ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008 (*actualizat*)
privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
(actualizat până la data de 15 septembrie 2008*)
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 9 iunie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 septembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008.
  Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  pentru reglementarea utilizării însemnelor heraldice adoptate conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 390/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Normelor metodologice privind elaborarea, adoptarea şi utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nr. 337.035 din 6 februarie 2008, aprobate de secretarul general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă însemnele heraldice avizate de Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru următoarele instituţii/structuri:
  1. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
  2. Aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  3. Inspectoratul General al Poliţiei Române
  4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  5. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  6. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
  7. Arhivele Naţionale
  8. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă
  9. Direcţia Generală Anticorupţie
  10. Corpul de control al ministrului
  11. Agenţia Naţională Antidrog
  12. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
  13. Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor
  14. Oficiul Român pentru Imigrări
  15. Direcţia Generală de Paşapoarte
  16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
  17. Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională
  18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
  19. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
  20. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  21. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"
  22. Comenduirea Garnizoanei Bucureşti
  23. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  24. Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  25. Centrul de Studii Postuniversitare
  26. Centrul de Psihosociologie
  27. Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş"
  28. Batalionul 1 Jandarmi de Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale
  29. Batalionul 2 Jandarmi Special de Intervenţie
  30. Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina
  31. Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani
  32. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri
  33. Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  34. Corpul de control al ministrului
  ------------
  Pct. 34 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  35. Direcţia generală medicală
  ------------
  Pct. 35 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  36. Serviciul acţiuni speciale şi intervenţie - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  ------------
  Pct. 36 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  37. Direcţia management naval - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  ------------
  Pct. 37 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  38. Direcţia Poliţiei de Frontieră Iaşi
  ------------
  Pct. 38 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  39. Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
  ------------
  Pct. 39 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  40. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Tudor Luchian» Botoşani
  ------------
  Pct. 40 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  41. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Gheorghe Praporgescu» Brăila
  ------------
  Pct. 41 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  42. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi
  ------------
  Pct. 42 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  43. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Ştefan Buterez» Vâlcea
  ------------
  Pct. 43 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  44. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Tomis» Constanţa
  ------------
  Pct. 44 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  45. Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova
  ------------
  Pct. 45 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  46. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri
  ------------
  Pct. 46 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.
  47. Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  ------------
  Pct. 47 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.


  Articolul 2

  Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-47.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-47 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 21 mai 2008.
  Nr. 490.


  Anexa 1
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative are bază stema ţării.
  Elemente de compoziţie preluate din stema României:
  - scutul mare (exterior) albastru, încărcat cu o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, aripile deschise, cu ciocul şi ghearele roşii, în gheara dreaptă ţinând o spadă de argint.
  Însemnul heraldic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se individualizează prin:
  a) ramura verde de măslin, simbol al păcii şi ordinii, care înlocuieşte buzduganul din stema ţării;
  b) scutul de mai mici dimensiuni, plasat pe pieptul acvilei, despicat şi dublu tăiat şi având în şase cartiere, simboluri care desemnează cele mai importante structuri ale ministerului după cum urmează:
  În cartierul 1 - Inspectoratul General al Poliţiei Române:
  - scut albastru încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare române naturale, încrucişate în săritoare.
  În cartierul 2 - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă:
  - scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate:
  a) două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil;
  b) în partea inferioară, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi în stânga ramuri de stejar, totul de argint.
  În cartierul 3 - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră:
  - scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi.
  În cartierul 4 - Inspectoratul General al Jandarmeriei:
  - scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru.
  În cartierul 5 - Administraţia:
  - scut albastru încărcat cu un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă cu cinci fleuroane. Leul ţine cu labele anterioare un baston din acelaşi metal încărcat cu cinci flori de crin roşii şi manşonat de argint.
  În cartierul 6 - Arhivele Naţionale:
  - scut roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară. Peste făclie broşează un pergament desfăşurat, natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliu ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza Ministerului Internelor şi Reformei Administrative scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate - evidenţiind în stema de faţă atribuţiile instituţiei privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  d) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  e) borna cu ancoră - evocă ideea de pază şi control a graniţelor ţării;
  f) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;
  g) leu - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  h) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  i) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română;
  j) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
  k) coroana deschisă - perfecţiunea, iar prin extensie, independenţa;
  l) crin - figură onorabilă; demnitate, iar prin extensie, aşteptarea binelui;
  m) baston - autoritate, echilibru, administraţia civilă;
  n) pergamentul desfăşurat simbolizează menirea instituţiei de conservare şi protecţie a Fondului Arhivistic Naţional;
  o) făclia evocă rolul Arhivelor Naţionale în dezvoltarea ştiinţei şi culturii;
  p) deviza îmbogăţeşte mesajul compoziţiei heraldice şi evidenţiază devotamentul celor care slujesc în acest minister faţă de normele democratice.


