HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 ianuarie 2009
privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,15 şi 0,85%, aplicată asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate lunar."
  2. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 29 ianuarie 2009.
  Nr. 50.


  Anexa 1
  ───────
  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  ────────────────────────────────────
  GRILĂ
  de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc
  Nr. crt. Clasa de risc CR Tariful de risc (% din BC*))
  1. 1.00 0.150
  2. 1.25 0.159
  3. 1.50 0.168
  4. 1.75 0.178
  5. 2.00 0.187
  6. 2.25 0.196
  7. 2.50 0.205
  8. 2.75 0.214
  9. 3.00 0.224
  10. 3.25 0.233
  11. 3.50 0.242
  12. 3.75 0.251
  13. 4.00 0.260
  14. 4.25 0.270
  15. 4.50 0.279
  16. 4.75 0.288
  17. 5.00 0.297
  18. 5.25 0.306
  19. 5.50 0.316
  20. 5.75 0.325
  21. 6.00 0.334
  22. 6.25 0.343
  23. 6.50 0.352
  24. 6.75 0.362
  25. 7.00 0.371
  26. 7.25 0.380
  27. 7.50 0.389
  28. 7.75 0.398
  29. 8.00 0.408
  30. 8.25 0.417
  31. 8.50 0.426
  32. 8.75 0.435
  33. 9.00 0.444
  34. 9.25 0.454
  35. 9.50 0.463
  36. 9.75 0.472
  37. 10.00 0.481
  38. 10.25 0.490
  39. 10.50 0.500
  40. 10.75 0.509
  41. 11.00 0.518
  42. 11.25 0.527
  43. 11.50 0.536
  44. 11.75 0.546
  45. 12.00 0.555
  46. 12.25 0.564
  47. 12.50 0.573
  48. 12.75 0.582
  49. 13.00 0.592
  50. 13.25 0.601
  51. 13.50 0.610
  52. 13.75 0.619
  53. 14.00 0.628
  54. 14.25 0.638
  55. 14.50 0.647
  56. 14.75 0.656
  57. 15.00 0.665
  58. 15.25 0.674
  59. 15.50 0.684
  60. 15.75 0.693
  61. 16.00 0.702
  62. 16.25 0.711
  63. 16.50 0.720
  64. 16.75 0.730
  65. 17.00 0.739
  66. 17.25 0.748
  67. 17.50 0.757
  68. 17.75 0.766
  69. 18.00 0.776
  70. 18.25 0.785
  71. 18.50 0.794
  72. 18.75 0.803
  73. 19.00 0.812
  74. 19.25 0.822
  75. 19.50 0.831
  76. 19.75 0.840
  77. 20.00 0.850

  ___________
  *BC) - baza de calcul


  Anexa 2
  ────────
  (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  ─────────────────────────────────────
  TARIFUL DE RISC
  pe sectoare de activitate ale economiei naţionale,
  pentru anul 2009
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┐
  │Nr. │ Activitatea din economia naţională │ Cod │ CR │ Tarif │
  │crt.│ │ CAEN │ │de risc│
  │ │ │ │ │(%BC*))│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ NC │ AEN │ CC │ CR │ TR │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 1.│Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor │ │ │ │
  │ │leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe│ │ │ │
  │ │oleaginoase │ 0111 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 2.│Cultivarea orezului │ 0112 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 3.│Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăci- │ │ │ │
  │ │noaselor şi tuberculilor │ 0113 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 4.│Cultivarea trestiei de zahăr │ 0114 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 5.│Cultivarea tutunului │ 0115 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 6.│Cultivarea plantelor pentru fibre textile │ 0116 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 7.│Cultivarea altor plante din culturi nepermanente │ 0119 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 8.│Cultivarea strugurilor │ 0121 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 9.│Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale │ 0122 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 10.│Cultivarea fructelor citrice │ 0123 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 11.│Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase │ 0124 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 12.│Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, │ │ │ │
  │ │căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi│ 0125 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 13.│Cultivarea fructelor oleaginoase │ 0126 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 14.│Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor │ 0127 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 15.│Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, │ │ │ │
  │ │medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic │ 0128 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 16.│Cultivarea altor plante permanente │ 0129 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 17.│Cultivarea plantelor pentru înmulţire │ 0130 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 18.│Creşterea bovinelor de lapte │ 0141 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 19.│Creşterea altor bovine │ 0142 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 20.│Creşterea cailor şi a altor cabaline │ 0143 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 21.│Creşterea cămilelor şi a camelidelor │ 0144 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 22.│Creşterea ovinelor şi a caprinelor │ 0145 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 23.│Creşterea porcinelor │ 0146 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 24.│Creşterea păsărilor │ 0147 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 25.│Creşterea altor animale │ 0149 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 26.│Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală │ │ │ │
  │ │combinată cu creşterea animalelor) │ 0150 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 27.│Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală │ 0161 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 28.│Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │ 0162 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 29.│Activităţi după recoltare │ 0163 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 30.│Pregătirea seminţelor │ 0164 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 31.│Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi │ │ │ │
  │ │activităţi de servicii anexe vânătorii │ 0170 │ 11.00 │ 0.518 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 32.│Silvicultură şi alte activităţi forestiere │ 0210 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 33.│Exploatare forestieră │ 0220 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 34.│Colectarea produselor forestiere nelemnoase din │ │ │ │
  │ │flora spontană │ 0230 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 35.│Activităţi de servicii anexe silviculturii │ 0240 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 36.│Pescuitul maritim │ 0311 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 37.│Pescuitul în ape dulci │ 0312 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 38.│Acvacultura maritimă │ 0321 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 39.│Acvacultura în ape dulci │ 0322 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 40.│Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) │ 0510 │ 14.25 │ 0.638 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 41.│Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) │ 0520 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 42.│Extracţia petrolului brut │ 0610 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 43.│Extracţia gazelor naturale │ 0620 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 44.│Extracţia minereurilor feroase │ 0710 │ 11.50 │ 0.536 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 45.│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu │ 0721 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 46.│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase │ 0729 │ 12.75 │ 0.582 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 47.│Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru │ │ │ │
  │ │construcţii, extracţia pietrei calcaroase, │ │ │ │
  │ │ghipsului, cretei şi a ardeziei │ 0811 │ 11.50 │ 0.536 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 48.│Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia │ │ │ │
  │ │argilei şi caolinului │ 0812 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 49.│Extracţia mineralelor pentru industria chimică │ │ │ │
  │ │şi a îngrăşămintelor naturale │ 0891 │ 8.25 │ 0.417 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 50.│Extracţia turbei │ 0892 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 51.│Extracţia sării │ 0893 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 52.│Alte activităţi extractive n.c.a. │ 0899 │ 12.25 │ 0.564 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 53.│Activităţi de servicii anexe extracţiei │ │ │ │
  │ │petrolului brut şi gazelor naturale │ 0910 │ 8.75 │ 0.435 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 54.│Activităţi de servicii anexe pentru extracţia │ │ │ │
  │ │mineralelor │ 0990 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 55.│Prelucrarea şi conservarea cărnii │ 1011 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 56.│Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre │ 1012 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 57.│Fabricarea produselor din carne (inclusiv din │ │ │ │
  │ │carne de pasăre) │ 1013 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 58.│Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor │ │ │ │
  │ │şi a moluştelor │ 1020 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 59.│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │ 1031 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 60.│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │ 1032 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 61.│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi │ │ │ │
  │ │legumelor n.c.a. │ 1039 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 62.│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor │ 1041 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 63.│Fabricarea margarinei şi a altor produse │ │ │ │
  │ │comestibile similare │ 1042 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 64.│Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor │ 1051 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 65.│Fabricarea îngheţatei │ 1052 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 66.│Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi │ │ │ │
  │ │produselor din amidon │ 1061 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 67.│Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon │ 1062 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 68.│Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a │ │ │ │
  │ │produselor proaspete de patiserie │ 1071 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 69.│Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea│ │ │ │
  │ │prăjiturilor şi a produselor conservate de │ │ │ │
  │ │patiserie │ 1072 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 70.│Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului │ │ │ │
  │ │şi a altor produse făinoase similare │ 1073 │ 6.75 │ 0.362 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 71.│Fabricarea zahărului │ 1081 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 72.│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi │ │ │ │
  │ │a produselor zaharoase │ 1082 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 73.│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │ 1083 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 74.│Fabricarea condimentelor şi ingredientelor │ 1084 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 75.│Fabricarea de mâncăruri preparate │ 1085 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 76.│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi │ │ │ │
  │ │alimentelor dietetice │ 1086 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 77.│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │ 1089 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 78.│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor │ │ │ │
  │ │de fermă │ 1091 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 79.│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor │ │ │ │
  │ │de companie │ 1092 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 80.│Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor │ │ │ │
  │ │alcoolice │ 1101 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 81.│Fabricarea vinurilor din struguri │ 1102 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 82.│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │ 1103 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 83.│Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute │ │ │ │
  │ │prin fermentare │ 1104 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 84.│Fabricarea berii │ 1105 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 85.│Fabricarea malţului │ 1106 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 86.│Producerea de băuturi răcoritoare nealcoolice; │ │ │ │
  │ │producerea de ape minerale şi alte ape îmbuteliate│ 1107 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 87.│Fabricarea produselor din tutun │ 1200 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 88.│Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │ 1310 │ 8.00 │ 0.408 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 89.│Producţia de ţesături │ 1320 │ 9.00 │ 0.444 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 90.│Finisarea materialelor textile │ 1330 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 91.│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare│ 1391 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 92.│Fabricarea de articole confecţionate din textile │ │ │ │
  │ │(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) │ 1392 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 93.│Fabricarea de covoare şi mochete │ 1393 │ 11.50 │ 0.536 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 94.│Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase │ 1394 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 95.│Fabricarea de textile neţesute şi articole din │ │ │ │
  │ │acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte │ 1395 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 96.│Fabricarea de articole tehnice şi industriale din │ │ │ │
  │ │textile │ 1396 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 97.│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │ 1399 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 98.│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │ 1411 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 99.│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru │ │ │ │
  │ │lucru │ 1412 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │100.│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte │ │ │ │
  │ │(exclusiv lenjeria de corp) │ 1413 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │101.│Fabricarea de articole de lenjerie de corp │ 1414 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │102.│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi │ │ │ │
  │ │accesorii n.c.a. │ 1419 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │103.│Fabricarea articolelor din blană │ 1420 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │104.│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a │ │ │ │
  │ │ciorapilor şi articolelor de galanterie │ 1431 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │105.│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor │ │ │ │
  │ │articole de îmbrăcăminte │ 1439 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │106.│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi │ │ │ │
  │ │vopsirea blănurilor │ 1511 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │107.│Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie │ │ │ │
  │ │şi a articolelor de harnaşament │ 1512 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │108.│Fabricarea încălţămintei │ 1520 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │109.│Tăierea şi rindeluirea lemnului │ 1610 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │110.│Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn │ 1621 │ 9.00 │ 0.444 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │111.│Fabricarea parchetului asamblat în panouri │ 1622 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │112.│Fabricarea altor elemente de dulgherie şi │ │ │ │
  │ │tâmplărie, pentru construcţii │ 1623 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │113.│Fabricarea ambalajelor din lemn │ 1624 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │114.│Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea │ │ │ │
  │ │articolelor din plută, paie şi din alte materiale │ │ │ │
  │ │vegetale împletite │ 1629 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │115.│Fabricarea celulozei │ 1711 │ 11.50 │ 0.536 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │116.│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ 1712 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │117.│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a │ │ │ │
  │ │ambalajelor din hârtie şi carton │ 1721 │ 7.25 │ 0.380 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │118.│Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi │ │ │ │
  │ │sanitar din hârtie sau carton │ 1722 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │119.│Fabricarea articolelor de papetărie │ 1723 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │120.│Fabricarea tapetului │ 1724 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │121.│Fabricarea altor articole din hârtie şi │ │ │ │
  │ │carton n.c.a. │ 1729 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │122.│Tipărirea ziarelor │ 1811 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │123.│Alte activităţi de tipărire n.c.a. │ 1812 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │124.│Servicii pregătitoare pentru pretipărire │ 1813 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │125.│Legătorie şi servicii conexe │ 1814 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │126.│Reproducerea înregistrărilor │ 1820 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │127.│Fabricarea produselor de cocserie │ 1910 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │128.│Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea │ │ │ │
  │ │ţiţeiului │ 1920 │ 10.25 │ 0.490 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │129.│Fabricarea gazelor industriale │ 2011 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │130.│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │ 2012 │ 9.25 │ 0.454 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │131.│Fabricarea altor produse chimice anorganice de │ │ │ │
  │ │bază │ 2013 │ 9.25 │ 0.454 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │132.│Fabricarea altor produse chimice organice de bază │ 2014 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │133.│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │ 2015 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │134.│Fabricarea materialelor plastice în forme primare │ 2016 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │135.│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │ 2017 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │136.│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse │ │ │ │
  │ │agrochimice │ 2020 │ 9.25 │ 0.454 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │137.│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii │ │ │ │
  │ │tipografice şi masticurilor │ 2030 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │138.│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a │ │ │ │
  │ │produselor de întreţinere │ 2041 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │139.│Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice │ │ │ │
  │ │(de toaletă) │ 2042 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │140.│Fabricarea explozivilor │ 2051 │ 13.25 │ 0.601 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │141.│Fabricarea cleiurilor │ 2052 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │142.│Fabricarea uleiurilor esenţiale │ 2053 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │143.│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │ 2059 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │144.│Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │ 2060 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │145.│Fabricarea produselor farmaceutice de bază │ 2110 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │146.│Fabricarea preparatelor farmaceutice │ 2120 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │147.│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; │ │ │ │
