pentru sumele ce urmează a
  fi încasate în cursul
  exercițiului curent) - altele

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 01 08

  Alte creanțe imobilizate (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiului curent)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02

  Creanțe imobilizate (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare)

  A


  267 02 01

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din Fondul special de
  dezvoltare aflat la dispoziția
  Guvernului (pentru sumele ce
  urmează a fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02 02

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din disponibilitățile
  contului curent general al
  trezoreriei statului (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02 03

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din venituri din
  privatizare (pentru sumele ce
  urmează a fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02 04

  Împrumuturi pe termen lung
  acordate din buget (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02 05

  Împrumuturi acordate pe termen
  lung (pentru sumele ce urmează a
  fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare) - altele

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 02 08

  Alte creanțe imobilizate (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare)

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung

  A


  267 06 01

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung din
  Fondul de dezvoltare la
  dispoziția Guvernului

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06 02

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung din
  contul curent general al
  trezoreriei statului

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06 03

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung din
  venituri din privatizare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06 04

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung din buget

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06 05

  Dobânzi aferente împrumuturilor
  acordate pe termen lung - altele

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  267 06 09

  Dobânzi aferente altor creanțe
  imobilizate

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  269

  Vărsăminte de efectuat pentru
  active financiare

  P


  269 01

  Vărsăminte de efectuat pentru
  active financiare - curente

  P


  269 01 00

  Vărsăminte de efectuat pentru
  active financiare - curente

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  269 02

  Vărsăminte de efectuat pentru
  active financiare - necurente

  P


  269 02 00

  Vărsăminte de efectuat pentru
  active financiare - necurente

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  28


  AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE  280

  Amortizări privind activele fixe
  necorporale

  P


  280 03

  Amortizarea cheltuielilor de
  dezvoltare

  P


  280 03 00

  Amortizarea cheltuielilor de
  dezvoltare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  280 05

  Amortizarea concesiunilor,
  brevetelor, licențelor, mărcilor
  comerciale, drepturilor și
  activelor similare

  P


  280 05 00

  Amortizarea concesiunilor,
  brevetelor, licențelor, mărcilor
  comerciale, drepturilor și
  activelor similare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  280 08

  Amortizarea altor active fixe
  necorporale

  P


  280 08 00

  Amortizarea altor active fixe
  necorporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281

  Amortizări privind activele fixe
  corporale

  P


  281 01

  Amortizarea amenajărilor la
  terenuri

  P


  281 01 00

  Amortizarea amenajărilor la
  terenuri

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02

  Amortizarea construcțiilor

  P


  281 02 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 01

  Amortizarea construcțiilor - drumuri publice

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 02

  Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 03

  Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 0204

  Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 05

  Amortizarea construcțiilor - tunele

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 06

  Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 07

  Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 02 08

  Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 03

  Amortizarea instalațiilor
  tehnice, mijloacelor de
  transport, animalelor și
  plantațiilor

  P


  281 03 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 03 01

  Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 03 02

  Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 03 03

  Amortizarea mijloacelor de transport

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 03 04

  Amortizarea animalelor și plantațiilor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  281 04

  Amortizarea mobilierului,
  aparaturii birotice, echipamen-
  telor de protecție a valorilor
  umane și materiale și a altor
  active fixe corporale

  P


  281 04 00

  Amortizarea mobilierului,
  aparaturii birotice, echipamen-
  telor de protecție a valorilor
  umane și materiale și a altor
  active fixe corporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  29


  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU
  PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR
  FIXE  290

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe necorporale

  P


  290 04

  Ajustări pentru deprecierea
  cheltuielilor de dezvoltare

  P


  290 04 00

  Ajustări pentru deprecierea
  cheltuielilor de dezvoltare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  290 05

  Ajustări pentru deprecierea
  concesiunilor, brevetelor,
  licențelor, mărcilor comerciale,
  drepturilor și activelor similare

  P


  290 05 00

  Ajustări pentru deprecierea
  concesiunilor, brevetelor,
  licențelor, mărcilor comerciale,
  drepturilor și activelor similare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  290 08

  Ajustări pentru deprecierea altor
  active fixe necorporale

  P


  290 08 00

  Ajustări pentru deprecierea altor
  active fixe necorporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe corporale

  P


  291 01

  Ajustări pentru deprecierea
  terenurilor și amenajărilor la
  terenuri

  P


  291 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  terenurilor și amenajărilor la
  terenuri

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor

  P


  291 02 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 01

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - drumuri publice

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 02

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - drumuri industriale
  și agricole

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 03

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - infrastructură
  pentru transport feroviar

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 04

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - poduri, podețe,
  pasarele și viaducte pentru
  transporturi feroviare și
  viaducte; viaducte

