ANEXE din 20 aprilie 2023privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 bis din 24 aprilie 2023 Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 367 din 20 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 24 aprilie 2023.


  Anexa nr. 1

  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor
  de studii universitare corelat cu ISCED F - 2013

  Cod DFI

  Domeniul fundamental
  (DFI)

  Cod RSI

  Ramura de știință
  (RSI)

  Cod DSU _ D/M

  Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat
  (DSU_D/M)

  Cod DL

  Domeniul de licență
  (DL)

  Cod S

  Specializarea
  (S)

  Număr de credite
  (ECTS)

  Cod ISCED F -2013

  Domeniu detaliat ISCED F - 2013

  10

  Matematică și științe ale naturii

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  180

  0541

  Matematică

  20

  Matematici aplicate

  180

  0541

  Matematică

  30

  Matematică informatică

  180

  0541

  Matematică

  50

  Informatică

  20

  Informatică

  40

  Informatică

  10

  Informatică

  180

  0613

  Dezvoltarea și analiza soft și aplicații

  20

  Informatică aplicată

  180

  0613

  Dezvoltarea și analiza soft și aplicații

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  180

  0533

  Fizică

  20

  Fizică medicală

  180

  0533

  Fizică

  30

  Biofizică

  180

  0533

  Fizică

  40

  Fizică informatică

  180

  0533

  Fizică

  30

  Chimie și inginerie chimică

  10

  Chimie

  30

  Chimie

  10

  Chimie

  180

  0531

  Chimie

  20

  Biochimie tehnologică

  180

  0531

  Chimie

  30

  Radiochimie

  180

  0531

  Chimie

  40

  Chimie informatică

  180

  0531

  Chimie

  50

  Chimie medicală

  180

  0531

  Chimie

  60

  Chimie farmaceutică

  180

  0531

  Chimie

  70

  Chimie tehnologică

  180

  0531

  Chimie

  80

  Chimie alimentară%)

  180

  0531

  Chimie

  20

  Inginerie chimică

  50

  Inginerie chimică

  10

  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  20

  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  30

  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  40

  Știința și ingineria polimerilor

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  50

  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  60

  Inginerie chimică

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  70

  Controlul și securitatea produselor alimentare

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  80

  Inginerie biochimică

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  90

  Ingineria fabricației hârtiei

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  100

  Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  110

  Tehnologie chimică textilă

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  120

  Chimie alimentară și tehnologii biochimice

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  130

  Prelucrarea petrolului și petrochimie

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  150

  Chimie militară

  240

  0711

  Inginerie chimică și procese

  40

  Științele pământului și atmosferei

  10

  Geografie

  20

  Geografie

  10

  Geografie

  180

  0532

  Științele pământului

  20

  Geografia turismului

  180

  0532

  Științele pământului

  30

  Cartografie

  180

  0532

  Științele pământului

  40

  Hidrologie și meteorologie

  180

  0532

  Științele pământului

  50

  Planificare teritorială

  180

  0532

  Științele pământului

  10

  Geologie

  30

  Geologie

  10

  Geologie

  180

  0532

  Științele pământului

  20

  Geochimie

  180

  0532

  Științele pământului

  10

  Știința mediului

  40

  Știința mediului

  10

  Chimia mediului

  180

  0521

  Științele mediului

  20

  Ecologie și protecția mediului

  180

  0521

  Științele mediului

  30

  Geografia mediului

  180

  0521

  Științele mediului

  40

  Fizica mediului

  180

  0521

  Științele mediului

  50

  Știința mediului

  180

  0521

  Științele mediului

  60

  Management și audit de mediu

  180

  0588

  Programe și calificări interdisciplinare care implică științele naturale, matematica și statistica

  50

  Științe aplicate%)

  10

  Științe aplicate%)

  10

  Științe aplicate%)

  10

  Științe aplicate în criminalistică%)

  180

  0512

  Biochimie

  20

  Științe inginerești

  10

  Inginerie civilă

  10

  Inginerie civilă și instalații

  60

  Inginerie civilă

  10

  Construcții civile, industriale și agricole

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  20

  Căi ferate, drumuri și poduri

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  30

  Construcții și fortificații

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  40

  Amenajări și construcții hidrotehnice

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  50

  Construcții miniere

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  60

  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  70

  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  80

  Inginerie civilă

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  90

  Inginerie urbană și dezvoltare regională

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  100

  Infrastructura transporturilor metropolitane

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  110

  Drumuri, poduri și infrastructuri militare

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  70

  Ingineria instalațiilor

  10

  Instalații pentru construcții

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  20

  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Instalații pentru construcții - pompieri

  240

  0732

  Clădiri și inginerie civilă

  20

  Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

  10

  Inginerie electrică

  90

  Inginerie electrică

  10

  Sisteme electrice

  240

  0713

  Electricitate și energie

  20

  Electronică de putere și acționări electrice

  240

  0713

  Electricitate și energie

  30

  Electrotehnică

  240

  0713

  Electricitate și energie

  40

  Instrumentație și achiziții de date

  240

  0713

  Electricitate și energie

  50

  Electromecanică

  240

  0713

  Electricitate și energie

  60

  Inginerie electrică și calculatoare

  240

  0713

  Electricitate și energie

  70

  Informatică aplicată în inginerie electrică

  240

  0713

  Electricitate și energie

  20

  Inginerie energetică

  110

  Inginerie energetică

  10

  Ingineria sistemelor electroenergetice

  240

  0713

  Electricitate și energie

  20

  Hidroenergetică

  240

  0713

  Electricitate și energie

  30

  Termoenergetică

  240

  0713

  Electricitate și energie

  40

  Energetică industrială

  240

  0713

  Electricitate și energie

  50

  Energetică și tehnologii nucleare

  240

  0713

  Electricitate și energie

  60

  Managementul energiei

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  70

  Energetică și tehnologii de mediu

  240

  0713

  Electricitate și energie

  80

  Energetică și tehnologii informatice

  240

  0713

  Electricitate și energie

  90

  Energetică și ingineria fluidelor

  240

  0713

  Electricitate și energie

  10

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  100

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  10

  Electronică aplicată

  240

  0714

  Electronică și automatică

  20

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații

  240

  0714

  Electronică și automatică

  30

  Rețele și software de telecomunicații

  240

  0714

  Electronică și automatică

  40

  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

  240

  0714

  Electronică și automatică

  50

  Telecomenzi și electronică în transporturi

  240

  0714

  Electronică și automatică

  60

  Echipamente și sisteme electronice militare

  240

  0714

  Electronică și automatică

  70

  Comunicații pentru apărare și securitate

  240

  0714

  Electronică și automatică

  80

  Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație

  240

  0714

  Electronică și automatică

  30

  Inginerie geologică, mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie geologică