  Anexa 2
  APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI INTERNELOR
  ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al unităţilor aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al unităţilor aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în câmpul căruia, pe albastru, două ramuri de stejar, de aur, încrucişate în talpă în săritoare, având între ele literele M I R A, din acelaşi metal.
  Sub acvilă, pe o eşarfă albă, deviza scrisă cu litere negre: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) literele M I R A - sigla Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  b) ramurile de stejar încrucişate - forţa, puterea şi o autoritate veche.


  Anexa 3
  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară, cu două securi consulare române naturale, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate - evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în statul de drept, de garant al ordinii publice.


  Anexa 4
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheară dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate:
  a) două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil;
  b) în partea inferioară, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea şi o autoritate veche;
  d) culoarea scutului sugerează lupta cu focul.


  Anexa 5
  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PATRIA ET HONOR (PATRIE ŞI ONOARE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) borna cu ancora - individualizează menirea unităţii, evocând ideea de pază şi control pentru graniţele ţării;
  b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;
  c) leu - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui.


  Anexa 6
  INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţă, putere, autoritate veche.


  Anexa 7
  ARHIVELE NAŢIONALE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Arhivelor Naţionale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Arhivelor Naţionale va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară. Peste făclie broşează un pergament desfăşurat, natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliul ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: SEMPER VERITATI (ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) pergamentul desfăşurat - menirea instituţiei de conservare a Fondului Arhivistic Naţional;
  b) făclia - rolul unităţii în dezvoltarea ştiinţei şi culturii.


  Anexa 8
  DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, cu bordură crenelată roşie, în câmpul căruia, pe albastru, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o cheie, de asemenea, de aur, cu "ponetonul" în sus şi orientat spre dreapta, în cea stângă trei săgeţi de acelaşi metal, cu vârfurile în sus, poziţionate în bandă-pal-bară.
  Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: BONA FIDE (CU BUNĂ-CREDINŢĂ).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  b) limba - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă;
  c) gheare - forţa corpului;
  d) cheia - siguranţa şi puterea; simbolizează iniţiatorul, cel care deţine puterea de decizie şi de responsabilitate;
  e) trei săgeţi - lupta împotriva inamicului;
  f) bordura crenelată - protecţie, recompensă, securitate, adăpost.


  Anexa 9
  DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Direcţiei Generale Anticorupţie se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale Anticorupţie se prezintă după cum urmează: în scut, pe albastru, o spadă de argint, aşezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de acelaşi metal, încrucişate în săritoare în partea de jos şi ale căror extremităţi superioare ating garda armei; în partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: INTEGRITATE PENTRU CREDIBILITATE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) ramurile de lauri - atribut al victoriei;
  b) spada - puterea de a face dreptate; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă.


  Anexa 10
  CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Corpului de control al ministrului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Corpului de control al ministrului va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă o balanţă din acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.
  Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă;
  c) gheare de leu roşii - forţa corpului;
  d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă;
  e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  f) munte verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.


