ORDIN nr. 4.491 din 29 iulie 2021privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 2 august 2021
  Având în vedere:– prevederile art. 104 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 11 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.188/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se desemnează membrii Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educației, fără personalitate juridică, cu următoarea componență: 1. Mihaela Ștefan - Inspectoratul Școlar al Municipiului București - președinte;2. Corina Marin, Ministerul Educației - vicepreședinte;3. Mirela-Gabriela Toma, Ministerul Educației - membru;4. Adrian-Marius Bărbulescu, Ministerul Educației - membru;5. Adelaida Glonț, Ministerul Educației - membru;6. Adriana Stoica, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov - membru;7. Marinela Marc, Inspectoratul Școlar Județean Cluj - membru;8. Elena Ignat, Inspectoratul Școlar Județean Alba - membru;9. Ferencz-Salamon Alpár-László, Școala Generală „Jozsef Attila“, Miercurea-Ciuc - membru;10. Alina Meclea, Colegiul Național „I. Maiorescu“, Giurgiu - membru;11. Florica Stoica, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria“ București - membru;12. Christian-Eneil Comșa, Școala Gimnazială Fridolin, București - membru;13. Simion Hancescu, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - membru;14. Marius Ovidiu Nistor, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ - membru; 15. Luminița Costache, UNICEF - membru; 16. Silviu Morcan, Consiliul Național al Elevilor - membru;17. Iulian Cristache, Federația Asociațiilor de Părinți - membru;18. Alexandru Petrovici, Asociația Orașelor din România - membru;19. Aurel Gabriel Simionescu, Asociația Municipiilor din România (AMR) - membru; 20. Elena-Cătălina Baran, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) - membru;21. Nicolae Pandea, Asociația Comunelor din România (ACoR) - membru.


  Articolul 2

  Atribuțiile Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.188/2020.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către persoanele prevăzute la art. 1, de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și de către Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 16 octombrie 2020, cu modificările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat


  București, 29 iulie 2021.
  Nr. 4.491.
  ----