  120

  Inginerie geologică

  10

  Inginerie geologică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Geologia resurselor miniere

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Geologia resurselor petroliere

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Geofizică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Inginerie geodezică

  30

  Inginerie geodezică

  10

  Măsurători terestre și cadastru

  240

  0731

  Arhitectură și urbanism

  20

  Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice

  240

  0731

  Arhitectură și urbanism

  30

  Cadastru și managementul proprietăților

  240

  0731

  Arhitectură și urbanism

  40

  Geodezie și geoinformatică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Mine, petrol și gaze

  260

  Mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie minieră

  240

  0724

  Minerit și industrie extractivă

  20

  Prepararea substanțelor minerale utile

  240

  0724

  Minerit și industrie extractivă

  30

  Topografie minieră

  240

  0724

  Minerit și industrie extractivă

  40

  Inginerie de petrol și gaze

  240

  0724

  Minerit și industrie extractivă

  50

  Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

  240

  0724

  Minerit și industrie extractivă

  40

  Ingineria transporturilor

  10

  Inginerie aero spațială

  40

  Inginerie aerospațială

  10

  Construcții aerospațiale

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  20

  Sisteme de propulsie

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  30

  Echipamente și instalații de aviație

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  40

  Inginerie și management aeronautic

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Aeronave și motoare de aviație

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  60

  Navigație aeriană

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  70

  Design aeronautic

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  20

  Ingineria autovehiculelor

  160

  Ingineria autovehiculelor

  10

  Construcții de autovehicule

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  20

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  30

  Autovehicule rutiere

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  40

  Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  50

  Blindate, automobile și tractoare

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  30

  Ingineria transporturilor

  240

  Ingineria transporturilor

  10

  Ingineria transporturilor și a traficului

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Ingineria sistemelor de circulație feroviară

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Ingineria sistemelor de circulație rutieră

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Ingineria resurselor vegetale și animale

  10

  Agronomie

  10

  Agronomie

  10

  Agricultură

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  20

  Științele solului

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  30

  Montanologie

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  40

  Protecția plantelor

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  50

  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Horticultură

  20

  Horticultura

  10

  Horticultura

  240

  0812

  Horticultură

  20

  Peisagistică

  240

  0888

  Programe și calificări interdisciplinare care implică agricultura, silvicultura, piscicultura și științele veterinare

  30

  Inginerie forestieră

  140

  Inginerie forestieră

  10

  Ingineria prelucrării lemnului

  240

  0722

  Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)

  20

  Ingineria și designul produselor finite din lemn

  240

  0722

  Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)

  40

  Silvicultură

  30

  Silvicultură

  10

  Silvicultură

  240

  0821

  Silvicultură

  20

  Exploatări forestiere

  240

  0821

  Silvicultură

  30

  Cinegetică

  240

  0821

  Silvicultură

  50

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  10

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  10

  Ingineria și managementul afacerilor agricole

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Antreprenoriat în producția alimentară

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Biotehnologii

  50

  Biotehnologii

  10

  Inginerie genetică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Biotehnologii*10)

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Ingineria produselor alimentare

  150

  Ingineria produselor alimentare

  10

  Ingineria produselor alimentare

  240

  0721

  Procesarea alimentelor

  20

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  240

  0721

  Procesarea alimentelor

  30

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Pescuit și industrializarea peștelui

  240

  0721

  Procesarea alimentelor

  50

  Protecția consumatorului și a mediului

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  60

  Extracte și aditivi naturali alimentari

  240

  0721

  Procesarea alimentelor

  70

  Tehnologie și control în alimentație publică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Zootehnie

  40

  Zootehnie

  10

  Zootehnie

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  20

  Piscicultură și acvacultura

  240

  0831

  Piscicultură

  30

  Comportamentul și bunăstarea animalelor

  240

  0811

  Producție agricolă vegetală și producție animală

  60

  Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației

  10

  Calculatoare și tehnologia informației

  10

  Calculatoare și tehnologia informației

  10

  Calculatoare

  240

  0714

  Electronică și automatică

  20

  Tehnologia informației

  240

  0714

  Electronică și automatică

  30

  Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională

  240

  0714

  Electronică și automatică

  40

  Ingineria informației

  240

  0714

  Electronică și automatică

  50

  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente

  240

  0714

  Electronică și automatică

  20

  Ingineria sistemelor

  220

  Ingineria sistemelor

  10

  Automatică și informatică aplicată

  240

  0714

  Electronică și automatică

  20

  Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare

  240

  0714

  Electronică și automatică

  30

  Ingineria sistemelor multimedia

  240

  0714

  Electronică și automatică

  70

  Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

  10

  Inginerie mecanică

  180

  Inginerie mecanică

  10

  Sisteme și echipamente termice

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  20

  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  30

  Mecanică fină și nanotehnologii

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Mașini și echipamente miniere

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  50

  Inginerie mecanică

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  60

  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  70

  Utilaje petroliere și petrochimice

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  80

  Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  90

  Echipamente pentru procese industriale

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  100

  Utilaje tehnologice pentru construcții

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  110

  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  120

  Utilaje pentru textile și pielărie

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  130

  Vehicule pentru transportul feroviar

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  140

  Instalații și echipamente portuare și marine

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  150

  Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  160

  Sisteme de transport operațional

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  170

  Calculul structurilor mecanice%)

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  10

  Inginerie industrială

  130

  Inginerie industrială

  10

  Tehnologia construcțiilor de mașini

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  20

  Sisteme de producție digitale

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  30

  Ingineria sudării

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  40

  Design industrial

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Ingineria și managementul calității

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  60

  Ingineria securității în industrie

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  70

  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  80

  Tehnologia și designul produselor textile

  240

  0723

  Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)

  90

  Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori

  240

  0723

  Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)

  100

  Ingineria sistemelor de energii regenerabile

  240

  0713

  Electricitate și energie

  110

  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

  240

  0723

  Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)

  120

  Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  130

  Logistică industrială

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  140

  Inginerie industrială (Industrial Engineering)

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  150

  Informatică aplicată în inginerie industrială

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  160

  Tehnologii industriale inteligente

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  20

  Inginerie navală și navigație

  210

  Inginerie marină și navigație

  10

  Navigație și transport maritim și fluvial

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  20

  Navigație, hidrografie și echipamente navale

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  30

  Electromecanică navală

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  30

  Științe inginerești aplicate

  270

  Științe inginerești aplicate

  10

  Inginerie medicală

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Optometrie

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Biotehnologii industriale

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Inginerie fizică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Informatică industrială