  Anexa 11
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Agenţiei Naţionale Antidrog se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: pe centru, într-un oval negru, ajurat verde şi plasat oblic spre dreapta, o compoziţie cuprinzând literele A N A negre, dispuse în ligatură pe litera N, înclinată, de asemenea, spre dreapta. Ovalul broşează, în partea inferioară, la stânga, pe porţiunea de jos a barei laterale din stânga a literei N. La rândul său, porţiunea de sus a barei laterale din dreapta a literei amintite broşează pe acelaşi oval. În exergă, legenda scrisă cu litere albe pe figura geometrică menţionată: * ROMÂNIA * AGENTIA NAŢIONALA ANTIDROG.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) N - reprezintă siglele cuvintelor ce compun denumirea unităţii, dispuse în ligatură, anume: prima deschizătură din stânga se consideră litera A (Agenţia), urmează N (Naţională) şi ultima deschizătură, cea din dreapta, litera A (Antidrog) întoarsă;
  b) ovalul - curaj, autodisciplină, influenţă, intuiţie; un gând liber, concentrarea, creaţia; în cazul de faţă reprezintă şi voinţa lucrătorilor din unitate de a acţiona împotriva drogurilor.


  Anexa 12
  INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe argint, literele evp albastre. În exergă, între două ovale culcate (orizontale), liniare, de culoare neagră, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare: * INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR * M.I.R.A.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unităţii;
  b) oval orizontal - ochiul care poate vedea toată realitatea.


  Anexa 13
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA MARTORILOR
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române păstrează în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de mici dimensiuni, cu bordură roşie, încărcată cu şase balanţe de argint ce au talgerele în echilibru; în câmpul scutului, pe fond albastru, se află o spadă de aur, aşezată în pal cu vârful în jos, flancată de două ramuri de stejar care se întretaie la partea inferioară.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă;
  b) ramuri de stejar - forţă şi putere;
  c) bordura roşie - protecţie, recompensă;
  d) balanţa în echilibru - justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor.


  Anexa 14
  OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Oficiului Român pentru Imigrări se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Oficiului Român pentru Imigrări va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu o bandă de aur, încadrată cu trei rândunele zburând, negre. În cartierul 1 - o spadă de argint, înzestrată de aur, iar în cartierul 2 - o roată cu opt spiţe de aur; cu şeful de argint, încărcat cu credinţa de carnaţie, cu mânecile roşii.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) spada - justiţie, dreptate, capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă;
  b) rândunele zburând - străinii, singurătate, emigrare, separare;
  c) roata cu opt spiţe - baza de date;
  d) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare.


  Anexa 15
  DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Direcţiei Generale de Paşapoarte se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale de Paşapoarte va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe verde, un glob heraldic, de argint, peste care broşează un paşaport întredeschis, având imprimat pe coperta purpurie însemnul oficial al ţării, de argint şi scris cu litere de aur: PASAPORT în partea inferioară şi ROMÂNIA în cea superioară.
  Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eşarfă albă: SUB LEGE LIBERTAS (NUMAI PRIN LEGE POATE EXISTA LIBERTATE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) paşaportul broşând peste globul pământesc - documentul cu care persoanele pot circula liber în lume.


  Anexa 16
  CENTRUL DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională poate fi descris astfel: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu grifon de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în gheara dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în pal şi cu vârful în sus. În şef, pe argint, credinţa de carnaţie, împodobită roşu. În exergă, între două cercuri liniare continue, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * ROMÂNIA * CENTRUL DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grifon - forţă, putere, capacitate de a surmonta obstacolele;
  b) pumnal - justiţie şi onoare militară;
  c) credinţa (două mâini împreunate) - uniune, alianţă;
  d) limba roşie - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă;
  e) ghearele roşii - forţa corpului.


