ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 30 octombrie 2020
  Având în vedere că, în contextul epidemiologic actual al măsurilor adoptate de autorități în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost acordate perioade suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarul real, precum și de completare a documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare faptul că rațiunile prevederii unei termen suplimentar pentru depunerea acestor declarații se mențin și la acest moment, având în vedere că starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită, iar evoluția pandemiei de COVID-19, inclusiv la nivel internațional, are în continuare o dinamică impredictibilă,
  având în vedere faptul că în contextul epidemiologic actual un număr redus de societăți, respectiv de asociații și fundații și-au îndeplinit până în prezent obligațiile prevăzute de lege, iar pentru respectarea regulilor sanitare și de distanțare socială este necesară aplicarea, în continuare, a unor soluții destinate a limita interacțiunea cu publicul la preluarea acestor declarații, astfel încât activitatea autorităților publice competente să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru personalul acestora,
  ținând cont de faptul că sancțiunea neîndeplinirii obligațiilor de completare a documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este foarte severă, și anume dizolvarea prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate,
  având în vedere că mecanismul sancționator sever ar fi declanșat pentru o conduită care, în contextul epidemiologic actual și al evoluției imprevizibile a pandemiei, nu poate fi imputată în totalitate celui supus obligației,
  ținând cont de faptul că, pentru reducerea la maximum a interacțiunii între persoane, este necesară menținerea modalităților extinse de depunere a declarațiilor pe propria răspundere, pentru ca îndeplinirea acestei obligații de către societăți să nu implice, în mod necesar, prezența fizică la ghișeu,
  în considerarea faptului că neadoptarea acestor soluții ar putea avea consecințe negative asupra funcționării unui număr important de societăți și asociații, acestea putând întâmpina dificultăți și întârzieri în realizarea demersurilor pentru identificarea beneficiarilor reali și, respectiv, a completării documentelor, potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în contextul generat de măsurile impuse de pandemia de COVID-19 luate de autorități și având în vedere că situația epidemiologică nu a înregistrat modificări care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului,
  având în vedere că un număr mare de persoane juridice nu au putut să își îndeplinească obligațiile și ar trebui să realizeze demersuri ce presupun inclusiv interacțiune fizică în perioada scurtă de timp până la expirarea termenului, generând un nivel ridicat de risc din perspectiva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar putea avea consecințe grave asupra sănătății populației,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), declarațiile privind beneficiarul real prevăzute la art. 56 alin. (1) și (4) și la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.(3) Declarațiile prevăzute la alin. (2) pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Vicepreședintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin-Ilie Aprodu

  București, 28 octombrie 2020.
  Nr. 191.
  ----