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  80

  Matematică și informatică aplicată în inginerie

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  90

  Fizică tehnologică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  100

  Bioinginerie

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  110

  Biomateriale și dispozitive medicale

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  120

  Echipamente și sisteme medicale

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  130

  Științe gastronomice

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  140

  Științe de laborator aplicate

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  150

  Dezvoltare durabilă în ingineria de proces

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  160

  Inginerie farmaceutică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  170

  Nanoștiințe

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Arhitectură navală

  200

  Arhitectură navală

  10

  Arhitectură navală

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  20

  Sisteme și echipamente navale

  240

  0716

  Vehicule, ambarcațiuni și aeronave

  10

  Mecatronică și robotică

  250

  Mecatronică și robotică

  10

  Mecatronică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Robotică

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Mecatronica sistemelor biotehnice

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Ingineria materialelor

  170

  Ingineria materialelor

  10

  Știința materialelor

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  20

  Ingineria elaborării materialelor metalice

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  30

  Ingineria procesării materialelor

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  40

  Informatică aplicată în ingineria materialelor

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Ingineria biomaterialelor

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  60

  Ingineria materialelor metalice%)

  240

  0715

  Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei

  10

  Ingineria mediului

  190

  Ingineria mediului

  10

  Ingineria și protecția mediului în industrie

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  20

  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  30

  Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  40

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  50

  Ingineria dezvoltării rurale durabile

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  60

  Ingineria mediului

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  70

  Ingineria valorificării deșeurilor

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  80

  Reconstrucție ecologică

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  90

  Informatică aplicată în ingineria mediului

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  100

  Amenajări hidrotehnice și protecția mediului

  240

  0712

  Tehnologia protecției mediului

  10

  Inginerie și management

  230

  Inginerie și management

  10

  Inginerie economică industrială

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Inginerie economică în domeniul mecanic

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Inginerie și management în construcții

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Inginerie și management naval și portuar

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Inginerie și management în domeniul transporturilor

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  60

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  70

  Inginerie economică în industria chimică și de materiale

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  100

  Inginerie și management în industria turismului

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  110

  Inginerie și management forestier

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  120

  Ingineria și managementul afacerilor

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  130

  Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  140

  Antreprenoriat în ingineria materialelor

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  10

  Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții

  20

  Inginerie genistică

  10

  Mașini și utilaje de geniu

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  80

  Inginerie de armament, rachete și muniții

  10

  Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  20

  Muniții, rachete, explozivi și pulberi

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Sisteme integrate de armament și muniție

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  50

  Materiale energetice și apărare CBRN

  240

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Științe biologice și biomedicale

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  180

  0511

  Biologie

  20

  Biologie ambientală

  180

  0511

  Biologie

  20

  Biochimie

  10

  Biochimie

  10

  Biologie

  20

  Biochimie

  180

  0512

  Biochimie

  30

  Medicină

  10

  Medicină

  10

  Sănătate*)

  10

  Medicină1)

  360

  0912

  Medicină

  40

  Asistență medicală generală1)

  240

  0913

  Asistentă medicală și moașe

  50

  Moașe1)

  240

  0913

  Asistentă medicală și moașe

  20

  Sănătate*)

  10

  Radiologie și imagistică

  180

  0914

  Tehnologii în diagnosticare și pentru tratamente medicale

  20

  Laborator clinic

  180

  0912

  Medicină

  30

  Balneofiziokinetoterapie și recuperare

  180

  0915

  Terapie și recuperare

  70

  Audiologie și protezare auditivă

  180

  0915

  Terapie și recuperare

  90

  Nutriție și dietetică

  180

  0915

  Terapie și recuperare

  40

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară1)

  360

  0841

  Științe veterinare

  50

  Medicină dentară

  10

  Medicină dentară

  10

  Sănătate*)

  20

  Medicină dentară1)

  360

  0911

  Stomatologie

  20

  Sănătate*)

  40

  Tehnică dentară

  180

  0911

  Stomatologie

  50

  Asistență dentară

  180

  0911

  Stomatologie

  80

  Asistență de profilaxie stomatologică

  180

  0911

  Stomatologie

  60

  Farmacie

  10

  Farmacie

  10

  Sănătate*)

  30

  Farmacie1)

  300

  0916

  Farmacie

  20

  Sănătate*)

  60

  Asistență de farmacie

  180

  0916

  Farmacie

  100

  Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

  180

  0916

  Farmacie

  40

  Științe sociale

  10

  Științe juridice

  10

  Drept

  10

  Drept

  10

  Drept

  240

  0421

  Drept

  20

  Drept european și internațional

  240

  0421

  Drept

  20

  Științe administrative

  10

  Științe administrative

  50

  Științe administrative

  10

  Administrație publică

  180

  0413

  Management și administrație

  20

  Administrație europeană

  180

  0413

  Management și administrație

  30

  Asistență managerială și administrativă

  180

  0413

  Management și administrație

  40

  Politie locală

  180

  0413

  Management și administrație

  50

  Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)

  180

  0413

  Management și administrație

  60

  Leadership în sectorul public

  180

  0413

  Management și administrație

  70

  Studii de conflict

  180

  0413

  Management și administrație

  80

  Știința datelor sociale

  180

  0413

  Management și administrație

  30

  Științe ale comunicării

  10

  Științe ale comunicării

  60

  Științe ale comunicării

  10

  Jurnalism

  180

  0321

  Jurnalism și reportaje

  20

  Comunicare și relații publice

  180

  0388

  Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea

  30

  Publicitate

  180

  0414

  Marketing și publicitate

  40

  Științe ale informării și documentării

  180

  0322

  Biblioteconomie, știința informării și arhivistică

  60

  Media digitală

  180

  0388

  Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea

  70

  Comunicare și media emergente

  180

  0414

  Marketing și publicitate

  40

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  20

  Antropologie

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  30

  Resurse umane

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  20

  Asistență socială

  20

  Asistență socială

  10

  Asistență socială

  180

  0923

  Asistență socială și consiliere

  50

  Științe politice

  10

  Relații internaționale și studii europene

  40

  Relații internaționale și studii europene

  10

  Relații internaționale și studii europene

  180

  0312

  Științe politice și educație civică

  20

  Diplomație în afaceri

  180

  0312

  Științe politice și educație civică

  20

  Științe politice

  30

  Științe politice

  10

  Științe politice

  180

  0312

  Științe politice și educație civică

  30

  Studii de securitate

  40

  Studii de securitate

  20

  Studii de securitate

  180

  0312

  Științe politice și educație civică

  60

  Științe militare, informații și ordine publică

  10

  Informații și securitate națională

  10

  Științe militare, informații și ordine publică

  70

  Psihologie - informații

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  90

  Securitate și apărare

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  110

  Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  120

  Sisteme informaționale

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  130

  Studii de securitate și informații

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  140

  Operațiuni de intelligence%)