  Anexa 17
  BIROUL SIRENE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Biroului SIRENE se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centru este plasată harta României cu câmpul în culorile albastru, galben şi roşu, aşezate pe verticală, în proporţii asemănătoare. În jurul hărţii, este scris circular cu litere negre: * SIRENE * ROMÂNIA. În exergă, între două cercuri liniare continue, pe fond albastru, douăsprezece stele de aur.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) harta este reprezentarea grafică în plan orizontal a suprafeţei terestre a României;
  b) cele trei benzi verticale: albastră, galbenă, roşie sunt preluate de la drapelul României adoptat după 29 decembrie 1989;
  c) cele douăsprezece stele aurii pe fondul albastru sunt preluate de la steagul Europei.


  Anexa 18
  CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATE
  PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor are în centrul compoziţiei, pe fond albastru, un disc de argint cu bordură şnurată, de la care pornesc spre exterior opt săgeţi de acelaşi metal, cu câte cinci creneluri, aşezate gironat şi alezate. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare pe fond argintiu: * CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSOANELOR * M.I.R.A.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) disc - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induce ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează;
  b) creneluri - ziduri, protecţie;
  c) săgeţi - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învăţare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date.


  Anexa 19
  DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE
  ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mici, în al cărui câmp, pe albastru, o cheie de aur flancată de patru roţi cu câte şase spiţe din acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO CIVITATE (PENTRU CETĂŢENI).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cheia de aur - iniţiatorul, cel care deţine puterea de decizie şi de responsabilitate, dar şi reuşita;
  b) roata - mişcarea constantă, evoluţia, mecanizarea, motorizarea şi progresul tehnic.


  Anexa 20
  INSPECTORATUL DE AVIAŢIE AL MINISTERULUI INTERNELOR
  ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu bandă de aur, încărcată cu trei stele roşii, însoţită în şef de o acvilă de argint, cu aripile deschise, ciocul şi ghearele roşii, iar în talpă de două spade, de asemenea, de argint, înzestrate de aur, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: CAELUM SERENUM (CER SENIN).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;
  b) stea roşie - omul;
  c) acvila de argint - indică capacitatea de observaţie şi mobilitatea aeriană de luptă;
  d) ciocul şi ghearele roşii - forţa corpului.


  Anexa 21
  GRUPUL SPECIAL DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE "ACVILA"
  I. EMBLEMA OFICIALĂ
  Emblema oficială a Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe negru, o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de atac. În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere de acelaşi metal, tot pe fond negru: * ROMÂNIA * GRUPUL SPECIAL DE PROTECTIE ŞI INTERVENTIE "ACVILA".
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) acvila de argint - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie aeriană;
  b) ciocul şi ghearele - forţa corpului;
  c) culoarea roşie a ciocului şi ghearelor - acţiune, cutezanţă, dorinţa de a servi patria, sinceritate şi voinţă.
  II. EMBLEMA TACTICĂ
  Emblema tactică a Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe argint, o acvilă neagră, în poziţie de atac. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare, tot pe fond argint: * ROMÂNIA * GRUPUL SPECIAL DE PROTECTIE ŞI INTERVENTIE "ACVILA".
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) acvila neagră pe câmp de argint - curaj, demnitate, putere, stabilitate, zbor spre înălţimi; misiune de observaţie aeriană.
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică - EMBLEMA OFICIALĂ şi EMBLEMA TACTICĂ a Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 22
  COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti se prezintă după cum urmează: un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, cu bordură roşie, pe câmp albastru, un grifon de aur, limbat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o balanţă de argint, cu talgerele în echilibru. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere negre: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grifon de aur - forţă, putere, dificultate de învins;
  b) balanţă - actul de justiţie, puterea de a judeca drept;
  c) bordura - protecţie, recompensă.


  Anexa 23
  ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, mobilat cu o carte deschisă, de argint, având deasupra o balanţă cu talgerele în echilibru, de aur.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PER SCIENTIAM PRO PATRIA (PRIN ŞTIINŢĂ PENTRU PATRIE).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii;
  b) balanţa - echilibru, sugerând capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă şi de a respecta legile ţării.


  Anexa 24
  FACULTATEA DE POMPIERI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Facultăţii de Pompieri se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se prezintă după cum urmează: în scut de elveţian, pe roşu, un compas de argint având între braţe o roată crenelată şi o cască de pompier de acelaşi metal. Deasupra compasului, în şef, o stea, de asemenea, de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aur pe fond purpuriu: * ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" * FACULTATEA DE POMPIERI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) compasul - simbol al echităţii, al înţelepciunii şi al prudenţei; reprezintă ştiinţele exacte şi rigoarea matematică;
  b) roata crenelată - ritmul, forţa, mişcarea, mecanica, materialul;
  c) casca cu panaş - protecţia, invulnerabilitatea, iar în cazul de faţă este un simbol al pompierilor;
  d) steaua de argint - ştiinţă, cultură, unitate de învăţământ.


  Anexa 25
  CENTRUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Centrului de Studii Postuniversitare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în scut triunghiular, cu marginile rotunjite, pe albastru, două făclii negre, cu flacără de aur, încrucişate, având deasupra o stea de argint. În şef, pe roşu, o carte deschisă, naturală. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere negre: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CENTRUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) făclia - ştiinţa;
  b) stea de argint - cultură, ştiinţă, înţelepciune;
  c) carte - învăţământ.


  Anexa 26
  CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Centrului de Psihosociologie se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Centrului de Psihosociologie se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe albastru, se află litera ? de culoare aurie. În exergă, între două cercuri liniare, continue, aurii, legenda de acelaşi metal scrisă pe fond, de asemenea, albastru: * CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIE * M.I.R.A.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) Psi este a douăzeci şi treia literă a alfabetului grecesc şi reprezintă sigla cuvântului psihi (suflet), dar şi a psihologiei - ştiinţă cu caracter interdisciplinar care studiază interferenţele dintre psihologia personalităţii şi sociologie. Mai înseamnă (cu apex în dreapta sus) 700 sau al şapte sutelea, dar şi (cu apex în stânga jos) 700.000 sau al şapte sute miilea.


  Anexa 27
  BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE A JANDARMERIEI "VLAD ŢEPEŞ"
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: în scut francez modern, pe albastru, o grenadă aprinsă de argint, asuprită de o lance de aur, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii, susţinută la dextra de un leu rampant, de asemenea, de aur, limbat şi armat roşu, iar la senestra de un grifon rampant, de acelaşi metal, limbat şi armat roşu; ambele animale, afrontate, stau cu membrele posterioare pe cate un arabesc auriu. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă şi împodobit cu panaş purpuriu, aşezat trei sferturi la dreapta. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE "VLAD ŢEPEŞ".
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită;
  b) lancea - voinţa, dar aminteşte şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;
  c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare;
  d) grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;
  e) leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;
  f) coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi face datoria în limitele legii.


  Anexa 28
  BATALIONUL 1 ANTITERORIST ŞI ACŢIUNI SPECIALE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Batalionului 1 Antiterorist şi Acţiuni Speciale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Batalionului 1 Antiterorist şi Acţiuni Speciale din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: în scut de tip francez modern, pe albastru, un chevron roşu, încărcat cu un piolet de argint şi o ancoră de acelaşi metal, însoţit, în şef, la dextra, de trei săgeţi de argint, cu vârfurile în sus, aşezate două în săritoare, cea din mijloc în pal, la senestra, de o mână de aur, înaripată de argint, ţinând un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în pal, cu vârful în sus, iar în talpă de o grenadă de argint, aprinsă de acelaşi metal. Sub scut este deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: CURAJUL ÎNVINGE MOARTEA. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BATALIONUL 1 ANTITERORIST ŞI ACŢIUNI SPECIALE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită;
  b) pumnal - justiţie şi onoare militară;
  c) mâna înaripată - forţă, stăpânire de sine, vigilenţă în expediţii militare; ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul aerian;
  d) piolet - ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul montan;
  e) ancora - speranţă, fermitate; ilustrează capacitatea unităţii în mediul nautic;
  f) trei săgeţi - lupta împotriva celor care încalcă legea.