  │ │reşaparea şi refacerea anvelopelor │ 2211 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │148.│Fabricarea altor produse din cauciuc │ 2219 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │149.│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi │ │ │ │
  │ │profilelor din material plastic │ 2221 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │150.│Fabricarea articolelor de ambalaj din material │ │ │ │
  │ │plastic │ 2222 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │151.│Fabricarea articolelor din material plastic │ │ │ │
  │ │pentru construcţii │ 2223 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │152.│Fabricarea altor produse din material plastic │ 2229 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │153.│Fabricarea sticlei plate │ 2311 │ 7.50 │ 0.389 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │154.│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │ 2312 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │155.│Fabricarea articolelor din sticlă │ 2313 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │156.│Fabricarea fibrelor din sticlă │ 2314 │ 8.25 │ 0.417 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │157.│Fabricarea de sticlărie tehnică │ 2319 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │158.│Fabricarea de produse refractare │ 2320 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │159.│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │ 2331 │ 9.00 │ 0.444 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │160.│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse │ │ │ │
  │ │pentru construcţii, din argilă arsă │ 2332 │ 7.25 │ 0.380 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │161.│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz │ │ │ │
  │ │gospodăresc şi ornamental │ 2341 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │162.│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │ 2342 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │163.│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din │ │ │ │
  │ │ceramică │ 2343 │ 10.50 │ 0.500 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │164.│Fabricarea altor produse tehnice din ceramică │ 2344 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │165.│Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. │ 2349 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │166.│Fabricarea cimentului │ 2351 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │167.│Fabricarea varului şi ipsosului │ 2352 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │168.│Fabricarea produselor din beton pentru construcţii│ 2361 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │169.│Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii│ 2362 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │170.│Fabricarea betonului │ 2363 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │171.│Fabricarea mortarului │ 2364 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │172.│Fabricarea produselor din azbociment │ 2365 │ 10.50 │ 0.500 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │173.│Fabricarea altor articole din beton, ciment şi │ │ │ │
  │ │ipsos │ 2369 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │174.│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │ 2370 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │175.│Fabricarea produselor abrazive │ 2391 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │176.│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice │ │ │ │
  │ │n.c.a. │ 2399 │ 7.75 │ 0.398 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │177.│Producţia de metale feroase sub forme primare şi │ │ │ │
  │ │de feroaliaje │ 2410 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │178.│Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi │ │ │ │
  │ │accesorii pentru acestea din oţel │ 2420 │ 12.25 │ 0.564 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │179.│Tragere la rece a barelor │ 2431 │ 8.75 │ 0.435 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │180.│Laminare la rece a benzilor înguste │ 2432 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │181.│Producţia de profile obţinute la rece │ 2433 │ 8.75 │ 0.435 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │182.│Trefilarea firelor la rece │ 2434 │ 9.25 │ 0.454 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │183.│Producţia metalelor preţioase │ 2441 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │184.│Metalurgia aluminiului │ 2442 │ 13.75 │ 0.619 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │185.│Producţia plumbului, zincului şi cositorului │ 2443 │ 12.00 │ 0.555 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │186.│Metalurgia cuprului │ 2444 │ 12.25 │ 0.564 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │187.│Producţia altor metale neferoase │ 2445 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │188.│Prelucrarea combustibililor nucleari │ 2446 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │189.│Turnarea fontei │ 2451 │ 12.75 │ 0.582 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │190.│Turnarea oţelului │ 2452 │ 14.50 │ 0.647 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │191.│Turnarea metalelor neferoase uşoare │ 2453 │ 6.75 │ 0.362 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │192.│Turnarea altor metale neferoase │ 2454 │ 12.00 │ 0.555 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │193.│Fabricarea de construcţii metalice şi părţi │ │ │ │
  │ │componente ale structurilor metalice │ 2511 │ 7.50 │ 0.389 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │194.│Fabricarea de uşi şi ferestre din metal │ 2512 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │195.│Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire│ │ │ │
  │ │centrală │ 2521 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │196.│Producţia de rezervoare, cisterne şi containere │ │ │ │
  │ │metalice │ 2529 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │197.│Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia │ │ │ │
  │ │cazanelor pentru încălzire centrală) │ 2530 │ 8.00 │ 0.408 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │198.│Fabricarea armamentului şi muniţiei │ 2540 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │199.│Fabricarea produselor metalice obţinute prin │ │ │ │
  │ │deformare plastică; metalurgia pulberilor │ 2550 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │200.│Tratarea şi acoperirea metalelor │ 2561 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │201.│Operaţiuni de mecanică generală │ 2562 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │202.│Fabricarea produselor de tăiat │ 2571 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │203.│Fabricarea articolelor de feronerie │ 2572 │ 10.00 │ 0.481 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │204.│Fabricarea uneltelor │ 2573 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │205.│Fabricarea de recipienţi, containere şi alte │ │ │ │
  │ │produse similare din oţel │ 2591 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │206.│Fabricarea ambalajelor uşoare din metal │ 2592 │ 6.75 │ 0.362 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │207.│Fabricarea articolelor din fire metalice; │ │ │ │
  │ │fabricarea de lanţuri şi arcuri │ 2593 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │208.│Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole │ │ │ │
  │ │filetate; fabricarea de nituri şi şaibe │ 2594 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │209.│Fabricarea altor articole din metal n.c.a. │ 2599 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │210.│Fabricarea subansamblurilor electronice (module) │ 2611 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │211.│Fabricarea altor componente electronice │ 2612 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │212.│Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor │ │ │ │
  │ │periferice │ 2620 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │213.│Fabricarea echipamentelor de comunicaţii │ 2630 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │214.│Fabricarea produselor electronice de larg consum │ 2640 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │215.│Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru │ │ │ │
  │ │măsură, verificare, control, navigaţie │ 2651 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │216.│Producţia de ceasuri │ 2652 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │217.│Fabricarea de echipamente pentru radiologie, │ │ │ │
  │ │electrodiagnostic şi electroterapie │ 2660 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │218.│Fabricarea de instrumente optice şi echipamente │ │ │ │
  │ │fotografice │ 2670 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │219.│Fabricarea suporţilor magnetici şi optici │ │ │ │
  │ │destinaţi înregistrărilor │ 2680 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │220.│Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi │ │ │ │
  │ │transformatoarelor electrice │ 2711 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │221.│Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control │ │ │ │
  │ │al electricităţii │ 2712 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │222.│Fabricarea de acumulatori şi baterii │ 2720 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │223.│Fabricarea de cabluri cu fibră optică │ 2731 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │224.│Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi │ │ │ │
  │ │electronice │ 2732 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │225.│Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru │ │ │ │
  │ │fire şi cabluri electrice şi electronice │ 2733 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │226.│Fabricarea de echipamente electrice de iluminat │ 2740 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │227.│Fabricarea de aparate electrocasnice │ 2751 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │228.│Fabricarea de echipamente casnice neelectrice │ 2752 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │229.│Fabricarea altor echipamente electrice │ 2790 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │230.│Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia │ │ │ │
  │ │celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)│ 2811 │ 7.50 │ 0.389 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │231.│Fabricarea de motoare hidraulice │ 2812 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │232.│Fabricarea de pompe şi compresoare │ 2813 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │233.│Fabricarea de articole de robinetărie │ 2814 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │234.│Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de │ │ │ │
  │ │viteză şi a elementelor mecanice de transmisie │ 2815 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │235.│Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor│ 2821 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │236.│Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │ 2822 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │237.│Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou │ │ │ │
  │ │(exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a │ │ │ │
  │ │echipamentelor periferice) │ 2823 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │238.│Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate │ │ │ │
  │ │electric │ 2824 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │239.│Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi │ │ │ │
  │ │frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz │ │ │ │
  │ │casnic │ 2825 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │240.│Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare │ │ │ │
  │ │generală │ 2829 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │241.│Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru │ │ │ │
  │ │agricultură şi exploatări forestiere │ 2830 │ 9.75 │ 0.472 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │242.│Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte │ │ │ │
  │ │pentru prelucrarea metalului │ 2841 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │243.│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │ 2849 │ 9.00 │ 0.444 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │244.│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │ 2891 │ 8.50 │ 0.426 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │245.│Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi │ │ │ │
  │ │construcţii │ 2892 │ 10.25 │ 0.490 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │246.│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea │ │ │ │
  │ │produselor alimentare, băuturilor şi tutunului │ 2893 │ 9.00 │ 0.444 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │247.│Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, │ │ │ │
  │ │a îmbrăcămintei şi a pielăriei │ 2894 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │248.│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei │ │ │ │
  │ │şi cartonului │ 2895 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │249.│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor │ │ │ │
  │ │plastice şi a cauciucului │ 2896 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │250.│Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice │ │ │ │
  │ │n.c.a. │ 2899 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │251.│Fabricarea autovehiculelor de transport rutier │ 2910 │ 10.75 │ 0.509 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │252.│Producţia de caroserii pentru autovehicule, │ │ │ │
  │ │fabricarea de remorci şi semiremorci │ 2920 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │253.│Fabricarea de echipamente electrice şi │ │ │ │
  │ │electronice pentru autovehicule şi motoare de │ │ │ │
  │ │autovehicule │ 2931 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │254.│Fabricarea altor piese şi accesorii pentru │ │ │ │
  │ │autovehicule şi pentru motoare de autovehicule │ 2932 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │255.│Construcţia de nave şi structuri plutitoare │ 3011 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │256.│Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de │ │ │ │
  │ │agrement │ 3012 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │257.│Fabricarea materialului rulant │ 3020 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │258.│Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale │ 3030 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │259.│Fabricarea vehiculelor militare de luptă │ 3040 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │260.│Fabricarea de motociclete │ 3091 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │261.│Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru │ │ │ │
  │ │invalizi │ 3092 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │262.│Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. │ 3099 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │263.│Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine │ 3101 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │264.│Fabricarea de mobilă pentru bucătării │ 3102 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │265.│Fabricarea de saltele şi somiere │ 3103 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │266.│Fabricarea de mobilă n.c.a. │ 3109 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │267.│Baterea monedelor │ 3211 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │268.│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare │ │ │ │
  │ │din metale şi pietre preţioase │ 3212 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │269.│Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole │ │ │ │
  │ │similare │ 3213 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │270.│Fabricarea instrumentelor muzicale │ 3220 │ 8.25 │ 0.417 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │271.│Fabricarea articolelor pentru sport │ 3230 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │272.│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │ 3240 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │273.│Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente │ │ │ │
  │ │medicale stomatologice │ 3250 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │274.│Fabricarea măturilor şi periilor │ 3291 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │275.│Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. │ 3299 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │276.│Repararea articolelor fabricate din metal │ 3311 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │277.│Repararea maşinilor │ 3312 │ 7.50 │ 0.389 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │278.│Repararea echipamentelor electronice şi optice │ 3313 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │279.│Repararea echipamentelor electrice │ 3314 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │280.│Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor │ 3315 │ 7.75 │ 0.398 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │281.│Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor │ │ │ │
  │ │spaţiale │ 3316 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │282.│Repararea şi întreţinerea altor echipamente de │ │ │ │
  │ │transport n.c.a. │ 3317 │ 6.25 │ 0.343 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │283.│Repararea altor echipamente │ 3319 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │284.│Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale│ 3320 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │285.│Producţia de energie electrică │ 3511 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │286.│Transportul energiei electrice │ 3512 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │287.│Distribuţia energiei electrice │ 3513 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │288.│Comercializarea energiei electrice │ 3514 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │289.│Producţia gazelor │ 3521 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │290.│Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte │ 3522 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │291.│Comercializarea combustibililor gazoşi, prin │ │ │ │
  │ │conducte │ 3523 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │292.│Furnizarea de abur şi aer condiţionat │ 3530 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │293.│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │ 3600 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │294.│Colectarea şi epurarea apelor uzate │ 3700 │ 12.25 │ 0.564 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │295.│Colectarea deşeurilor nepericuloase │ 3811 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │296.│Colectarea deşeurilor periculoase │ 3812 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │297.│Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │ 3821 │ 6.50 │ 0.352 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │298.│Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase │ 3822 │ 7.50 │ 0.389 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │299.│Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a │ │ │ │
  │ │echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea │ │ │ │
  │ │materialelor │ 3831 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │300.│Recuperarea materialelor reciclabile sortate │ 3832 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │301.│Activităţi şi servicii de decontaminare │ 3900 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │302.│Dezvoltare (promovare) imobiliară │ 4110 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │303.│Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale│ │ │ │
  │ │şi nerezidenţiale │ 4120 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │304.│Lucrări de construcţii ale drumurilor şi │ │ │ │
  │ │autostrăzilor │ 4211 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │305.│Lucrări de construcţii ale căilor ferate de │ │ │ │
  │ │suprafaţă şi subterane │ 4212 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │306.│Construcţia de poduri şi tuneluri │ 4213 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │307.│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare │ │ │ │
  │ │pentru fluide │ 4221 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │308.│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare │ │ │ │
  │ │pentru electricitate şi telecomunicaţii │ 4222 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │309.│Construcţii hidrotehnice │ 4291 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │310.│Lucrări de construcţii ale altor proiecte │ │ │ │