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  20

  Ordine publică și siguranță națională

  10

  Științe militare, informații și ordine publică

  160

  Ordine și siguranță publică*12)

  180

  1032

  Protecția persoanelor și a bunurilor

  30

  Științe militare

  10

  Științe militare, informații și ordine publică

  10

  Conducere interarme - forțe terestre

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  20

  Conducere interarme - forțe navale

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  30

  Conducere interarme - forțe aeriene

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  40

  Logistică

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  50

  Managementul organizației

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  80

  Management economico - financiar

  240

  1031

  Securitate militară și apărare

  100

  Conducere militară

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  140

  Managementul traficului aerian

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  150

  Management în aviație

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  160

  Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  170

  ^)
  180

  Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

  180

  1031

  Securitate militară și apărare

  190

  Leadership militar

  240

  1031

  Securitate militară și apărare

  200

  Management aeronautic

  240

  1031

  Securitate militară și apărare

  210

  Managementul sistemelor tehnice de artilerie

  240

  1031

  Securitate militară și apărare

  70

  Științe economice

  10

  Administrarea afacerilor

  30

  Administrarea afacerilor

  10

  Administrarea afacerilor

  180

  0413

  Management și administrație

  20

  Economia firmei

  180

  0413

  Management și administrație

  30

  Economia comerțului, turismului și serviciilor

  180

  0413

  Management și administrație

  40

  Merceologie și managementul calității

  180

  0413

  Management și administrație

  50

  Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității

  180

  0413

  Management și administrație

  60

  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

  180

  0413

  Management și administrație

  70

  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

  180

  0413

  Management și administrație

  80

  Administrarea afacerilor în alimentația publică

  180

  0413

  Management și administrație

  10

  Cibernetică și statistică

  50

  Cibernetică, statistică și informatică economică

  10

  Cibernetică economică

  180

  0311

  Economie

  30

  Statistică și previziune economică

  180

  0311

  Economie

  20

  Informatică economică

  50

  Cibernetică, statistică și informatică economică

  20

  Informatică economică

  180

  0688

  Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)

  10

  Contabilitate

  40

  Contabilitate

  10

  Contabilitate și informatică de gestiune

  180

  0411

  Contabilitate și fiscalitate

  10

  Economie

  10

  Economie

  10

  Economie generală

  180

  0311

  Economie

  20

  Economie agroalimentară

  180

  0311

  Economie

  30

  Economia mediului

  180

  0311

  Economie

  40

  Economie și comunicare economică în afaceri

  180

  0311

  Economie

  50

  Economie agroalimentară și a mediului

  180

  0311

  Economie

  60

  Economie generală și comunicare economică

  180

  0311

  Economie

  70

  Economie și finanțe (Economics and finance)

  180

  0311

  Economie

  10

  Finanțe

  20

  Finanțe

  10

  Finanțe și bănci

  180

  0412

  Finanțe, bănci și asigurări

  10

  Management

  70

  Management

  10

  Management

  180

  0413

  Management și administrație

  20

  Managementul dezvoltării rurale durabile

  180

  0413

  Management și administrație

  10

  Marketing

  80

  Marketing

  10

  Marketing

  180

  0414

  Marketing și publicitate

  10

  Economie și afaceri internaționale

  60

  Economie și afaceri internaționale

  10

  Economie internațională

  180

  0413

  Management și administrație

  20

  Afaceri internaționale

  180

  0413

  Management și administrație

  30

  Economie și afaceri internaționale

  180

  0413

  Management și administrație

  80

  Psihologie și științe comportamentale

  10

  Psihologie

  80

  Psihologie

  10

  Psihologie

  180

  0313

  Psihologie

  20

  Terapie ocupațională

  180

  0313

  Psihologie

  30

  Psihologie - Științe cognitive

  180

  0313

  Psihologie

  10

  Științe ale educației

  70

  Științe ale educației

  10

  Pedagogie

  180

  0111

  Științele educației

  20

  Psihopedagogie specială

  180

  0113

  Formarea cadrelor didactice fără specializare pe o anumită disciplină

  30

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  180

  0111

  Științele educației

  40

  Pedagogie socială

  180

  0111

  Științele educației

  50

  Științe umaniste și arte

  10

  Filologie

  10

  Filologie

  20

  Limbă și literatură

  10

  Limba și literatura română*1)

  180

  0232

  Literatură și lingvistică

  20

  Limba și literatura *2)

  180

  0232

  Literatură și lingvistică

  30

  Limba și literatura modernă*3)

  180

  0232

  Literatură și lingvistică

  40

  Literatură universală și comparată*11)

  180

  0232

  Literatură și lingvistică

  50

  Filologie clasică*4)

  180

  0232

  Literatură și lingvistică

  30

  Limbi modeme aplicate

  10

  Traducere și interpretare

  180

  0231

  Însușirea limbilor

  20

  Limbi modeme aplicate

  180

  0231

  Însușirea limbilor

  20

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  180

  0223

  Filosofie și etică

  30

  Istorie

  10

  Istorie

  40

  Istorie

  10

  Istorie

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  20

  Arheologie

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  30

  Arhivistică

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  40

  Muzeologie

  180

  0322

  Biblioteconomie, știința informării și arhivistică

  50

  Istoria artei

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  50

  Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

  10

  Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  20

  Arheologie, studii antice și antropologie istorică

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  30

  Turism cultural și studii muzeale

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  40

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie pastorală*5)

  240

  0221

  Religie și teologie

  20

  Teologie didactică*5)

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  40

  Teologie asistență socială*5)

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  50

  Studii religioase

  180

  0221

  Religie și teologie

  50

  Studii culturale

  10

  Studii culturale

  50

  Studii culturale

  10

  Etnologie

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  20

  Studii iudaice

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  30

  Studii americane

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  40

  Studii culturale

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  50

  Studii europene

  180

  0388

  Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea

  60

  Turism cultural

  180

  0314

  Sociologie și studii culturale

  60

  Arhitectură și urbanism

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură1)

  360

  0731

  Arhitectură și urbanism

  20

  Arhitectură de interior

  300

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  30

  Design de produs

  300

  0788

  Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile

  40

  Conservare și restaurare de arhitectură

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  50

  Arhitectura peisajului

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  60

  Mobilier și amenajări interioare

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  70

  Tehnologie arhitecturală

  180

  0288

  Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste

  20

  Urbanism

  20

  Urbanism

  10

  Proiectare și planificare urbană

  240

  0731

  Arhitectură și urbanism

  20

  Urbanism și administrarea teritoriului

  180

  0731

  Arhitectură și urbanism

  30

  Amenajarea și planificarea peisajului

  240

  0731

  Arhitectură și urbanism

  70

  Arte* 13)