  Anexa 29
  BATALIONUL 2 SPECIAL DE INTERVENŢIE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Batalionului 2 Special de Intervenţie se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Batalionului 2 Special de Intervenţie din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: scut de tip francez modern, tăiat de o bandă de argint, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii şi însoţită, în şef, de o spadă de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal, cu vârful în jos, iar în talpă, de o grenadă de argint aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BATALIONUL 2 SPECIAL DE INTERVENŢIE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) spada - instrument al justiţiei, puterea de a separa vinovăţia de inocenţă;
  b) acele de ceasornic - executarea de planuri militare;
  c) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită.


  Anexa 30
  ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul 1, din partea stângă superioară, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul 2, din partea dreaptă inferioară, o stea de argint. În exergă, între două cercuri liniare, negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE * "VASILE LASCĂR" CÂMPINA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - protecţie, securitate;
  b) steaua de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, înţelepciune;
  c) stelele roşii - oamenii;
  d) balanţa - echilibru, justiţie şi echitate.


  Anexa 31
  ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
  "GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani va avea forma rotundă păstrând în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române: un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, o stea de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, pe fond, de asemenea, albastru, legenda scrisă cu aur: * ROMÂNIA * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI/"GRIGORE ALEXANDRU GHICA".
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă;
  b) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
  d) stea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă, înţelepciune.


  Anexa 32
  CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
  CADRELOR JANDARMI OCHIURI
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).
  Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut occidental de secol XX, cu un şef roşu, încărcat cu un leu leopardat de aur, limbat şi armat roşu; pe câmp albastru, un chevron de aur, însoţit, la dreapta şi la stânga, de două stele de argint, iar în vârf, de o grenadă aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare, negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită;
  b) stelele de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, înţelepciune;
  c) chevron - piesă onorabilă evocând protecţia şi conservarea;
  d) leu leopardat de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; inteligenţă, vigilenţă, putere;
  e) gheare roşii - forţa unităţii.


  Anexa 33
  CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI INTERNELOR
  ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a Emblemei Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).
  Emblema Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de lauri verzi, o liră portocalie peste care broşează o carte de argint deschisă. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CENTRUL CULTURAL.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea de argint - învăţământ, ştiinţă;
  b) lira - inspiraţia poetică şi muzicală;
  c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.


  Anexa 34
  CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
  Insigna Corpului de control al ministrului va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă, o balanţă din acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.
  Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).
  În exergă, între un cerc liniar auriu la interior şi la exterior de unul auriu, un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule din acelaşi metal: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă;
  c) gheare de leu roşii - forţa corpului;
  d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă;
  e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  f) coroana deschisă - perfecţiune;
  g) munte verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Insigna Corpului de control al ministrului, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 3, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 34 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.


  Anexa 35
  DIRECŢIA GENERALĂ MEDICALĂ
  Însemnul heraldic al Direcţiei generale medicale va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe purpuriu, un baston de aur, manşonat de argint, dispus în pal, pe care este încolăcit un şarpe, de asemenea, de aur.
  Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră, pe o eşarfă albă: PRIMUM NON NOCERE (ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU).
  Semnificaţia elementelor însumate:
  - şarpe de aur încolăcit pe baston - medicina.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Direcţiei generale medicale, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 4, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 35 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.


