HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 13 octombrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (1^1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă cap. IV "Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile INEMRCM", cuprinzând art. 18-21, din Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 13 octombrie 2005.
  Nr. 1.229.


  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare
  a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității
  de muncă