  10

  Arte vizuale

  40

  Arte vizuale

  10

  Arte plastice*9)

  180

  0213

  Arte frumoase

  10

  Arte plastice - Fotografie- videoprocesarea computerizată a imaginii

  180

  0211

  Tehnici audio-vizuale și producție media

  20

  Arte decorative

  180

  0214

  Meșteșuguri (creații artizanale)

  30

  Design

  180

  0212

  Design de interior, industrial și vestimentar

  40

  Conservare și restaurare

  180

  0222

  Istorie și arheologie

  50

  Artă murală

  180

  0214

  Meșteșuguri (creații artizanale)

  60

  Pedagogia artelor plastice și decorative

  180

  0213

  Arte frumoase

  80

  Ceramică - sticlă - metal

  180

  0213

  Arte frumoase

  90

  Arte textile - design textil

  180

  0214

  Meșteșuguri (creații artizanale)

  100

  Modă - design vestimentar

  180

  0212

  Design de interior, industrial și vestimentar

  110

  Scenografie și eveniment artistic

  180

  0213

  Arte frumoase

  120

  Design ambiental

  180

  0212

  Design de interior, industrial și vestimentar

  130

  Artă monumentală

  180

  0213

  Arte frumoase

  140

  Artă sacră

  180

  0213

  Arte frumoase

  20

  Istoria și teoria artei*13)

  40

  Arte vizuale

  70

  Istoria și teoria artei

  180

  0213

  Arte frumoase

  10

  Teatru și artele spectacolului

  10

  Teatru și artele spectacolului

  10

  Artele spectacolului *6)

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  20

  Teatrologie *7)

  180

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  30

  Scenografie

  180

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  20

  Cinematografie și media

  20

  Cinematografie și media

  10

  Cinematografie, fotografie, media*8)

  180

  0211

  Tehnici audio-vizuale și producție media

  20

  Filmologie

  180

  0211

  Tehnici audio-vizuale și producție media

  30

  Comunicare audiovizuală- multimedia

  180

  0211

  Tehnici audio-vizuale și producție media

  40

  Fotografie

  180

  0211

  Tehnici audio-vizuale și producție media

  10

  Muzică

  30

  Muzică

  10

  Muzică

  180

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  20

  Muzică religioasă

  180

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  30

  Muzicologie

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  40

  Interpretare muzicală - canto

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  50

  Interpretare muzicală - instrumente

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  60

  Compoziție muzicală

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  70

  Dirijat

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  80

  Artele spectacolului muzical

  240

  0215

  Muzică și artele spectacolului

  60

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Educație fizică și sport

  10

  Educație fizică și sportivă

  180

  0114

  Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină

  20

  Sport și performanță motrică

  180

  0114

  Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină

  20

  Kinetoterapie

  10

  Kinetoterapie și motricitate specială

  180

  0915

  Terapie și recuperare

  30

  Management în sport

  10

  Management în sport

  180

  0188

  Programe și calificări interdisciplinare care implică educația

  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
  *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată".
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică.
  *10) Se poate adăuga, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare.
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură
  *) pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Ingineria materialelor metalice" în cadrul domeniului de licență Ingineria materialelor.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Operațiuni de intelligence" în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Chimie alimentară" în cadrul domeniului de licență Chimie.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Calculul structurilor mecanice" în cadrul domeniului de licență Inginerie mecanică.
  %) Se înființează Ramura de știință/Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat/Domeniul de licență - "Științe aplicate", cu specializarea "Științe aplicate în criminalistică" în cadrul Domeniului fundamental "Matematică și științe ale naturii".


  Anexa nr. 2

  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii
  universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate
  sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare,
  numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program
  de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare,
  precum și numărul maxim de studenți care pot fi
  școlarizați în anul universitar 2023 - 2024
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Inginerie Electrică

  Inginerie electrică

  Electronică de putere și acționări electrice

  A

  IF

  240

  120

  Instrumentație și achiziții de date

  A

  IF

  240

  75

  Sisteme electrice

  A

  IF

  240

  120

  Informatică aplicată în inginerie electrică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie și management

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

  A

  IF

  240

  30

  2

  Facultatea de Energetică

  Inginerie energetică

  Energetică și tehnologii de mediu

  A

  IF

  240

  90

  Energetică și tehnologii nucleare

  A

  IF

  240

  60

  Energetică și tehnologii informatice

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria sistemelor electroenergetice

  A

  IF

  240

  75

  Managementul energiei

  A

  IF

  240

  90

  Termoenergetică

  A

  IF

  240

  60

  Energetică și ingineria fluidelor

  AP

  IF

  240

  90

  3

  Facultatea de Automatică și Calculatoare

  Calculatoare și tehnologia informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  500

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  100

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică aplicată

  A

  IF

  240

  400

  4

  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  Calculatoare și tehnologia informației

  Ingineria informației

  A

  IF

  240

  150

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  150

  Electronică aplicată (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

  A

  IF

  240

  150

  Rețele și software de telecomunicații

  A

  IF

  240

  150

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații

  A

  IF

  240

  150

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  5

  Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  Inginerie industrială

  Design industrial

  A

  IF

  240

  45

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru procese industriale

  A

  IF

  240

  60

  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

  A

  IF

  240

  60

  Mecanică fină și nanotehnologii

  A

  IF

  240

  100

  Sisteme și echipamente termice

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie și management

  Inginerie economică în domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  65

  Mecatronică și robotică

  Mecatronică

  A

  IF

  240

  120

  Științe inginerești aplicate

  Optometrie

  A

  IF

  240

  25

  6

  Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  Inginerie industrială

  Ingineria securității în industrie

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria sudării

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria și managementul calității

  A

  IF

  240

  150

  Logistică industrială

  A

  IF

  240

  90

  Sisteme de producție digitale

  A

  IF

  240

  90

  Tehnologia construcțiilor de mașini

  A

  IF

  240

  200

  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering

  A

  IF

  240

  100

  Informatică aplicată în inginerie industrială

  AP

  IF

  240

  90

  Tehnologii industriale inteligente

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie și management

  Inginerie economică industrială

  A

  IF

  240

  150

  Inginerie mecanică

  Calculul structurilor mecanice

  AP

  IF

  240

  60

  Științe inginerești aplicate

  Informatică industrială

  A

  IF

  240

  120

  Mecatronică și robotică

  Robotică

  A

  IF

  240

  90

  Robotică (în limba engleză)