  │ │inginereşti n.c.a. │ 4299 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │311.│Lucrări de demolare a construcţiilor │ 4311 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │312.│Lucrări de pregătire a terenului │ 4312 │ 9.50 │ 0.463 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │313.│Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii │ 4313 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │314.│Lucrări de instalaţii electrice │ 4321 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │315.│Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi │ │ │ │
  │ │de aer condiţionat │ 4322 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │316.│Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii │ 4329 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │317.│Lucrări de ipsoserie │ 4331 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │318.│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │ 4332 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │319.│Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor │ 4333 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │320.│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de │ │ │ │
  │ │geamuri │ 4334 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │321.│Alte lucrări de finisare │ 4339 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │322.│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la │ │ │ │
  │ │construcţii │ 4391 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │323.│Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │ 4399 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │324.│Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare │ │ │ │
  │ │(sub 3,5 tone) │ 4511 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │325.│Comerţ cu alte autovehicule │ 4519 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │326.│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │ 4520 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │327.│Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru │ │ │ │
  │ │autovehicule │ 4531 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │328.│Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru │ │ │ │
  │ │autovehicule │ 4532 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │329.│Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii │ │ │ │
  │ │aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor│ 4540 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │330.│Intermedieri în comerţul cu materii prime │ │ │ │
  │ │agricole, animale vii, materii prime textile şi │ │ │ │
  │ │cu semifabricate │ 4611 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │331.│Intermedieri în comerţul cu combustibili, │ │ │ │
  │ │minereuri, metale şi produse chimice pentru │ │ │ │
  │ │industrie │ 4612 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │332.│Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi │ │ │ │
  │ │materiale de construcţii │ 4613 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │333.│Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente │ │ │ │
  │ │industriale nave şi avioane │ 4614 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │334.│Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de │ │ │ │
  │ │menaj şi de fierărie │ 4615 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │335.│Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii │ │ │ │
  │ │din blană, încălţăminte şi articole din piele │ 4616 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │336.│Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, │ │ │ │
  │ │băuturi şi tutun │ 4617 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │337.│Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea │ │ │ │
  │ │produselor cu caracter specific, n.c.a. │ 4618 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │338.│Intermedieri în comerţul cu produse diverse │ 4619 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │339.│Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, │ │ │ │
  │ │furajelor şi tutunului neprelucrat │ 4621 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │340.│Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor │ 4622 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │341.│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │ 4623 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │342.│Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute │ │ │ │
  │ │şi al pieilor prelucrate │ 4624 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │343.│Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor │ 4631 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │344.│Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din │ │ │ │
  │ │carne │ 4632 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │345.│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, │ │ │ │
  │ │uleiurilor şi grăsimilor comestibile │ 4633 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │346.│Comerţ cu ridicata al băuturilor │ 4634 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │347.│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │ 4635 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │348.│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi │ │ │ │
  │ │produselor zaharoase │ 4636 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │349.│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi │ │ │ │
  │ │condimente │ 4637 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │350.│Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, │ │ │ │
  │ │inclusiv peşte, crustacee şi moluşte │ 4638 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │351.│Comerţ cu ridicata nespecializat de produse │ │ │ │
  │ │alimentare, băuturi şi tutun │ 4639 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │352.│Comerţ cu ridicata al produselor textile │ 4641 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │353.│Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi │ │ │ │
  │ │încălţămintei │ 4642 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │354.│Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz │ │ │ │
  │ │gospodăresc, al aparatelor de radio şi │ │ │ │
  │ │televizoarelor │ 4643 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │355.│Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, │ │ │ │
  │ │sticlărie şi produse de întreţinere │ 4644 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │356.│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de │ │ │ │
  │ │parfumerie │ 4645 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │357.│Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice │ 4646 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │358.│Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al │ │ │ │
  │ │articolelor de iluminat │ 4647 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │359.│Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor │ 4648 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │360.│Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz │ │ │ │
  │ │gospodăresc │ 4649 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │361.│Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, │ │ │ │
  │ │echipamentelor periferice şi software-ului │ 4651 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │362.│Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente │ │ │ │
  │ │electronice şi de telecomunicaţii │ 4652 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │363.│Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, │ │ │ │
  │ │echipamentelor şi furniturilor │ 4661 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │364.│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │ 4662 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │365.│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria │ │ │ │
  │ │minieră şi construcţii │ 4663 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │366.│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria │ │ │ │
  │ │textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat │ 4664 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │367.│Comerţ cu ridicata al mobilei de birou │ 4665 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │368.│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente │ │ │ │
  │ │de birou │ 4666 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │369.│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente │ 4669 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │370.│Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, │ │ │ │
  │ │lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate │ 4671 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │371.│Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor │ │ │ │
  │ │metalice │ 4672 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │372.│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al │ │ │ │
  │ │materialelor de construcţie şi echipamentelor │ │ │ │
  │ │sanitare │ 4673 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │373.│Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi │ │ │ │
  │ │furniturilor de fierărie pentru instalaţii │ │ │ │
  │ │sanitare şi de încălzire │ 4674 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │374.│Comerţ cu ridicata al produselor chimice │ 4675 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │375.│Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare │ 4676 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │376.│Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor │ 4677 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │377.│Comerţ cu ridicata nespecializat │ 4690 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │378.│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, │ │ │ │
  │ │cu vânzare predominantă de produse alimentare, │ │ │ │
  │ │băuturi şi tutun │ 4711 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │379.│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, │ │ │ │
  │ │cu vânzare predominantă de produse nealimentare │ 4719 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │380.│Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor │ │ │ │
  │ │proaspete, în magazine specializate │ 4721 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │381.│Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor │ │ │ │
  │ │din carne, în magazine specializate │ 4722 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │382.│Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor │ │ │ │
  │ │şi moluştelor, în magazine specializate │ 4723 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │383.│Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de │ │ │ │
  │ │patiserie şi produselor zaharoase, în magazine │ │ │ │
  │ │specializate │ 4724 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │384.│Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine │ │ │ │
  │ │specializate │ 4725 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │385.│Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4726 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │386.│Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4729 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │387.│Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru │ │ │ │
  │ │autovehicule, în magazine specializate │ 4730 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │388.│Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, │ │ │ │
  │ │unităţilor periferice şi software-ului, în │ │ │ │
  │ │magazine specializate │ 4741 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │389.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru │ │ │ │
  │ │telecomunicaţii în magazine specializate │ 4742 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │390.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/ │ │ │ │
  │ │video, în magazine specializate │ 4743 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │391.│Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine │ │ │ │
  │ │specializate │ 4751 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │392.│Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, │ │ │ │
  │ │al articolelor din sticlă şi al celor pentru │ │ │ │
  │ │vopsit, în magazine specializate │ 4752 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │393.│Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, │ │ │ │
  │ │tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în │ │ │ │
  │ │magazine specializate │ 4753 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │394.│Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor │ │ │ │
  │ │electrocasnice, în magazine specializate │ 4754 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │395.│Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de │ │ │ │
  │ │iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4759 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │396.│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine │ │ │ │
  │ │specializate │ 4761 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │397.│Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor │ │ │ │
  │ │de papetărie, în magazine specializate │ 4762 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │398.│Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor │ │ │ │
  │ │magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4763 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │399.│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4764 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │400.│Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4765 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │401.│Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine │ │ │ │
  │ │specializate │ 4771 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │402.│Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi │ │ │ │
  │ │articolelor din piele, în magazine specializate │ 4772 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │403.│Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, │ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4773 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │404.│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi │ │ │ │
  │ │ortopedice, în magazine specializate │ 4774 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │405.│Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de │ │ │ │
  │ │parfumerie, în magazine specializate │ 4775 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │406.│Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi │ │ │ │
  │ │seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de │ │ │ │
  │ │companie şi al hranei pentru acestea, în │ │ │ │
  │ │magazine specializate │ 4776 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │407.│Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor,│ │ │ │
  │ │în magazine specializate │ 4777 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │408.│Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în │ │ │ │
  │ │magazine specializate │ 4778 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │409.│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute│ │ │ │
  │ │prin magazine │ 4779 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │410.│Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, │ │ │ │
  │ │băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin │ │ │ │
  │ │standuri, chioşcuri şi pieţe │ 4781 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │411.│Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei │ │ │ │
  │ │şi încălţămintei, efectuat prin standuri, │ │ │ │
  │ │chioşcuri şi pieţe │ 4782 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │412.│Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi │ │ │ │
  │ │pieţe al altor produse │ 4789 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │413.│Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de │ │ │ │
  │ │comenzi sau prin internet │ 4791 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │414.│Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,│ │ │ │
  │ │standurilor, chioşcurilor şi pieţelor │ 4799 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │415.│Transporturi interurbane de călători pe calea │ │ │ │
  │ │ferată │ 4910 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │416.│Transporturi de marfă pe calea ferată │ 4920 │ 7.00 │ 0.371 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │417.│Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane │ │ │ │
  │ │de călători │ 4931 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │418.│Transporturi cu taxiuri │ 4932 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │419.│Alte transporturi terestre de călători n.c.a. │ 4939 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │420.│Transporturi rutiere de mărfuri │ 4941 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │421.│Servicii de mutare │ 4942 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │422.│Transporturi prin conducte │ 4950 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │423.│Transporturi maritime şi costiere de pasageri │ 5010 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │424.│Transporturi maritime şi costiere de marfă │ 5020 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │425.│Transportul de pasageri pe căi navigabile │ │ │ │
  │ │interioare │ 5030 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │426.│Transportul de marfă pe căi navigabile interioare │ 5040 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │427.│Transporturi aeriene de pasageri │ 5110 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │428.│Transporturi aeriene de marfă │ 5121 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │429.│Depozitări │ 5210 │ 8.00 │ 0.408 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │430.│Activităţi de servicii anexe pentru transporturi │ │ │ │
  │ │terestre │ 5221 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │431.│Activităţi de servicii anexe transporturilor pe │ │ │ │
  │ │apă │ 5222 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │432.│Activităţi de servicii anexe transporturilor │ │ │ │
  │ │aeriene │ 5223 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │433.│Manipulări │ 5224 │ 10.75 │ 0.509 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │434.│Alte activităţi anexe transporturilor │ 5229 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │435.│Activităţi poştale desfăşurate sub obligativi- │ │ │ │
  │ │tatea serviciului universal │ 5310 │ 3.50 │ 0.242 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │436.│Alte activităţi poştale şi de curier │ 5320 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │437.│Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare │ 5510 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │438.│Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade │ │ │ │
  │ │de scurtă durată │ 5520 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │439.│Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere │ 5530 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │440.│Alte servicii de cazare │ 5590 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │441.│Restaurante │ 5610 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │442.│Activităţi de alimentaţie (catering) pentru │ │ │ │
  │ │evenimente │ 5621 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │443.│Alte servicii de alimentaţie n.c.a. │ 5629 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │444.│Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor │ 5630 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │445.│Activităţi de editare a cărţilor │ 5811 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │446.│Activităţi de editare de ghiduri, compendii, │ │ │ │
  │ │liste de adrese şi similare │ 5812 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │447.│Activităţi de editare a ziarelor │ 5813 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │448.│Activităţi de editare a revistelor şi │ │ │ │
  │ │periodicelor │ 5814 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │449.│Alte activităţi de editare │ 5819 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │450.│Activităţi de editare a jocurilor de calculator │ 5821 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │451.│Activităţi de editare a altor produse software │ 5829 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │452.│Activităţi de producţie cinematografică, video │ │ │ │
  │ │şi de programe de televiziune │ 5911 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │453.│Activităţi postproducţie cinematografică, video │ │ │ │
  │ │şi de programe de televiziune │ 5912 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │454.│Activităţi de distribuţie a filmelor │ │ │ │
  │ │cinematografice, video şi a programelor de │ │ │ │
  │ │televiziune │ 5913 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │455.│Proiecţia de filme cinematografice │ 5914 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │456.│Activităţi de realizare a înregistrărilor audio │ │ │ │
  │ │şi activităţi de editare muzicală │ 5920 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │457.│Activităţi de difuzare a programelor de radio │ 6010 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │458.│Activităţi de difuzare a programelor de │ │ │ │
  │ │televiziune │ 6020 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │459.│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu│ 6110 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │460.│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără │ │ │ │
  │ │cablu (exclusiv prin satelit) │ 6120 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │461.│Activităţi de telecomunicaţii prin satelit │ 6130 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │462.│Alte activităţi de telecomunicaţii │ 6190 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │463.│Activităţi de realizare a softului la comandă │ │ │ │
  │ │(software orientat client) │ 6201 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │464.│Activităţi de consultanţă în tehnologia │ │ │ │
  │ │informaţiei │ 6202 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │465.│Activităţi de management (gestiune şi exploatare) │ │ │ │
  │ │a mijloacelor de calcul │ 6203 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │466.│Alte activităţi de servicii privind tehnologia │ │ │ │
  │ │informaţiei │ 6209 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │467.│Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web │ │ │ │
  │ │şi activităţi conexe │ 6311 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │468.│Activităţi ale portalurilor web │ 6312 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │469.│Activităţi ale agenţiilor de ştiri │ 6391 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │470.│Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. │ 6399 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │471.│Activităţi ale băncii centrale (naţionale) │ 6411 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │472.│Alte activităţi de intermedieri monetare │ 6419 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │473.│Activităţi ale holdingurilor │ 6420 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │474.│Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare │ │ │ │
  │ │similare │ 6430 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │475.│Leasing financiar │ 6491 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │476.│Alte activităţi de creditare │ 6492 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │477.│Alte intermedieri financiare n.c.a. │ 6499 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │478.│Activităţi de asigurări de viaţă │ 6511 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │479.│Alte activităţi de asigurări (exceptând │ │ │ │
  │ │asigurările de viaţă) │ 6512 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │480.│Activităţi de reasigurare │ 6520 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │481.│Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia │ │ │ │
  │ │celor din sistemul public de asigurări sociale) │ 6530 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │482.│Administrarea pieţelor financiare │ 6611 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │483.│Activităţi de intermediere a tranzacţiilor │ │ │ │
  │ │financiare │ 6612 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │484.│Activităţi auxiliare intermediare financiare, │ │ │ │
  │ │exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de │ │ │ │
  │ │pensii │ 6619 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │485.│Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi │ │ │ │
  │ │a pagubelor │ 6621 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │486.│Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de │ │ │ │
  │ │asigurări │ 6622 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │487.│Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri │ │ │ │
  │ │de pensii │ 6629 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │488.│Activităţi de administrare a fondurilor │ 6630 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │489.│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare │ │ │ │
  │ │proprii │ 6810 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │490.│Închirierea şi subînchirierea bunurilor │ │ │ │
  │ │imobiliare proprii sau închiriate │ 6820 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │491.│Agenţii imobiliare │ 6831 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │492.│Administrarea imobilelor pe bază de comision │ │ │ │
  │ │sau contract │ 6832 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │493.│Activităţi juridice │ 6910 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │494.│Activităţi de contabilitate şi audit financiar, │ │ │ │
  │ │consultanţă în domeniul fiscal │ 6920 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │495.│Activităţi ale direcţiilor (centralelor), │ │ │ │
  │ │birourilor administrative centralizate │ 7010 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │496.│Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor │ │ │ │
  │ │publice şi al comunicării │ 7021 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │497.│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi │ │ │ │
  │ │management │ 7022 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │498.│Activităţi de arhitectură │ 7111 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │499.│Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică │ │ │ │
  │ │legate de acestea │ 7112 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │500.│Activităţi de testări şi analize tehnice │ 7120 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │501.│Cercetare-dezvoltare în biotehnologie │ 7211 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │502.│Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale │ │ │ │
  │ │şi inginerie │ 7219 │ 4.25 │ 0.270 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │503.│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi │ │ │ │
  │ │umaniste │ 7220 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │504.│Activităţi ale agenţiilor de publicitate │ 7311 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │505.│Servicii de reprezentare media │ 7312 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │506.│Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a │ │ │ │
  │ │opiniei publice │ 7320 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │507.│Activităţi de design specializat │ 7410 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │508.│Activităţi fotografice │ 7420 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │509.│Activităţi de traducere scrisă şi orală │ │ │ │
  │ │(interpreţi) │ 7430 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │510.│Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi │ │ │ │
  │ │tehnice, n.c.a. │ 7490 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │511.│Activităţi veterinare │ 7500 │ 6.00 │ 0.334 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │512.│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │
  │ │autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare │ 7711 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │513.│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │
  │ │autovehicule rutiere grele │ 7712 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │514.│Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri │ │ │ │
  │ │recreaţionale şi echipament sportiv │ 7721 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │515.│Închirierea de casete video şi discuri │ 7722 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │516.│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte │ │ │ │
  │ │bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. │ 7729 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │517.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini │ │ │ │
  │ │şi echipamente agricole │ 7731 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │518.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini │ │ │ │
  │ │şi echipamente pentru construcţii │ 7732 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │519.│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini │ │ │ │
  │ │şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) │ 7733 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │520.│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │
  │ │echipamente de transport pe apă │ 7734 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │521.│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │
  │ │echipamente de transport aerian │ 7735 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │522.│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte │ │ │ │
  │ │maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. │ 7739 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │523.│Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv │ │ │ │
  │ │financiare) │ 7740 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │524.│Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei │ │ │ │
  │ │de muncă │ 7810 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │525.│Activităţi de contractare, pe baze temporare, │ │ │ │
  │ │a personalului │ 7820 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │526.│Servicii de furnizare şi management al forţei │ │ │ │
  │ │de muncă │ 7830 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │527.│Activităţi ale agenţiilor turistice │ 7911 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │528.│Activităţi ale turoperatorilor │ 7912 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │529.│Alte activităţi de rezervare şi asistenţă │ │ │ │
  │ │turistică │ 7990 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │530.│Activităţi de protecţie şi gardă │ 8010 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │531.│Activităţi de servicii privind sistemele de │ │ │ │