  Anexa 36
  SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE ŞI INTERVENŢIE
  Însemnul heraldic al Serviciului acţiuni speciale şi intervenţie al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: pe fond argintiu, un scut francez modern, albastru, cu un chevron de aur, încărcat cu două ace de ceasornic roşii şi o stea de aceeaşi culoare. Chevronul este însoţit, în şef, de două capete de corbi negre, cu gulere de aur, iar în vârf, de credinţa de carnaţie, cu mâneci roşii. În exergă, între două cercuri liniare de culoare neagră, pe fond roşu, s-a scris cu litere majuscule argintii: * POLIŢIA DE FRONTIERĂ * SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE ŞI INTERVENŢIE.
  Drapelul distinctiv al Serviciului acţiuni speciale şi intervenţie va avea raportul lungime/lăţime de 1,5 : 1, iar flamura va fi împărţită în trei paluri de dimensiuni egale, având culorile albastru ceruleu - verde - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului verde din mijloc, pe avers şi pe revers, simetric faţă de palurile albastre, iar distanţele dintre flancurile însemnului şi piesele onorabile vor fi egale şi cuprinse între 0,5-2 cm, în funcţie de mărimea steagului.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) chevron - protecţie, securitate, adăpost;
  b) stea roşie - omul;
  c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare cu mijloace lente;
  d) capete de pasăre, cu guler de aur - inamici învinşi prin valoare şi prin forţă;
  e) corb - un geniu pătrunzător şi prevăzător; onoruri dobândite prin merit;
  f) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare;
  g) mânecile roşii - lucrătorii unităţii sunt protejaţi de spiritele rele în misiunile pe care le întreprind.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Serviciului acţiuni speciale şi intervenţie al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 5, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 36 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.


  Anexa 37
  DIRECŢIA MANAGEMENT NAVAL
  Însemnul heraldic al Componentei Navale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: în scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, un grifon de aur, limbat şi armat roşu, având în laba dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat, de aur, iar în cea stângă, o ancoră, de asemenea, de aur. Deasupra scutului, între două arce de cerc, şnurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de acelaşi metal: POLIŢIA DE FRONTIERĂ. În partea inferioară, sub scut, între două arce asemănătoare, dar de dimensiuni mai mici, deviza: PATRIA ET HONOR (PATRIE ŞI ONOARE).
  Pavilionul distinctiv al Componentei Navale a Poliţiei de Frontieră Române va avea, pentru cele mai mari tipuri de nave din dotare, lungimea de 150 cm, lăţimea de 100 cm, iar flamura va fi împărţită în trei paluri de dimensiuni egale (50 cm) având culorile albastru ceruleu - alb - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului alb din mijloc, pe avers şi pe revers, simetric faţă de palurile albastre, iar distanţele dintre capetele arcului de cerc din partea superioară şi piesele onorabile de pe flancuri vor fi de câte 2 cm. Însemnul heraldic se va aplica şi pe celelalte pavilioane arborate pe nave mai mici, însă redimensionat faţă de acestea şi raportându-se la poziţionarea şi dimensiunile amintite anterior.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;
  b) ancora - speranţă, fermitate; evocă capacitatea poliţiei de frontieră în mediul nautic;
  c) pumnal - justiţie şi onoare militară;
  d) gheare roşii - forţa unităţii;
  e) arcele de cerc şnurate - parâmele folosite la bordul navelor; colaborarea, munca în echipă şi relaţiile umane.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Componentei Navale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 6, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 37 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.


  Anexa 38
  DIRECŢIA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞI
  Însemnul heraldic al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Iaşi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut de dimensiuni mai mici, verde, tăiat de o fascie undată de argint, având în cartierul din partea superioară un arbore smuls, de asemenea, de argint, iar în cartierul din partea inferioară o bornă de hotar argintie încărcată în partea de sus cu două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos cu o ancoră neagră.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) borna cu ancora - evocă ideea de pază şi control pentru graniţele ţării;
  b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;
  c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  d) fascia undată - râul Prut de-a lungul căruia unitatea supraveghează şi controlează frontiera de stat a României cu Republica Moldova şi cu Ucraina.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Iaşi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 7, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 38 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.


  Anexa 39
  DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe argint, o bandă albastră încărcată cu o spadă de argint, având în cartierul stâng superior şi în cartierul drept inferior câte o stea roşie.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie; ordine;
  b) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; justiţia; curaj, vitejie;
  c) stelele roşii - oamenii.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 8, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 39 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 6 din acest act normativ.