  AP

  IF

  240

  90

  7

  Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  Ingineria mediului

  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

  A

  IF

  240

  95

  Informatică aplicată în ingineria mediului

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria produselor alimentare

  Ingineria produselor alimentare

  A

  IF

  240

  90

  Inginerie mecanică

  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

  A

  IF

  240

  70

  Sisteme de transport operațional

  AP

  IF

  240

  60

  Mecatronică și robotică

  Mecatronica sistemelor biotehnice

  AP

  IF

  240

  60

  8

  Facultatea de Transporturi

  Ingineria autovehiculelor

  Autovehicule rutiere

  A

  IF

  240

  175

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria transporturilor

  Ingineria transporturilor și a traficului

  A

  IF

  240

  160

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Telecomenzi și electronică în transporturi

  A

  IF

  240

  120

  Inginerie mecanică

  Vehicule pentru transportul feroviar

  A

  IF

  240

  90

  9

  Facultatea de Inginerie Aerospațială

  Inginerie aerospațială

  Construcții aerospațiale

  A

  IF

  240

  60

  Echipamente și instalații de aviație

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și management aeronautic

  A

  IF

  240

  50

  Navigație aeriană (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Sisteme de propulsie

  A

  IF

  240

  60

  Design aeronautic

  A

  IF

  240

  50

  10

  Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  Ingineria materialelor

  Ingineria elaborării materialelor metalice

  A

  IF

  240

  45

  Ingineria procesării materialelor

  A

  IF

  240

  30

  Știința materialelor

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria materialelor metalice

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în industrie

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și management

  Inginerie economică în industria chimică și de materiale

  A

  IF

  240

  60

  Științe inginerești aplicate

  Inginerie medicală

  A

  IF

  240

  45

  11

  Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  Științe inginerești aplicate

  Bioinginerie

  AP

  IF

  240

  60

  Dezvoltare durabilă în ingineria de proces

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie farmaceutică

  AP

  IF

  240

  30

  Nanoștiințe

  AP

  IF

  240

  30

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria produselor alimentare

  Controlul si expertiza produselor alimentare

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie chimică

  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

  A

  IF

  240

  60

  Chimie alimentară și tehnologii biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale

  A

  IF

  240

  60

  Știința și ingineria polimerilor

  A

  IF

  240

  60

  12

  Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  Calculatoare și tehnologia informației

  Ingineria informației (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria informației (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză)

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie chimică

  Inginerie chimică (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Electronică aplicată (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Electronică aplicată (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  60

  Electronică aplicată (în limba germană)

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie mecanică

  Inginerie mecanică (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie mecanică (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie industrială

  Informatică aplicată în inginerie industrială (în limba germană)

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie și management

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)

  A

  IF

  240

  25

  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

  A

  IF

  240

  30

  13

  Facultatea de Științe Aplicate

  Științe inginerești aplicate

  Inginerie fizică

  A

  IF

  240

  60

  Matematică și informatică aplicată în inginerie

  A

  IF

  240

  90

  14

  Facultatea de Inginerie Medicală

  Științe inginerești aplicate

  Biomateriale și dispozitive medicale

  A

  IF

  240

  200

  Echipamente și sisteme medicale

  A

  IF

  240

  200

  Inginerie medicală

  A

  IF

  240

  0*)

  15

  Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  Inginerie și management

  Ingineria și managementul afacerilor

  A

  IF

  240

  150

  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)

  AP

  IF

  240

  75

  Ingineria și managementul afacerilor (în limba germană)

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie economică în industria chimică și de materiale

  A

  IF

  240

  40

  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2023 - 2024.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

  Inginerie civilă

  Construcții civile, industriale și agricole

  A

  IF

  240

  450

  Inginerie urbană și dezvoltare regională

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie și management

  Inginerie și management în construcții

  A

  IF

  240

  75

  2

  Facultatea de Hidrotehnică

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică aplicată

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie civilă

  Amenajări și construcții hidrotehnice

  A

  IF

  240

  80

  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

  A

  IF

  240

  60

  3

  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

  Inginerie civilă

  Căi ferate, drumuri și poduri

  A

  IF

  240

  150

  4

  Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

  Ingineria instalațiilor

  Instalații pentru construcții

  A

  IF

  240

  325

  Instalații pentru construcții (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  75

  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei

  A

  IF

  240

  50

  5

  Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

  Inginerie mecanică

  Utilaje tehnologice pentru construcții

  A

  IF

  240

  125

  Mecatronică și robotică

  Mecatronică

  A

  IF

  240

  60

  6

  Facultatea de Geodezie

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IF

  240

  250

  7

  Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  Inginerie civilă

  Inginerie civilă (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie civilă (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  60

  Limbi moderne aplicate

  Traducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)

  A

  IF

  180

  100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Arhitectură

  Arhitectură

  Arhitectură*1)

  A

  IF

  360

  320

  Arhitectură (în limba engleză)*1)

  AP

  IF

  360

  50

  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)

  A

  IF

  180

  25

  2

  Facultatea de Arhitectură de Interior

  Arhitectură

  Arhitectură de interior

  A

  IF

  300

  60

  Design de produs

  A

  IF

  300

  40

  Mobilier și amenajări interioare

  A

  IF

  180

  25

  3

  Facultatea de Urbanism

  Urbanism

  Amenajarea și planificarea peisajului

  A

  IF

  240

  50

  Proiectare și planificare urbană

  A

  IF

  240

  70

  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu)

  A

  IF

  180

  30

  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Agricultură

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  250

  Agricultură

  A

  IFR

  240

  125

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  100

  Biologie

  A

  IFR

  180

  75

  Silvicultură

  Silvicultură

  A

  IF

  240

  60

  2

  Facultatea de Horticultură

  Horticultură

  Horticultură

  A

  IF

  240

  150

  Horticultură

  A

  ID

  240

  100

  Peisagistică

  A

  IF

  240

  75

  3

  Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

  Zootehnie

  Zootehnie

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria produselor alimentare

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  A

  IF

  240

  150

  Protecția consumatorului și a mediului

  A

  IF

  240

  90

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  A

  IF

  240

  100

  Științe inginerești aplicate

  Științe gastronomice

  AP

  IF

  240

  60

  4

  Facultatea de Medicină Veterinară

  Medicină veterinară

  Medicină veterinară*1)

  A

  IF

  360

  300

  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)

  A

  IF

  360

  50

  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)

