ORDIN nr. 1.155/1.240/1.480/2021pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.155 din 25 noiembrie 2021
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.240 din 25 noiembrie 2021
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.480 din 26 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 27 noiembrie 2021
  În temeiul:– art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021;– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare;– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul energiei și ministrul finanțelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de urgență
  a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul
  de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru
  completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor
  care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația
  Biosferei "Delta Dunării", precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea