HOTĂRÂRE nr. 541 din 9 octombrie 1993
privind aprobarea Programului de asanare a efectivelor de animale purtătoare de boli transmisibile la om şi refacerea şeptelului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă acţiunile cuprinse în programul de asanare a efectivelor de animale purtătoare de boli transmisibile la om şi refacerea şeptelului şi modul de utilizare a sumelor prevăzute în acest scop în fondul special pentru agricultură, constituit potrivit art. 33 şi anexei nr. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei
  Ioan Oancea
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Eugeniu Corneliu Gorcea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 octombrie 1993.
  Nr. 541.
  ----------