  AP

  IF

  360

  30

  5

  Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

  Inginerie civilă

  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  A

  IF

  240

  150

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  A

  IFR

  240

  150

  Inginerie și management

  Inginerie și management în construcții

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IF

  240

  150

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IFR

  240

  150

  6

  Facultatea de Biotehnologii

  Biotehnologii

  Biotehnologii agricole

  A

  IF

  240

  50

  Biotehnologii medical- veterinare

  A

  IF

  240

  40

  Biotehnologii pentru industria alimentară

  A

  IF

  240

  60

  7

  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Ingineria și managementul afacerilor agricole

  A

  IF

  240

  200

  Ingineria și managementul afacerilor agricole

  A

  ID

  240

  225

  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

  A

  IF

  240

  300

  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

  A

  ID

  240

  250

  8

  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Ingineria și managementul afacerilor agricole

  A

  IF

  240

  100

  9

  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Călărași

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Ingineria și managementul afacerilor agricole

  A

  IF

  240

  100

  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Administrație și Afaceri

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor

  A

  IF

  180

  200

  Administrarea afacerilor (la Focșani)

  AP

  IF

  180

  75

  Administrarea afacerilor (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  75

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  150

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  250

  Cibernetică, statistică și informatică economică

  Cibernetică economică

  A

  IF

  180

  75

  2

  Facultatea de Biologie

  Biologie

  Biochimie

  A

  IF

  180

  100

  Biologie

  A

  IF

  180

  120

  Știința mediului

  Ecologie și protecția mediului

  A

  IF

  180

  60

  3

  Facultatea de Chimie

  Chimie

  Biochimie tehnologică

  A

  IF

  180

  40

  Chimie

  A

  IF

  180

  75

  Chimie medicală

  A

  IF

  180

  50

  Chimie farmaceutică

  A

  IF

  180

  50

  4

  Facultatea de Drept

  Drept

  Drept

  A

  IF

  240

  600

  Drept

  A

  ID

  240

  400

  5

  Facultatea de Filosofie

  Filosofie

  Filosofie

  A

  IF

  180

  180

  6

  Facultatea de Fizică

  Fizică

  Fizică

  A

  IF

  180

  50

  Fizică (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  40

  Fizică informatică

  A

  IF

  180

  50

  Fizică medicală

  A

  IF

  180

  50

  Mecatronică și robotică

  Robotică

  AP

  IF

  240

  48

  Științe inginerești aplicate

  Fizică tehnologică

  A

  IF

  240

  50

  7

  Facultatea de Geografie

  Geografie

  Cartografie

  A

  IF

  180

  100

  Geografia turismului

  A

  IF

  180

  200

  Geografia turismului

  A

  ID

  180

  100

  Geografia turismului (la Focșani)

  AP

  IF

  180

  50

  Geografie

  A

  IF

  180

  150

  Hidrologie și meteorologie

  A

  IF

  180

  80

  Planificare teritorială

  A

  IF

  180

  100

  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

  A

  IF

  180

  50

  Știința mediului

  Geografia mediului

  A

  IF

  180

  120

  8

  Facultatea de Geologie și Geofizică

  Geologie

  Geologie

  A

  IF

  180

  60

  Inginerie geologică

  Geofizică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie geologică

  A

  IF

  240

  120

  9

  Facultatea de Istorie

  Istorie

  Istoria artei

  A

  IF

  180

  60

  Istorie

  A

  IF

  180

  250

  Istorie

  A

  ID

  180

  50

  Relații internaționale și studii europene

  Relații internaționale și studii europene

  A

  IF

  180

  150

  10

  Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  130

  Comunicare și relații publice

  A

  ID

  180

  50

  Jurnalism

  A

  IF

  180

  130

  Jurnalism

  A

  ID

  180

  50

  Publicitate

  A

  IF

  180

  75

  Publicitate

  A

  ID

  180

  50

  11

  Facultatea de Litere

  Limbă și literatură

  Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latină

  A

  IF

  180

  400

  Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/portugheză/ rusă)/ Limba și literatura latină

  A

  IF

  180

  75

  Studii culturale

  Etnologie

  A

  IF

  180

  60

  Studii europene

  A

  IF

  180

  120

  Științe administrative

  Asistență managerială și administrativă

  A

  IF

  180

  75

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  130

  Comunicare și relații publice

  A

  IFR

  180

  75

  Științe ale informării și documentării

  A

  IF

  180

  60

  12

  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

  Limbă și literatură

  Limba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portugheză/ rusă/spaniolă/suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  30

  Limba și literatura rromani - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/hindi/ italiană/neerlandeză/persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină /Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  20

  Limbă și literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/ germană/italiană/japoneză/maghiară/neerlandeză/neogreacă/polonă/ portugheză/rromani/rusă/sârbă/ slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și literatura coreeană

  A

  IF

  180

  25

  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/cehă/chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura catalană

  A

  IF

  180

  30

  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  850

  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura română

  AP

  IF

  180

  35

  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche)

  A

  IF

  180

  50

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)

  A

  IF

  180

  270

  Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)

  A

  IF

  180

  180

  Studii culturale

  Studii americane

  A

  IF

  180

  50

  Studii iudaice

  A

  IF

  180

  30

  13

  Facultatea de Matematică și Informatică

  Calculatoare și tehnologia informației

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  100

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  300

  Informatică

  A

  ID

  180

  75

  Matematică

  Matematică

  A

  IF

  180

  75

  Matematică informatică

  A

  IF

  180

  125

  Matematici aplicate

  A

  IF

  180

  100

  14

  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  350

  Asistență socială

  A

  ID

  180

  100

  Sociologie

  Antropologie

  A

  IF

  180

  100

  Resurse umane

  A

  IF

  180

  200

  Sociologie

  A

  IF

  180

  400

  Sociologie (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  15

  Facultatea de Psihologie și Științele Educației

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  300

  Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  60

  Psihologie - Științe cognitive

  AP

  IF

  180

  120

  Științe ale educației

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  A

  IF

  180

  120

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  A

  ID

  180

  125

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogie

  A

  IF

  180

  70

  Pedagogie (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  30

  Psihopedagogie specială

  A

  IF

  180

  90

  16

  Facultatea de Științe Politice

  Studii de securitate

  Studii de securitate

  A

  IF

  180

  100

  Științe politice

  Științe politice

  A

  IF

  180

  200

  Științe politice (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  150

  Științe politice (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  60

  Relații internaționale și studii europene

  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  100

  17

  Facultatea de Teologie Baptistă

  Teologie

  Teologie baptistă asistență socială

  A

  IF

  180

  30

  18

  Facultatea de Teologie Ortodoxă

  Arte vizuale

  Artă sacră

  A

  IF

  180

  60

  Teologie

  Teologie ortodoxă asistență socială

  A

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă didactică

  A

  IF

  180

  60

  Teologie ortodoxă pastorală

  A

  IF

  240

  200

  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)