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 05

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - tunele

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 06

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - piste pentru
  aeroporturi și platforme de
  staționare pentru avioane și
  autovehicule; construcții
  aeroportuare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 07

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - canale pentru
  navigație

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 02 08

  Ajustări pentru deprecierea
  construcțiilor - alte active fixe
  încadrate în grupa construcții

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 03

  Ajustări pentru deprecierea
  instalațiilor tehnice, mijloace-
  lor de transport, animalelor și
  plantațiilor

  P


  291 03 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 03 01

  Ajustări pentru deprecierea
  echipamentelor tehnologice
  (mașini, utilaje și instalații de lucru)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 03 02

  Ajustări pentru deprecierea
  aparatelor și instalațiilor de
  măsurare, control și reglare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 03 03

  Ajustări pentru deprecierea
  mijloacelor de transport

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 03 04

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor și plantațiilor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  291 04

  Ajustări pentru deprecierea
  mobilierului, aparaturii biroti-
  ce, echipamentului de protecție
  a valorilor umane și materiale și a
  altor active fixe corporale

  P


  291 04 00

  Ajustări pentru deprecierea
  mobilierului, aparaturii biroti-
  ce, echipamentului de
  protecție a valorilor umane și
  materiale și a altor active
  fixe corporale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  293

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe în curs de
  execuție

  P


  293 01

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe necorporale în
  curs de execuție

  P


  293 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe necorporale în
  curs de execuție

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  293 02

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe corporale în curs
  de execuție

  P


  293 02 00

  Ajustări pentru deprecierea
  activelor fixe corporale în curs
  de execuție

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  296

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a activelor financiare

  P


  296 01

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a activelor financiare

  P


  296 01 01

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a acțiunilor cotate

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  296 01 02

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a acțiunilor necotate

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  296 01 03

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a altor participații

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  296 02

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a altor active financiare

  P


  296 02 00

  Ajustări pentru pierderea de
  valoare a altor active financiare

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare


  3  CONTURI DE STOCURI ȘI
  PRODUCȚIE ÎN CURS DE
  EXECUȚIE


  30


  STOCURI DE MATERII ȘI
  MATERIALE  301

  Materii prime

  A


  301 00

  Materii prime

  A


  301 00 00

  Materii prime

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302

  Materiale consumabile

  A


  302 01

  Materiale auxiliare

  A


  302 01 00

  Materiale auxiliare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 02

  Combustibili

  A


  302 02 00

  Combustibili

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 03

  Materiale pentru ambalat

  A


  302 03 00

  Materiale pentru ambalat

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 04

  Piese de schimb

  A


  302 04 00

  Piese de schimb

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 05

  Semințe și materiale
  de plantat

  A


  302 05 00

  Semințe și materiale
  de plantat

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 06

  Furaje

  A


  302 06 00

  Furaje

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 07

  Hrană

  A


  302 07 00

  Hrană

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 08

  Alte materiale consumabile

  A


  302 08 00

  Alte materiale consumabile

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  302 09

  Medicamente și materiale
  sanitare

  A


  302 09 00

  Medicamente și materiale
  sanitare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  303

  Materiale de natura
  obiectelor de inventar

  A


  303 01

  Materiale de natura
  obiectelor de inventar în
  magazie

  A


  303 01 00

  Materiale de natura
  obiectelor de inventar în
  magazie

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  303 02

  Materiale de natura
  obiectelor de
  inventar în folosință

  A


  303 02 00

  Materiale de natura
  obiectelor de
  inventar în folosință

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  304

  Materiale rezervă de stat
  și de
  mobilizare

  A


  304 01

  Materiale rezervă
  de stat

  A


  304 01 00

  Materiale rezervă
  de stat

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  304 02

  Materiale rezervă de
  mobilizare

  A


  304 02 00

  Materiale rezervă de
  mobilizare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  305

  Ambalaje rezervă de stat și
  de
  mobilizare

  A


  305 01

  Ambalaje rezervă de stat

  A


  305 01 00

  Ambalaje rezervă de stat

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  305 02

  Ambalaje rezervă de
  mobilizare

  A


  305 02 00

  Ambalaje rezervă de
  mobilizare

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  307

  Materiale date în
  prelucrare în instituție

  A


  307 00

  Materiale date în
  prelucrare în instituție

  A


  307 00 00

  Materiale date în
  prelucrare în instituție

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  309

  Alte stocuri

  A


  309 00

  Alte stocuri

  A


  309 00 00

  Alte stocuri

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  33


  PRODUCȚIA ÎN CURS DE
  EXECUȚIE  331

  Produse în curs de
  execuție

  A


  331 00

  Produse în curs de
  execuție

  A


  331 00 00

  Produse în curs de
  execuție

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  332

  Lucrări și servicii în
  curs de
  execuție

  A


  332 00

  Lucrări și servicii în
  curs de
  execuție

  A


  332 00 00

  Lucrări și servicii în
  curs de
  execuție

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  34


  PRODUSE  341

  Semifabricate

  A


  341 00

  Semifabricate

  A


  341 00 00

  Semifabricate

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  345

  Produse finite

  A


  345 00

  Produse finite

  A


  345 00 00

  Produse finite

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  346

  Produse reziduale

  A


  346 00

  Produse reziduale

  A


  346 00 00

  Produse reziduale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  347

  Bunuri confiscate sau
  intrate, potrivit legii, în
  proprietatea
  privată a statului