  Anexa 40
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
  "GENERAL DE BRIGADĂ TUDOR LUCHIAN" BOTOŞANI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BOTOŞANI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 9, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 40 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 7 din acest act normativ.


  Anexa 41
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
  "GENERAL DE BRIGADĂ GHEORGHE PRAPORGESCU" BRĂILA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 10, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 41 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 8 din acest act normativ.


  Anexa 42
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 11, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 42 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 9 din acest act normativ.


  Anexa 43
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
  "GENERAL DE BRIGADĂ ŞTEFAN BUTEREZ" VÂLCEA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VÂLCEA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 11, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 43 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 10 din acest act normativ.


  Anexa 44
  GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "TOMIS" CONSTANŢA
  Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă aurie, încărcată cu un arbore natural smuls şi cu două stele roşii, având în cartierul stâng superior un cap de leu smuls, din acelaşi metal, limbat roşu, iar în cartierul drept inferior, o grenadă aprinsă de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "TOMIS" CONSTANŢA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie; ordine;
  b) stelele roşii - oamenii;
  c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  d) cap de leu de aur - vigilenţa;
  e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 12, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 44 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 11 din acest act normativ.


  Anexa 45
  ŞCOALA DE PERFECŢIONARE A CADRELOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ORŞOVA
  Însemnul heraldic al Şcolii de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe roşu, o albină de argint; în cartierul 2, pe albastru, o carte deschisă, de asemenea, de argint, iar în cartierul 3, pe verde, o bornă de hotar, din acelaşi metal, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea inferioară o ancoră neagră.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: VIRTUTE ET SAPIENTIA (VIRTUTE ŞI ÎNŢELEPCIUNE) 19-94.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) borna cu ancora - evocă ideea de pază şi control pentru graniţele ţării;
  b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;
  c) albina de argint - inteligenţă şi îndemânare;
  d) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii;
  e) 1994 - anul de fondare a unităţii.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Însemnul heraldic al Şcolii de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 13, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 45 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 12 din acest act normativ.


  Anexa 46
  CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURI
  Insignele corespunzătoare diferitelor niveluri de calificare pentru lucrătorii Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează:
  I. MONITOR DE INTERVENŢIE PROFESIONALĂ
  Insigna specifică titlului de "Monitor de intervenţie profesională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt o stea, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.
  II. MONITOR DE TRECERE OPERAŢIONALĂ
  Insigna specifică titlului de "Monitor de trecere operaţională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt două stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.
  III. INSTRUCTOR DE INTERVENŢIE PROFESIONALĂ
  Insigna specifică titlului de "Instructor de intervenţie profesională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt trei stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară;
  b) stea de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă; în cazul de faţă, numărul stelelor individualizează titlurile, anume: una - monitor de intervenţie profesională, două - monitor de trecere operaţională, trei instructor de intervenţie profesională;
  c) leu leopardat de argint - un geniu pătrunzător şi prevăzător; înţelepciune, vigilenţă;
  d) ovalul - curaj, autodisciplină, influenţă, intuiţie.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Insignele corespunzătoare diferitelor niveluri de calificare pentru lucrătorii Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri,
  se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 14, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 46 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 13 din acest act normativ.


  Anexa 47
  EDITURA MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  Emblema Editurii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, într-un triunghi vidat (delta), în registrul inferior, literele EMIRA de argint - sub bara superioară a literei E, care se prelungeşte şi atinge latura din dreapta a triunghiului, sunt literele MIRA. În registrul superior, o carte deschisă, de asemenea, de argint.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) triunghiul - putere, stabilitate; legătura dintre om, tehnologie şi mediu;
  b) literele EMIRA - sigla editurii;
  c) cartea deschisă - învăţământ, ştiinţă, cultură; editare.
  -----------
  NOTĂ(CTCE)
  Emblema Editurii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 652 din 15 septembrie 2008 la pagina 15, a se vedea imaginea asociată.
  --------------
  Anexa 47 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 561 din 31 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008, având conţinutul anexei 14 din acest act normativ.
  -----------