ORDIN nr. 2.716 din 5 noiembrie 2018pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 6 noiembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (3) și (5) și ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice nr. 772.736 din data de 1.11.2018,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 22 decembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectați/actualizați până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în sarcina administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum și în sarcina Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul București.


  Articolul II

  În toate ordinele președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care se face trimitere/referire la noțiunea de administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul regiunii și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, această noțiune se înlocuiește cu noțiunea administrațiile județene ale finanțelor publice și Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa

  București, 5 noiembrie 2018.
  Nr. 2.716.
  -----