  A


  347 00

  Bunuri confiscate sau
  intrate, potrivit legii, în
  proprietatea
  privată a statului

  A


  347 00 00

  Bunuri confiscate sau
  intrate, potrivit legii, în
  proprietatea
  privată a statului

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  348

  Diferențe de preț la
  produse

  B


  348 00

  Diferențe de preț la
  produse

  B


  348 00 00

  Diferențe de preț la
  produse

  B

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  349

  Bunuri confiscate sau intrate
  potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților
  administrativ - teritoriale

  A


  349 00

  Bunuri confiscate sau intrate
  potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților
  administrativ - teritoriale

  A


  349 00 00

  Bunuri confiscate sau intrate
  potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților
  administrativ - teritoriale

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  35


  STOCURI AFLATE LA TERȚI  351

  Materii și materiale
  aflate la terți

  A


  351 01

  Materii și materiale
  aflate la terți

  A


  351 01 00

  Materii și material
  aflate la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  351 02

  Materiale de natura
  obiectelor de inventar aflate
  la terți

  A


  351 02 00

  Materiale de natura
  obiectelor de inventar aflate
  la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  354

  Produse aflate la terți

  A


  354 01

  Semifabricate aflate
  la terți

  A


  354 01 00

  Semifabricate aflate
  la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  354 05

  Produse finite aflate
  la terți

  A


  354 05 00

  Produse finite aflate
  la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  354 06

  Produse reziduale aflate
  la terți

  A


  354 06 00

  Produse reziduale aflate
  la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  356

  Animale aflate la terți

  A


  356 00

  Animale aflate la terți

  A


  356 00 00

  Animale aflate la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  357

  Mărfuri aflate la terți

  A


  357 00

  Mărfuri aflate la terți

  A


  357 00 00

  Mărfuri aflate la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  358

  Ambalaje aflate la terți

  A


  358 00

  Ambalaje aflate la terți

  A


  358 00 00

  Ambalaje aflate la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  359

  Bunuri în custodie sau în
  consignație la terți

  A


  359 00

  Bunuri în custodie sau în
  consignație la terți

  A


  359 00 00

  Bunuri în custodie sau în
  consignație la terți

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  36


  ANIMALE  361

  Animale și păsări

  A


  361 00

  Animale și păsări

  A


  361 00 00

  Animale și păsări

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  37


  MĂRFURI  371

  Mărfuri

  A


  371 00

  Mărfuri

  A


  371 00 00

  Mărfuri

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  378

  Diferențe de preț la mărfuri
  (adaos comercial)

  P


  378 00

  Diferențe de preț la mărfuri
  (adaos comercial)

  P


  378 00 00

  Diferențe de preț la mărfuri
  (adaos comercial)

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  38


  AMBALAJE  381

  Ambalaje

  A


  381 00

  Ambalaje

  A


  381 00 00

  Ambalaje

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare  39


  AJUSTĂRI PENTRU
  DEPRECIEREA
  STOCURILOR ȘI
  PRODUCȚIEI ÎN CURS
  DE EXECUȚIE  391

  Ajustări pentru deprecierea
  materiilor prime

  P


  391 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materiilor prime

  P


  391 00 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materiilor prime

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  392

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor

  P


  392 01

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor consumabile

  P


  392 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor consumabile

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  392 02

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor de natura obiectelor
  de inventar

  P


  392 02 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor de natura obiectelor
  de inventar

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  392 03

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor rezervă de stat și
  de mobilizare  392 03 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materialelor rezervă de stat și
  de mobilizare  393

  Ajustări pentru deprecierea
  producției în curs de execuție

  P


  393 00

  Ajustări pentru deprecierea
  producției în curs de execuție

  P


  393 00 00

  Ajustări pentru deprecierea
  producției în curs de execuție

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  394

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor

  P


  394 01

  Ajustări pentru deprecierea
  semifabricatelor

  P


  394 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  semifabricatelor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  394 05

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor finite

  P


  394 05 00

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor finite

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  394 06

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor reziduale

  P


  394 06 00

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor reziduale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395

  Ajustări pentru deprecierea
  stocurilor aflate la terți

  P


  395 01

  Ajustări pentru deprecierea
  materiilor și materialelor aflate
  la terți

  P


  395 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  materiilor și materialelor aflate
  la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 02