  │ │securizare │ 8020 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │532.│Activităţi de investigaţii │ 8030 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │533.│Activităţi de servicii-suport combinate │ 8110 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │534.│Activităţi generale de curăţenie a clădirilor │ 8121 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │535.│Activităţi specializate de curăţenie │ 8122 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │536.│Alte activităţi de curăţenie │ 8129 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │537.│Activităţi de întreţinere peisagistică │ 8130 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │538.│Activităţi combinate de secretariat │ 8211 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │539.│Activităţi de fotocopiere, de pregătire a │ │ │ │
  │ │documentelor şi alte activităţi specializate │ │ │ │
  │ │de secretariat │ 8219 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │540.│Activităţi ale centrelor de intermediere │ │ │ │
  │ │telefonică (call center) │ 8220 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │541.│Activităţi de organizare a expoziţiilor, │ │ │ │
  │ │târgurilor şi congreselor │ 8230 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │542.│Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a │ │ │ │
  │ │birourilor (oficiilor) de raportare a creditului │ 8291 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │543.│Activităţi de ambalare │ 8292 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │544.│Alte activităţi de servicii-suport pentru │ │ │ │
  │ │întreprinderi n.c.a. │ 8299 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │545.│Servicii de administrare publică generală │ 8411 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │546.│Reglementarea activităţilor organismelor care │ │ │ │
  │ │prestează servicii în domeniul îngrijirii │ │ │ │
  │ │sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor │ │ │ │
  │ │activităţi sociale, exclusiv protecţia socială │ 8412 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │547.│Reglementarea şi eficientizarea activităţilor │ │ │ │
  │ │economice │ 8413 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │548.│Activităţi de afaceri externe │ 8421 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │549.│Activităţi de justiţie │ 8423 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │550.│Activităţi de ordine publică şi de protecţie │ │ │ │
  │ │civilă │ 8424 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │551.│Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de │ │ │ │
  │ │prevenire a acestora │ 8425 │ 2.25 │ 0.196 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │552.│Activităţi de protecţie socială obligatorie │ 8430 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │553.│Învăţământ preşcolar │ 8510 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │554.│Învăţământ primar │ 8520 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │555.│Învăţământ secundar general │ 8531 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │556.│Învăţământ secundar, tehnic sau profesional │ 8532 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │557.│Învăţământ superior nonuniversitar │ 8541 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │558.│Învăţământ superior universitar │ 8542 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │559.│Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional │ 8551 │ 3.75 │ 0.251 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │560.│Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, │ │ │ │
  │ │ muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) │ 8552 │ 2.50 │ 0.205 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │561.│Şcoli de conducere (pilotaj) │ 8553 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │562.│Alte forme de învăţământ n.c.a. │ 8559 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │563.│Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ │ 8560 │ 3.00 │ 0.224 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │564.│Activităţi de asistenţă spitalicească │ 8610 │ 4.50 │ 0.279 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │565.│Activităţi de asistenţă medicală generală │ 8621 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │566.│Activităţi de asistenţă medicală specializată │ 8622 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │567.│Activităţi de asistenţă stomatologică │ 8623 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │568.│Alte activităţi referitoare la sănătatea umană │ 8690 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │569.│Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală │ 8710 │ 5.25 │ 0.306 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │570.│Activităţi ale centrelor de recuperare psihică │ │ │ │
  │ │şi de dezintoxicare, exclusiv spitale │ 8720 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │571.│Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale │ │ │ │
  │ │căminelor pentru persoane aflate în incapacitate │ │ │ │
  │ │de a se îngriji singure │ 8730 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │572.│Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare, │ │ │ │
  │ │n.c.a. │ 8790 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │573.│Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, │ │ │ │
  │ │pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în │ │ │ │
  │ │incapacitate de a se îngriji singure │ 8810 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │574.│Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii │ 8891 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │575.│Alte activităţi de asistenţă socială, fără │ │ │ │
  │ │cazare, n.c.a. │ 8899 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │576.│Activităţi de interpretare artistică (spectacole) │ 9001 │ 4.75 │ 0.288 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │577.│Activităţi-suport pentru interpretarea artistică │ │ │ │
  │ │(spectacole) │ 9002 │ 3.25 │ 0.233 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │578.│Activităţi de creaţie artistică │ 9003 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │579.│Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol │ 9004 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │580.│Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │ 9101 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │581.│Activităţi ale muzeelor │ 9102 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │582.│Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi │ │ │ │
  │ │a altor obiective de interes turistic │ 9103 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │583.│Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi │ │ │ │
  │ │ale rezervaţiilor naturale │ 9104 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │584.│Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │ 9200 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │585.│Activităţi ale bazelor sportive │ 9311 │ 5.50 │ 0.316 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │586.│Activităţi ale cluburilor sportive │ 9312 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │587.│Activităţi ale centrelor de fitness │ 9313 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │588.│Alte activităţi sportive │ 9319 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │589.│Bâlciuri şi parcuri de distracţii │ 9321 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │590.│Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. │ 9329 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │591.│Activităţi ale organizaţiilor economice şi │ │ │ │
  │ │patronale │ 9411 │ 5.00 │ 0.297 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │592.│Activităţi ale organizaţiilor profesionale │ 9412 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │593.│Activităţi ale sindicatelor salariaţilor │ 9420 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │594.│Activităţi ale organizaţiilor religioase │ 9491 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │595.│Activităţi ale organizaţiilor politice │ 9492 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │596.│Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. │ 9499 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │597.│Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor │ │ │ │
  │ │periferice │ 9511 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │598.│Repararea echipamentelor de comunicaţii │ 9512 │ 1.50 │ 0.168 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │599.│Repararea aparatelor electronice de uz casnic │ 9521 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │600.│Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi │ │ │ │
  │ │a echipamentelor pentru casă şi grădină │ 9522 │ 2.00 │ 0.187 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │601.│Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele│ 9523 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │602.│Repararea mobilei şi a furniturilor casnice │ 9524 │ 4.00 │ 0.260 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │603.│Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor │ 9525 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │604.│Repararea articolelor de uz personal şi │ │ │ │
  │ │gospodăresc n.c.a. │ 9529 │ 2.75 │ 0.214 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │605.│Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor │ │ │ │
  │ │textile şi a produselor din blană │ 9601 │ 1.75 │ 0.178 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │606.│Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare │ 9602 │ 1.25 │ 0.159 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │607.│Activităţi de pompe funebre şi similare │ 9603 │ 5.75 │ 0.325 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │608.│Activităţi de întreţinere corporală │ 9604 │ 1.00 │ 0.150 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
  │609.│Alte activităţi de servicii n.c.a. │ 9609 │ 2.75 │ 0.214 │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┘

  ________
  BC* - baza de calcul.
  NOTĂ:
  1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.
  2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu tariful clasei 9609.
  3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei 8421.
  _____________