  AP

  IF

  240

  50

  19

  Facultatea de Teologie Romano-Catolică

  Teologie

  Teologie romano-catolică asistență socială

  A

  IF

  180

  50

  Studii religioase

  A

  IF

  180

  50
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Medicină

  Sănătate

  Medicină**)*1)

  A

  IF

  360

  1.266

  Medicină (în limba engleză)*1)

  A

  IF

  360

  300

  2

  Facultatea de Stomatologie

  Sănătate

  Medicină dentară**)*1)

  A

  IF

  360

  350

  Medicină dentară (în limba engleză)*1)

  AP

  IF

  360

  72

  3

  Facultatea de Farmacie

  Sănătate

  Farmacie**)*1)

  A

  IF

  300

  225

  Farmacie (în limba franceză*1)

  AP

  IF

  300

  45

  4

  Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

  Sănătate

  Asistență medicală generală*1)

  A

  IF

  240

  100

  Balneofiziokineto-terapie și recuperare

  A

  IF

  180

  50

  Moașe*1)

  A

  IF

  240

  15

  Tehnică Dentară

  A

  IF

  180

  50

  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.

  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

  Economie

  Economie și comunicare economică în afaceri

  A

  IF

  180

  350

  2

  Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

  Economie

  Economie agroalimentară și a mediului

  A

  IF

  180

  375

  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)

  AP

  ID

  180

  100

  3

  Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  350

  Administrarea afacerilor (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  180

  Administrarea afacerilor (în limba germană)

  A

  IF

  180

  180

  4

  Facultatea de Business și Turism

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

  A

  IF

  180

  500

  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  100

  5

  Facultatea de Management

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  650

  Management (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  100

  Management

  A

  ID

  180

  150

  Management (la Piatra Neamț)

  A

  ID

  180

  75

  Management (la Deva)

  A

  ID

  180

  75

  6

  Facultatea de Marketing

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  450

  Marketing (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  100

  Marketing

  A

  ID

  180

  125

  Marketing

  A

  IFR

  180

  100

  7

  Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

  Cibernetică, statistică și informatică economică

  Cibernetică economică

  A

  IF

  180

  350

  Informatică economică

  A

  IF

  180

  450

  Informatică economică (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  150

  Informatică economică

  A

  ID

  180

  150

  Statistică și previziune economică

  A

  IF

  180

  150

  8

  Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  500

  Finanțe și bănci (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  100

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  100

  Finanțe și bănci (la Buzău)

  A

  ID

  180

  50

  9

  Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  IF

  180

  550

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  ID

  180

  150

  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  120

  10

  Facultatea de Relații Economice Internaționale

  Economie și afaceri internaționale

  Economie și afaceri internaționale

  A

  IF

  180

  460

  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  125

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate (engleză; franceză)

  A

  IF

  180

  100

  11

  Facultatea de Administrație si Management Public

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  350

  Sociologie

  Resurse umane

  A

  IF

  180

  120

  12

  Facultatea de Drept

  Drept

  Drept

  AP

  IF

  240

  150

  13

  Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)

  Administrarea afacerilor

  MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)

  A

  IF

  120

  50

  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)

  A

  IF

  120

  50

  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)

  A

  IFR

  120

  50

  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)

  A

  IF

  120

  25

  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Interpretare Muzicală

  Muzică

  Interpretare muzicală - canto

  A

  IF

  240

  30

  Interpretare muzicală - instrumente

  A

  IF

  240

  90

  2

  Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală

  Muzică

  Compoziție muzicală

  A

  IF

  240

  45

  Dirijat

  A

  IF

  240

  10

  Muzică religioasă

  A

  IF

  180

  12

  Muzicologie

  A

  IF

  240

  12

  Muzică

  A

  IF

  180

  50
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Arte Plastice

  Arte vizuale

  Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)

  A

  IF

  180

  45

  Arte plastice - Pictură

  A

  IF

  180

  65

  Arte plastice - Sculptură

  A

  IF

  180

  30

  Arte plastice - Grafică

  A

  IF

  180

  65

  Pedagogia artelor plastice și decorative

  A

  IF

  180

  30

  2

  Facultatea de Arte Decorative și Design

  Arte vizuale

  Artă murală

  A

  IF

  180

  40

  Arte textile - design textil

  A

  IF

  180

  40

  Ceramică - sticlă - metal

  A

  IF

  180

  40

  Design

  A

  IF

  180

  75

  Modă - design vestimentar

  A

  IF

  180

  60

  Scenografie și eveniment artistic

  A

  IF

  180

  30

  3

  Facultatea de Istoria și Teoria Artei

  Arte vizuale

  Conservare și restaurare

  A

  IF

  180

  25

  Istoria și teoria artei

  A

  IF

  180

  30
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Teatru

  Teatru și artele spectacolului

  Artele spectacolului (Actorie)

  A

  IF

  240

  75

  Artele spectacolului (Regie)

  A

  IF

  240

  15

  Artele spectacolului (Păpuși - Marionete)

  A

  IF

  240

  15

  Artele spectacolului (Coregrafie)

  A

  IF

  240

  15

  Scenografie

  A

  IF

  180

  20

  Teatrologie (Management cultural)

  A

  IF

  180

  10

  Teatrologie (Jurnalism teatral)

  A

  IF

  180

  10

  2

  Facultatea de Film

  Cinematografie și media

  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV)

  A

  IF

  180

  25

  Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și TV)

  A

  IF

  180

  25

  Cinematografie, fotografie, media (Multimedia: sunet- montaj)

  A

  IF

  180

  25

  Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

  A

  IF

  180

  20

  Cinematografie, fotografie, media (Animație)

  AP

  IF

  180

  9

  Fotografie

  AP

  IF

  180

  15
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Educație fizică și sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  200

  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  50

  Sport și performanță motrică

  A

  IF

  180

  150

  Sport și performanță motrică

  A

  IFR

  180

  75

  Management în sport

  Management în sport

  AP

  IF

  180

  50

  2

  Facultatea de Kinetoterapie

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate specială

  A

  IF

  180

  200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licență
  (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

  Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Administrație Publică

  Științe administrative

  Administrație europeană

  A

  IF

  180

  150

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  200

  Administrație publică

  A

  ID

  180

  125

  2

  Facultatea de Științe Politice

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  50

  Relații internaționale și studii europene

  Relații internaționale și studii europene

  A

  IF

  180

  150

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Științe politice

  Științe politice

  A

  IF

  180

  200

  3

  Facultatea de Comunicare și Relații Publice

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  300

  Publicitate

  A

  IF

  180

  150

  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication and Emerging Media)

  AP

  IF

  180

  75