ORDIN nr. 10 din 7 februarie 2018pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:11. «Nicolae Titulescu» pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov.2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:30. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad în data de 29 ianuarie.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 7 februarie 2018.
  Nr. 10.
  -----