ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2010pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 8 februarie 2010
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely

  București, 13 ianuarie 2010.
  Nr. 19.


  Anexă

  GHID METODOLOGIC
  privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra
  ariilor naturale protejate de interes comunitar