HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 9 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă procedurile de autorizare a funcționării comercianților cuprinzând condițiile pentru eliberarea avizelor, autorizațiilor și/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a acestora, precum și cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul sănătății și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul pentru întreprinderile
  mici și mijlocii și cooperatie,
  Silvia Ciornei
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu


  Anexa nr. 1

  PROCEDURA
  a funcționării comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA
  sanitară a funcționării comercianților


  Anexa nr. 3

  PROCEDURA
  a funcționării comercianților din punct de vedere sanitar veterinar


  Anexa nr. 4

  PROCEDURA
  a activităților cu impact asupra mediului înconjurător


  Anexa nr. 5

  PROCEDURA DE AUTORIZARE
  a funcționării comercianților din punct de vedere al protecției muncii