  Ajustări pentru deprecierea
  semifabricatelor aflate la terți

  P


  395 02 00

  Ajustări pentru deprecierea
  semifabricatelor aflate la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 03

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor finite aflate la terți

  P


  395 03 00

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor finite aflate la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 04

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor reziduale aflate la
  terți

  P


  395 04 00

  Ajustări pentru deprecierea
  produselor reziduale aflate la
  terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 06

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor aflate la terți

  P


  395 06 00

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor aflate la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 07

  Ajustări pentru deprecierea
  mărfurilor aflate la terți

  P


  395 07 00

  Ajustări pentru deprecierea
  mărfurilor aflate la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  395 08

  Ajustări pentru deprecierea
  ambalajelor aflate la terți

  P


  395 08 00

  Ajustări pentru deprecierea
  ambalajelor aflate la terți

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  396

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor

  P


  396 00

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor

  P


  396 00 00

  Ajustări pentru deprecierea
  animalelor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  397

  Ajustări pentru deprecierea
  mărfurilor

  P


  397 00

  Eliminat.

  P


  397 00 00

  Eliminat.

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  397 01

  Ajustări pentru deprecierea
  mărfurilor  397 01 00

  Ajustări pentru deprecierea
  mărfurilor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  397 02

  Ajustări pentru bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a statului  397 02 00

  Ajustări pentru bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a statului

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  397 03

  Ajustări pentru bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților administrativ- teritoriale  397 03 00

  Ajustări pentru bunuri confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților administrativ-teritoriale

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare
  398

  Ajustări pentru deprecierea
  ambalajelor

  P


  398 00

  Ajustări pentru deprecierea
  ambalajelor

  P


  398 00 00

  Ajustări pentru deprecierea
  ambalajelor

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare


  4  CONTURI DE TERȚI


  40


  FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE  401

  Furnizori

  P


  401 01

  Furnizori sub 1 an

  P


  401 01 00

  Furnizori sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  401 02

  Furnizori peste 1 an

  P


  401 02 00

  Furnizori peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  403

  Efecte de plătit

  P


  403 01

  Efecte de plătit sub 1 an

  P


  403 01 00

  Efecte de plătit sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  403 02

  Efecte de plătit peste 1 an

  P


  403 02 00

  Efecte de plătit peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  404

  Furnizori de active fixe

  P


  404 01

  Furnizori de active fixe sub 1 an

  P


  404 01 00

  Furnizori de active fixe sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  404 02

  Furnizori de active fixe peste
  1 an  404 02 00

  Furnizori de active fixe peste
  1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  405

  Efecte de plătit pentru active
  fixe

  P


  405 01

  Efecte de plătit pentru active
  fixe sub 1 an

  P


  405 01 00

  Efecte de plătit pentru active
  fixe sub 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  405 02

  Efecte de plătit pentru active
  fixe peste 1 an

  P


  405 02 00

  Efecte de plătit pentru active
  fixe peste 1 an

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  408

  Furnizori - facturi nesosite

  P


  408 00

  Furnizori - facturi nesosite

  P


  408 00 00

  Furnizori - facturi nesosite

  P

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  409

  Furnizori - debitori

  A


  409 01

  Furnizori - debitori pentru
  cumpărări de bunuri de natura
  stocurilor și pentru prestări de
  servicii și executări de lucrări

  A


  409 01 01

  Furnizori - debitori pentru
  cumpărări de bunuri de natura
  stocurilor

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli  409 01 02

  Furnizori - debitori pentru
  prestări de servicii și executări
  de lucrări

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație Clasificație
  funcțională cheltuieli economică cheltuieli


  41


  CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE  411

  Clienți

  A


  411 01

  Clienți cu termen sub 1 an

  A


  411 01 01

  Clienți cu termen sub 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  411 01 08

  Clienți incerți sau în litigiu
  sub 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  411 02

  Clienți cu termen peste 1 an

  A


  411 02 01

  Clienți cu termen peste 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  411 02 08

  Clienți incerți sau în litigiu
  peste 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  413

  Efecte de primit de la clienți

  A


  413 01

  Efecte de primit de la clienți
  sub 1 an

  A


  413 01 00

  Efecte de primit de la clienți
  sub 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  413 02

  Efecte de primit de la clienți
  peste 1 an

  A


  413 02 00

  Efecte de primit de la clienți
  peste 1 an

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  418*)

  Clienți - facturi de întocmit

  A


  418 00

  Clienți - facturi de întocmit

  A


  418 00 00

  Clienți - facturi de întocmit

  A

  Cod
  sector

  Sursă de
  finanțare

  Clasificație
  funcțională venituri  419

  Clienți - creditori

  P


  419 00

  Clienți - creditori

  P